Gyászhírek 2015. február 27.

Gyászhírek 2015. február 27.
Megtőrt szívvel emlékezünk szeretett halottainkra, Csegődi Etelkára halálának 7., és Csegődi Gézára, halálának 6. évfordulóján. A gyászoló család.


Fájó szívvel emlékezünk Id. Pecher Jánosra halálának harmadik évfordulóján. Még fáj, és ez örökre így is marad, te mindig leszel, az idő bárhogy is halad. Szerető családod: feleséged Ica, lányod Éva, fiad János, menyed Baba és szeretett unokád Alexa.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSÁKÓ VIKTÓRIÁNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt.
A Margaréta Majorette csoport és koreográfusa.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretteinkre, MEDVÉSSY JOLÁNRA halálának első évfordulóján és
MEDVÉSSY TIBORRA halálának 30. évfordulóján. Emlékharang szól február 28-án délben Szalárdon és vasárnap megemlékezés az istentisztelet keretén belül. Nyugodjanak békében! A bánatos család.

*

Hat éve lesz február 28-án, szombaton amikor a szeretett gyermek, testvér, sógor és nagybácsi, Ifj. KRIZSÁN GÉZA
(Érmihályfalva) mindössze 40 éves korában elhunyt. Azóta az érmihályfalvai temetőben alussza örök álmát. Nyugodj békében drága lélek, emlékedet egy életen át megőrizzük. Örökké gyászoló édesanyja Krizsán Erzsébet, testvére Csaba, felesége Magdi, unokahúgai: Imola, Boglárka és férje Barni.

*

Kint a gyászos temetőben pihen egy szív csendesen, rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem. Az idő gyorsan száll felettünk, eltemettük azt, akit szerettünk. Emlékezünk MÁTÉ ZOLTÁNRA (Érolaszi) halálának 25. évfordulóján. Szerető családja.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába múlnak álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre,
ID. SZARKA JÓZSEFRE és SZARKA ANNÁRA (Biharpüspöki) haláluk 21. illetve 16. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre és testvérre, IFJ. VASÓK GYULÁRA (Nagyvárad) halálának 12. évfordulóján. „Ha majd alszom zúgó lomb alatt,/ne zavarjátok édes álmomat,/ boruljatok le halkan, csendesen,/
s gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem./ Ha majd rátértek ti is erre az útra,/ megyek elétek, találkozunk újra.”
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. BERECZKI ANDRÁSRA (szül. Kémer), a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, akinek egy éve, hogy jóságos szíve megszűnt dobogni. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,/ Nem halljuk már többé jóságos hangod,/ Nem látjuk többé mosolygós arcod,/ Nélküled az élet szomorúan megy tovább,/ Emléked elkísér majd egy életen át./ Telhetnek a napok, múlhatnak évek,/ Szívből szerettünk, és nem feledünk téged./Aludj virágok közt, legyen szép az álmod,/
Vigyáz sírodra bánatos családod. Leánya Ibolya, veje Attila, unokája Brigitta.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. BERECZKI ANDRÁSRA
(szül. Kémer) halálának 1. évfordulóján.„Virágok sűrűjében pihen egy szív csendesen,/ Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem./Az idő múlik, a fájdalom marad,/ Nem halljuk már többé a kedves hangodat./ Mi szólítunk a néma sír nem felel,/ De te a szívünkben örökké ott leszel.” Örökké bánatos felesége Piroska, lánya Ibolya, fia Andris, menye Juliánna, veje Attila, unokája Brigitta és nővére Jolán.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, KRISÁN MIKLÓSRA (MIKI, Berettyószéplak)
halálának 4. évfordulóján. Szomorú az út mely sírodhoz vezet, hol megpihent a te jóságos szíved. Könnyes szemmel állunk a sírodnál, szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben mégis létezel. Aludj virágok közt, legyen szép álmod, vigyáz sírodra bánatos családod. A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Bánatos feleséged Erzsike, fiad Misi, menyed Dana és unokád Nicuşor.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, ID. KOCSIS ILDIKÓ (szül. GHILE ILDIKÓ)
életének 66. évében elhunyt. Temetése február 28-án, szombaton 14 órakor lesz a biharfélegyházi kápolnából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, SZABÓ SÁNDORRA (Szalárd)
halálának 7. évfordulóján. Szeretetét, gondoskodását soha nem feledjük. Szerető családja.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk SZABÓ JÓZSEFRE (Kárásztelek), akinek 6 évvel ezelőtt szíve örökre megpihent. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, szívünkben itt él emléked örökké.” Szerető gyermekeid Józsi, Zoli, Gyöngyi és családjuk.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett testvéremtől, CSÁKÓ JOLÁNTÓL. Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Búcsúzik tőle testvére Lajos, felesége Lena és gyermekük Renáta.

*

Mély fájdalommal búcsúzom nagynénémtől, CSÁKÓ JOLÁNTÓL. Fáj a szívünk, mert itthagytál, elmentél, nem látunk többé soha már. Búcsúzik Tünde, férje János, Henrietta és keresztfia Lóránd.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett keresztlányomtól, CSÁKÓ JOLÁNTÓL. Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nyugodjon békében! Özv. Pető Józsefné.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, CSÁKÓ JOLÁN (szül. DIENES, Biharszentjános)
életének 44. évében hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 27-én 15 órakor a biharszentjánosi kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle férje Tibor és leánya Viktória.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, CSÁKÓ JOLÁNTÓL, akinek jóságos szíve türelemmel viselt betegség után megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle testvére Vali, férje Laci és keresztgyermeke Laura.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára és dédmamára, BÖSZÖRMÉNYI PIROSKÁRA
(Bihardiószeg) halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében! Lánya Piri, unokája Katika és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, TÓTH ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. „Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, mi örökké szeretünk téged, marad a csend és drága emléked.” Lányai Margit, Irénke és azok családjai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, CSÁKÓ JOLÁNTÓL, aki hosszú szenvedés után elhunyt. Nyugodjon békében! A Debreczeni család.

*

Köszönetet mondunk minden rokonnak, ismerősnek, jó szomszédnak, akik szerettünket, ÖZV. MEGYESI IRÉNT
(élt 86 évet, Bihar) utolsó útjára elkísérték, részvéttel és virággal osztoztak mély fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, testvér, ZSILÓ SÁNDOR ADORJÁN hosszú, de súlyos betegség után, 45 évesen csendesen megpihent. Temetése február 28-án, szombaton 13 órakor a Steinberger kápolnából.
A gyászoló család.

*

Nagyon szerettelek – hogy mily jó volt veled, 9 év után sem feledhetem, drága nővérem CSÁKY ERZSÉBET
(1940–2006). Hogy te is szerettél, köszönöm neked. Sírodon virágok sok-sok szála jelezze, hogy míg élek, őrzöm fájó, szép emlékedet. Isten áldását kérem mindazokra, akik több év után is gondolnak rád. Húgod Magdi.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, VAS ERZSÉBETRE, akit 1 éve ragadott el a kegyetlen halál. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, még most sem szoktuk meg, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Bánatos szívvel emlékezik rá férje Sanyi, leánya Ildikó és családja, fia István és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szerető nagyszülőkre, BIRÓ ISTVÁNNÉRA és BIRÓ ISTVÁNRA, valamint a szerető édesapára és férjre, BIRÓ SÁNDORRA, akik 40. illetve 33. és 21. éve távoztak az élők soraiból. Drága emléküket örökké megőrizzük. Nyugodjanak békében. A bánatos család.

*

Légy hű mindhalálig, mert neked adom az élet koronáját. Mondja Jézus. Megrendült, fájó szívvel búcsúzunk a szeretett, jó barátnőtől és keresztanyától, KOCSIS ILDIKÓTÓL. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Az Ardai család minden tagja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér és nagynéni, KOROSI ERZSÉBET tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése február 27-én 14 órakor a fugyii kápolnából. Gyászolja családja, testvére Pityu, sógornője Eta és lányaik Andrea és Edina.

*

Őszinte részvétem SZILÁGYI ANDREÁNAK és a GILAU családnak élettársa, ZSILÓ SÁNDOR elhunyta miatti fájdalmukban. Molnár mama Csatárból.

*

Fájó szívvel emlékezünk SÜLE ANDREÁRA (szül. CODEUS), aki 35 évesen, 3 éve hagyott itt minket. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, / Te nem haltál meg, csak álmodni mentél. / Pihensz sírodban örökre csendesen, elfeledni téged nem tudunk sohasem.” Nyugodj békében, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Szerető férjed Bandi és lányod Csilla.

*

„Az élet nehéz és néha mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szemünkben könnyekkel és szívünkben fájdalommal emlékezünk lányainkra, SÜLE ANDREÁRA (szül. CODEUS), aki 3 éve pihen kishúga mellett, és emlékezünk másik lányunkra halálának közelgő 18. évfordulóján, CODEUS BEÁTÁRA, aki 11 évesen hagyott itt bennünket. „Csendes álmaik fölött őrködjön az Úr és az örök világosság fényeskedjen nekik. Emléküket szívünkben őrizzük. Szülei és testvérük.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető édesapára, nagyapára, dédnagyapára, ID. SPULNYIK LUDOVICRA halálának 19. évfordulóján, és az édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, ID. SPULNYIK TERÉZIÁRA (szül. MOLNÁR, Erdőgyarak) halálának 16. évfordulóján. „A búcsúszó, amit nem mondtatok ki, elmaradt, betegek, gondterheltek voltatok, és nagyon-nagyon fáradtak. Mert sokat vert benneteket az élet ostora, a sors kegyetlen volt és mostoha. Elcsitultak azok a szívek, melyek értünk vertek, és dobogtak, s megpihentek azok a szorgos kezek, melyek értünk fáradtságot nem ismerve dolgoztak éjjel-nappal. Nektek pici öröm, halvány kis nevetés, inkább kín jutott, s könny és szenvedés. Óriási szíveteket két marékkal szórtátok, adtatok szeretetet jónak is meg rossznak, mindig egy célotok volt, a családért élni, halni, ezt csak a halál tudta széttépni. Míg közöttünk voltatok, mi nagyon szerettünk, hiányoztok nekünk nagyon, soha nem feledünk benneteket. Úgy mentetek el, ahogy éltetek, csendben és szerényen, de egy a vigaszunk, a lélek él és mi találkozunk, s a drága lelketek nyugodjon békében”.
Örökké bánatos, szerető fiatok Lajos, menyetek Erzsébet, unokáitok Móni, László-Robi, Brigitta, Erika, unokavejeitek Imi, Adi, Dani és Claudia, dédunokáitok Tifani, Jázmin, Dáriusz, Denisz, David és Giulia-Corina.

*

„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét. Nem adta a sors nekem meg, elvámolta az életem. Búcsú nélkül kellett elmennem, őrízzetek szívetekben!” Emlékezünk SPULNYIK MIKLÓS GÁBORRA (1990.04.01–1998.02.25., élt 8 évet) halálának 17. évfordulóján. Kinek gyermekének testét nem fedi sírhalom, nem is tudja, mi az igazi fájdalom. Könnyes szemmel fekszünk, úgy is ébredünk, temetőben fekszik gyermekünk, s testvérünk. Nehéz a kereszt és a sírkő, de még nehezebb a bánat, mely nyomja a szívét ennek a családnak. „Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is, úgy mint réges-régen. Szép, vidám életed 8 évig tündökölt, a sorsod akkor ott megpecsételődött. Nem bírtad tovább, tested megszökött, de lélekben ittmaradtál szeretteid között, mi nem feledünk el soha, mert örökké élsz, mint a csillagok”. Soha el nem múló szeretettel gondolunk rád. A Te édesapád, édesanyád, nővéred Melinda. nagybátyád Sp. Lajos és családja, valamint a rokonság.

*

Már 7 éve Istennel megbékéltünk és elfogadtuk, hogy most már neki van szüksége rád ezentúl, te drága férj, édesapa, nagyapa és após, RÉVÉSZ SÁNDOR. Köszönöm Istennek, hogy nekem adott negyven éven át, hogy te voltál mellettünk, küzdöttél érettünk, szíved tele volt jósággal és szeretettel az egész család iránt. El kellett menned tőlünk, azoktól akiket nagyon szerettél, de mi érezzük és tudjuk, hogy itt vagy velünk, mellettünk örökké!!! Örökké szerető nejed, a te Vicuskád, drága gyermekeid Sanyika, Bettike, Évike, férje Erik, és az imádott kis unokád Évike (a kicsi Vicuska) Amerikából.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, BAJGYIK ZOLTÁNRA halálának 11. évfordulóján. „Feledni nem lehet. kit nagyon szerettünk, emléke mindig itt van közöttünk.” Bánatos édesapád István és testvéreid Nelu, Rita, Éva.

*

Szeretettel emlékezünk arra a fájdalmas napra, hogy a drága férj, apa, nagyapa, testvér, sógor, VILIDÁR ISTVÁN
(a Fáklya volt fotóriportere) 29 éve elment örökre egy csendesebb, nyugodtabb világba. Feledni őt soha nem lehet. Emléke szívünkben örökké megmarad. Szerettei.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága sógorra, ID. BERECZKI ANDRÁSRA (szül. Kémer) halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Sógora Bálint, Irénke és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk BALOGH SÁNDORRA (szabómester) halálának 15. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünk hordoz, némán, csendesen. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrizzük emlékedet.” Bánatos felesége Jolánka, fiai Attila és Sándor, menye Iki, unokái Tamás és Sándor.

*

Húsz éve, hogy SZOBOSZLAI JÁNOS (nyug. őrnagy, Belényes) visszaadta lelkét az Úrnak, mély fájdalmat hagyva szívünkben. Pihenését ne zavarja a mi szomorúságunk. Testvérei Jóska, Magdi, Joli, Kálmán és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább gyermekre, testvérre, DARÓCZI JÓZSEF CSABÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük!

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak szeretett szomszédunk, OZSVÁTH GYÖRGY elhunyta alkalmából. A Bukarest tér 2B lépcsőházbeli lakótársak.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, OZSVÁTH GYÖRGY életének 84. évében csendesen eltávozott. Temetése szombaton, február 28-án 11 órakor a városi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik, felesége Kati, lánya Katika, unokája András, fia Tibi, menye Ani, unokája Kati, dédunokája Adriana.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy nagyon szeretett testvérem, OZSVÁTH GYÖRGY (szül. Berettyószéplak, élt 85 évet) elhunyt. „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket (Máté 11:28) Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle húga Ilonka.

Címkék: