Gyászhírek 2015. február 3.

Gyászhírek 2015. február 3.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a hirtelen eltávozott drága halottunkat, POSPISCHILL FÉLIX GYULÁT (élt 85 évet) temetésén megtisztelték. Köszönet azoknak, akik személyükkel, virágaikkal az elválást enyhíteni igyekeztek. Akik ismerték és szerették kérjük, áldozzanak egy pillanatot emlékének! Gyászoló felesége és leánya.


Őszinte részvétünk MOŢIU FLORICANAK szeretett férje, MOŢIU IOAN elhunyta miatt. A Transilvaniei K2 B lépcsőház lakóközössége.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezem szeretett gyermekemre, LŐRINCZ GÁSPÁRRA (élt 26 évet)
halálának 13. évfordulóján. „Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide belépni, de nincs kijárat. Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, fejembe bekúszik egy borús emlék. Te voltál az életem, az álmom, te voltál minden boldogságom. Amíg élek, örökké szeretlek, hiányzol nagyon, soha nem feledlek!” Megemlékező szentmise a telegdi római katolikus templomban február 3-án 17 órakor. Őrizzék álmodat az angyalok! Bánatos édesanyja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett unokatestvér, ZSOLNAI SÁNDOR életének 71. évében hirtelen elhunyt Magyarországon. Pihenése legyen csendes! Búcsúznak tőle Feri Bécsből családjával, Vali, Irénke Váradról családjaikkal.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak drága barátunk, SÁRKÖZI ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szabó család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága keresztapánktól, SÁRKÖZI ISTVÁNTÓL. Pihenése legyen csendes.
Keresztgyerekei Tünde, Öcsi és családjaik.

*

Mély fájdalommal emlékezem drága, jó férjemre, BARUTA GÉZÁRA (Nagyvárad) halálának 21. évfordulóján. Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász, eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülembe újra megcsendül a hangod, nem is tudhatod mennyire fáj a hiányod. Örökké gyászoló feleséged Berta és fiad Peti.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyám, EGON JERMENDY ÉVA 78 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2015. 02. 04-én 14 órától a városi kápolnából lesz. Róbert és a gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk VASS JÁNOSRA (Érsemjén) halálának 1. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt. Szerető és gyászoló családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. MARIAN KLÁRA
életének 97. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. „Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat Isten kétszer, csak egyet nem ad kétszer: szerető édesanyát.” Temetése szerdán, február 4-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Szerető leánya Marika és a család.

*

Mély megrendüléssel értesültünk szeretett kollégánk, MIHÁLKA ZOLTÁN haláláról. Imponáló műveltsége, kiváló tudása alapvetően meghatározta 1990-ben a Kelet-Nyugat és az 1991–1995-ös időszakban az Erdélyi Napló című lapok színvonalát. A rendszerváltás után megújuló nagyváradi sajtó jobbik énje volt ő. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak! Stanik István és Bércesi Tünde.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak MIHÁLKA ZOLTÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
Miskolczy Lajos és családja.

*

Őszinte részvéttel és együttérzéssel állunk a MIHÁLKA család mellett a szeretett férj, apa, nagyapa, MIHÁLKA ZOLTÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott, a gyászoló családnak pedig vigasztalódást kívánunk! Csaba, Réka és Levente.

*

Őszintén együtt érzünk MIHÁLKA MAGDIVAL és családjával a szeretett férj elhunyta miatt érzett fájdalmában.
A Némethy család.

*

Ezúton fejezzük ki együttérzésünket MIHÁLKA MELINDÁNAK, szeretett édesapja elhunyta miatti fájdalmában. Részvétünk a gyászoló családnak! A Szent László Napok szervezői.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki MIHÁLKA NÁNDORNAK szeretett édesapja miatt érzett mély fájdalmában. Nándor barátai.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 1 éve a drága férj, apa, após, nagyapa, dédnagyapa,
BOROZSNYAI KÁLMÁN örökre itthagyott bennünket. „Benne vagy szívemben, benne vagy minden napban, minden órában, minden pillanatban. Benne vagy a sötétben ha lehunyom a szemem, benne vagy a szóban, angyalok között, az örök életben. Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Bánatos családja.

*

Eltelt egy szomorú év, amióta utolsó útjára kísértük a drága férjet, apát, nagyapát, apóst, ARDELEAN SÁNDORT
(Bengó). Hiányodat pótolni nem lehet, csak megpróbálunk élni nélküled. Bánatos felesége, fia, lánya, veje és unokája.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a most 1 éve elhunyt komára, barátra, jó szomszédra ARDELEAN SÁNDORRA
(Bengó), aki oly hirtelen távozott közülünk. Nyugodjál békében! A Mester és Savu család.

*

Drága szerető feleségem, FÉTH ÉVA MARGARÉTA két éve annak a borzalmas pillanatnak, amikor a halál elragadott mellőlünk. Csendesen lehunytad szemed, s többé nem dobogott szerető szíved. Gyermekeid már csak képeken láthatnak, de kedves emléked, lelkünkben örökre megmarad. Elmentél tőlünk, s tudjuk, ezt sosem akartad, ám mégis ez a sors kegyetlen hatalma. Sosem múló fájdalommal emlékezünk rád! Szerető férjed Csaba, lányod Jázmin és fiad Ádám.

*

Két éve örökre álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet, FÉTH ÉVA MARGARÉTA
(szül. SZŐKE). Elmentél tőlünk egy téli estén, búcsúzni sem volt alkalom, de emléked szívünkben mindig élni fog. Álmaidra vigyáznak az angyalok, lelked az égben csillagként ragyog. Hiányod senki nem pótolja, drága ÉVIKÉNK!
Szerető szüleid Mancika és Elek, bátyád.

*

Fájdalmas két év telt el azóta, hogy itthagytál minket FÉTH ÉVA-MARGARETA, drága lényedet nem pótolja semmi. Örökké emlékezünk rád! Sógornőd Irénke és sógorod Lajos.

*

Eltelt két szomorú év, hogy örökre itthagytál bennünket FÉTH ÉVA. „Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat.”
Erika, Ottó, keresztfiad Christike, valamint Mónika, Karcsi és Rubenke.

*

Két szomorú éve már annak, hogy a temető a te otthonod. Minden nap keresünk és haza várunk, de te soha többet nem jössz már FÉTH ÉVA. Örökké siratunk és soha nem feledünk! Férjed Csaba és drága kicsi gyermekeid Ádám és Jázmin.

*

Őszinte részvétünk SZABÓ MARIKÁNAK édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Kéri József és családja.

*

Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja, már nem jöhet vissza, hiába hívjuk. Emléke szívünkben otthont talál MARJÁN KLÁRA. Mély fájdalommal búcsúzik a Nagy család.

*

Az Úr vigasztalja meg KATY unokánkat és gyermekeit, drága férje, COSTIN ÖCSI elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Silaghi István és Borbála.

*

Ez úton fejezzük ki őszinte részvétünket JERMENDY ÉVA családjának. Memi és Viki.

*

Szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, PAPP GIZELLÁRA halálának 10. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Nyugodj békében! Lánya Gizike, unokái Norbika és Brigitta.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett nővérem, BORSOS MÁRIA (KICSI) súlyos betegség után, életének 69. évében Dunaújvároson elhunyt. Gyászolja szeretett öccse Gyuri, sógornője Livia és családjuk.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett nővérem, BORSOS MÁRIA (KICSI) súlyos betegség után, életének 69. évében Dunaújvároson elhunyt. Szeretett húga Éva, sógora Sanyi és családjuk.

*

TÓTH ILONA (szül. KOVÁCS ILONA) ma egy éve hagyott itt búcsú nélkül. Olyan csend van így nélküle, hogy szinte hallani, amit utoljára mondani akart. Békés nyugodalmat! Fia Laci, Hegyközcsatár.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy drága, jó férjem, SÁRKÖZI ISTVÁN életének 87. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Végső nyugalomra helyezése február 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Béke poraira! Gyászolja szerető neje Gyöngyi.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága, jó édesapámtól, SÁRKÖZI ISTVÁNTÓL, aki életének 87. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése február 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Béke poraira! Gyászolja szerető fia István, neje Erzsike, unokája Tímea, élettársa Robi és dédunokája Patrik.

Címkék: