Gyászhírek 2015. február 5.

Gyászhírek 2015. február 5.
Őszinte részvétünk a gyászoló VARGA családnak szerettük, VARGA JULIANNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Az Agnulli Dei Idősek Otthona lakói és munkaközössége.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, VARGA BÉRTA (szül. DÉZSI)
98 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, február 6-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak lányai Kati és Olga, vejei Pista és Jocó, 4 unokája és 9 dédunokája.

*

Őszintén együtt érzünk barátunkkal, VARGA LAJOSSAL és kedves családjával szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Vigasztalódást a gyászoló családnak. Lőrincz László és családja.

*

Őszinte részvétünk SZABÓ MARIKÁNAK szeretett édesanyja, ÖZV. MARJÁN KLÁRA halála miatt. Era néni, Kati, Stefánia.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, MAJOROS OLGA (szül. Seres)
türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 73. évében elhunyt. Temetése Nagyszalontán, február 5-én 3 órakor lesz. Szívünkben örökké élni fogsz! Búcsúznak férje Pista, lánya Nusi, szeretett unokája Timi és párja Csabi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, MAJOROS OLGA (szül. Seres) türelemmel viselt hosszú betegség után, életének 73. évében elhunyt. Temetése Nagyszalontán, február 5-én 3 órakor lesz. Szívünkben örökké élni fogsz! Búcsúznak férje Pista, lánya Nusi, szeretett unokája Timi és párja Csabi.

*

Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere vissza, örökké várunk, úgy mint réges-régen. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább testvér, sógor és nagybácsi, BÓDIS PÁL (szül. Telegden, élt 75 évet) súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében, drága testvérem! Isten kísérjen hosszú utadon. Demeter Magdolna (Pósalakáról), férje András, fia András és élettársa Ica.

*

Köszönjük a közeli és távolabbi rokonoknak, jó barátoknak, keresztgyermekeinknek és családjuknak, jó szomszédainknak, a lépcsőház összes lakójának, hogy szeretett férjem, SÁRKÖZI ISTVÁN temetésén megjelentek, koszorúikkal és virágaikkal nagy fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló Sárközi család.

*

„Most pedig tehozzád megyek…” (János 17:13) A drága édesapa, após, nagyapa, ID, ÖZV. MATYI FERENC életének 71. évében elment teremtő urához. Utolsó földi útjára február 6-án, délután 14 órakor kísérjük a kügypusztai református kápolnából. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él…” (János 11,25)
A feltámadás reményében búcsúzik fia Miklós, menye Gréti, unokái Ádám, Tamás, Brigitta.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, ID. ÖZV. MATYI FERENC
(élt 71 évet, Kügypuszta) visszaadta lelkét teremtő Urának. Temetése 2015. február 6-án 14 órától a kügypusztai ravatalozóból. „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Máté 11,28) Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle fia Feri, menye Erika, unokái Mátéka és Nándika.

*

Együttérzésünket fejezzük ki Matyi Miklós polgármesternek, szeretett édesapja, MATYI FERENC elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kívánjuk, hogy a mindenható Isten adjon vígasztalást a gyászoló család részére. A Paptamási Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MATYI MIKLÓSNAK édesapja elvesztése miatt. Németi Gyula és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MATYI MIKLÓSNAK édesapja elvesztése miatt. Németi Gyula és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MATYI MIKLÓS polgármesternek édesapja elvesztése miatt. A Paptamási Képviselő Testület.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MATYI MIKLÓS polgármesternek édesapja elvesztése miatt. A Paptamási Képviselő Testület.

*

Őszinte szívvel tudatjuk, hogy HAJÓS LAJOS (borsi lakos) életének 61. évében eltávozott szerettei köréből. Ő már fenn a mennyben jár, habos felhőknek fodrán, mosolyogva integet, ha szívetek megpihen találkozunk veletek! Temetése 2015. február 6-án 14 órakor lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Vigasztalan maradt felesége Katalin és anyósa Ilonka.

*

Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatom, hogy hűséges vejem, HAJÓS LAJOS volt borsi lakos 60 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése február 6-án, du. 2 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. A jó Isten nyugtassa békében! Gyászolja anyósa özv. Kabai Gyuláné és a rokonság.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KATÓNAK és ILONKA néninek a szeretett férj és vő elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Szekeres család.

*

Eltelt 7 év amióta nincs közöttünk a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. KÁSA GÉZA (volt autószerelő). Legyen emléked áldott, pihenésed csendes! Soha nem felejtő feleséged és gyermekeid.

Címkék: