Gyászhírek 2015. február 6.

Gyászhírek 2015. február 6.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket, MIHÁLKA ZOLTÁNT (újságíró, szerkesztő, történész) utolsó útjára elkísérték, és részvétükkel mély gyászunkban osztoztak. Az Őt soha el nem feledő családja.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Mihálka családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ID. MATYI FERENCTŐL. Életed elszállt egy röpke perc alatt, de emléked szívünkben örökre megmarad. Nyugodj békében! Sógornője Éva és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Matyi Miklósnak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MATYI MIKLÓSNAK édesapja elvesztése miatt. Németi Gyula és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MATYI MIKLÓS polgármesternek édesapja elvesztése miatt. A Paptamási Képviselő Testület.

*

A Paptamási Iskola munkaközössége részvétét fejezi ki MATYI MIKLÓS polgármester úrnak szeretett édesapja elvesztése miatt.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Szabó Józsefnek és Csüdöm-Szabó Orsolyának szeretett nagymamájuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, ID. PALÓCZI ISTVÁNRA (ÖCSI), aki ma három éve örök álmát alussza. Nyugodjon békében! Feleséged Julika, gyermekeid és unokáid.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen, szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. PEREI KÁROLYRA (Biharszentjános) halálának 1. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj,/ Valakit keresünk, akik nincs többé már,/ Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Szívünk őrzi drága emlékedet./
Örök az arcod, nem száll el szavad,/ Minden mosolyod a szívünkben marad.” Örökké bánatos felesége és családja.

*

9 éve távozott közülünk a szeretett férj, apa, nagyapa, rokon, szomszéd és munkatárs, SZILÁGYI ISTVÁN (SZISZI, volt kereskedő). Emléke szívünkben örökké él! Szerető családja.

*

Február 7-én négy éve, hogy a drága feleség, anya, anyós, nagymama, LABANCZ ERZSÉBET eltávozott közülünk. „Útjait láttam és meggyógyítottam őt, vezettem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak.” A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, keresztanyára, KISDED ELLÁRA halálának 1. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./ Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Egy a reményünk, mely éltet és vezet,/
Hogy egyszer még találkozunk veled! Húga Ibolya, sógora László és keresztfia Laci, akik őt soha el nem feledik.

*

Fájó szívvel emlékezünk KISDED ELLÁRA halálának 1. évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért, messze vitted, Istenem. Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent, hol uralkodik a hit, békesség és szeretet. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, mi örökké szeretünk és nem feledünk téged.”
Mónika, Levente és Krisztina.

*

Fájó szívvel emlékezünk SALÁNKI ARANKÁRA (szül. ZÁHU) halálának 1. évfordulóján. „Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét. Nem adta a sors nekem, elvámolta az életem. Búcsú nélkül kellett elmennem, őrizzetek szívetekben.” Józsi, Alex és édesanyja Aranka.

*

„Hiába takar el sírhalom és a temető csendje,/Akkor is örökké élni fogsz szerető szívünkben!” Fájdalmas szívvel emlékezünk drága keresztfiunkra, TAKÁCS NORBERTRE, aki 5 éve már, hogy 17 évesen tragikus körülmények között váratlanul elhunyt. „Hiányod feldolgozni nem lehet,/De megpróbálunk élni nélküled…/Amíg csak élünk, rád emlékezünk,/Istenem vigyázz rá és öleld át helyettünk!” Emlékét őrzik bánatos keresztszülei, akik nagyon-nagyon szerették őt: Karcsi, Gyöngyi és „unokahúgid” Brigitta.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, SZABÓ PIROSKA (szül. Kárásztelek, KUTLÁK) életének 79. évében elhunyt. Temetése február 7-én 13 órakor a biharpüspöki ravatalozóból.
Gyászolja fia Józsi, menye Kati, unokái Józsi (Alex), Orsolya, unokaveje István, unokamenye Renáta, dédunokái Johanna és Kamilla.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút a szeretett édesanyától és nagymamától, SZABÓ PIROSKÁTÓL kinek jóságos szíve türelemmel viselt betegség után megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle fia Zoli, menye Gabi, unokája Norbi, Anett és nászasszonya.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától és nagymamától, SZABÓ PIROSKÁTÓL (szül. Kárásztelek), akinek jóságos szíve örökre megpihent. „Nem foghatjuk már dolgos két kezed,/ Nem simogathatjuk őszülő fejed,/ Nem tekint ránk aggódó két szemed,/ Marad a csend és a drága emléked.” Gyászolják lánya Gyöngyi, veje Józsi, unokái Gergő és Noémi.

*

Február 8-án lesz 15 éve, hogy szeretett férjem, UDREA CONSTANTIN (VIKI), örökre itthagyott. Nyugodj békében.
Bánatos felesége Erzsike.

*

Február 8-án lesz 15 éve, hogy egyetlen gyermekem, UDREA CONSTANTIN örökre itthagyott, mérhetetlen lelki fájdalmat hagyva maga után. Nyugodj békében, drága fiam. Örökké bánatos édesanyád.

*

17 éve megpihenni tértél egy derűsebb, jobb világba, hol nincsenek álmok és nincsenek csalatkozások drága férjem, édesapánk, BERECZKY ISTÁN SÁNDOR (1942–1998). 17 éve ott vagy a felhő suhanásában, a szellőfuvallatban, a napsugár melegében, de míg élek, itt vagy velem… mindig, mindenhol. Szívünkben kitörölhetetlen fájdalommal őrizzük drága emlékedet. Özv. Bereczky Istvánné (Magdi), szerető gyermekei Évi és Laci, valamint azok családja.

*

Hosszú szenvedés után, 34 évesen, 6 hete, hogy itthagytál minket KISS JÓZSEF (TITI). Telnek a napok, hónapok, akik szívből szeretnek, nem feledünk téged. Ott a mennyben, ahol vagy, az angyalok vigyáznak rád. A gyászoló család: anya, testvéreid, sógorod Juliu, lányod Noémi, unokahúgod Teodora, unokaöcséd Toni.

*

Már egy éve annak a szomorú napnak amikor drága testvéremet, PÁL EMMÁT (szül. CSIDRE) utolsó útjára kísértük. A te szíved már nem fáj, de az enyém vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Tied a csend és a nyugalom, mienk a könny és a fájdalom. Örökre bánatos testvéred Irma és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra és nagymamára, PÁL EMMÁRA (szül. CSIDRE, Hegyközszentmiklós), aki február 8-án lesz egy éve, hogy itthagyott minket. „Elhagytad a házat, mit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Egy éve már, hogy a temetőt járjuk, megnyugvást lelkünkben ma sem találunk, mert téged elfelejteni nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket. Örökké szeretünk és soha nem feledünk téged. Szerető férje, két lánya, két veje és négy unokája.

*

Az élet csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át. Szeretettel emlékezünk MAKAI VINCÉRE (WIKY)
halálának 4. évfordulóján. Szerettei: Mónika, Mercedes és Iris.

*

Szívünkben a helyed nem pótolja semmi, őrizzük az emléked, nem fogunk feledni. A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. De szívünkben örökké velünk maradsz. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára és apósra,
BALOGH LAJOSRA (közgazdász), halálának 10. évfordulóján. Szerető családja, felesége Mónika, lányai Bea és Mónika és vejei Eduard és Charles.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédire, PAP ANNÁRA (szül. ERDÖS), aki 7 éve örökre itthagyott bennünket. Szerető gyermekei Jóska, Kati, Kornel és azok családjai.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, VARGA JULIANNÁTÓL (szül. TÓTH),
aki 88 éves korában távozott az élők sorából. Temetése február 9-én a Steinberger kápolnából 14 órakor. Gyászolja fia Lali, menye Edit és unokája Noémi.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a drága gyerektől, férjtől, apától és testvértől, ABRUDÁN KÁROLY-CSABÁTÓL. Utolsó útjára kísérjük 2015.02.06-án 14 órakor az élesdi kápolnától. Örökké bánatos családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunkat, NAGY IDÁT
(szül. BUGYI, Biharpüspöki) utolsó útjára elkísérték, virágaikat sírjára helyezték és mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk a szeretett testvérre, PALÓCZI ISTVÁNRA halálának 3. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Nővéred Ica és családja, húgod Cuni és családja.

Címkék: