Gyászhírek 2015. február 25.

Gyászhírek 2015. február 25.
Fájó szívvel emlékezünk NAGY IRÉNRE halálának 2. évfordulóján. „Még fáj, ez örökre így is marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szerető családod.


Szomorú szívvel veszünk búcsút a szeretett édesanyától, nagymamától, dédmamától, KONDOR VERONKÁTÓL,
akinek jóságos szíve türelemmel viselt betegség után megpihent.Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle lánya, veje, unokája, unokaveje és dédunokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, KONDOR VERONKA
életének 88. évében hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 25-én 14 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle lánya Irénke, veje Jani, unokája és unokamenye.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága halottainkra, KŐMŰVES LAJOSRA halálának 41. évfordulóján, KŐMŰVES LÁSZLÓRA halálának 20. évfordulóján, és KŐMŰVES MÁRIÁRA halálának 3. évfordulóján. Nyugodjanak békében!
Kőműves Piroska, Tünde, Béla, Giulia.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak VASGYURA JULIANNA, a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta alkalmából. A jó Isten adjon békés nyugodalmat! A Köteles család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre és nagynénire, BÖR KLÁRÁRA (szül. NÉMET) halálának második évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog! Testvére Laci, sógornője Kati, unokaöccsei Lacika és családja Zsozsó és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett feleségemre, BÖR KLÁRÁRA (szül. NÉMET) halálának 2. évfordulóján. Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünk hordoz némán, csendesen. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrzöm emlékedet. Szerető férje Sanyika.

*

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek.” Szomorú 4 éve már, csak egy fájó emlék lettél VEZSENYI ETELKA
(szül. KISS ETA). Szeretettel emlékezünk rád, szívünkben emléked örökké élni fog! Nyugodj békében! Nővéred Irénke, keresztfiad Attila és öcséd János.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 8 hete elhunyt gyermekre, férjre, testvérre, sógorra, nagybácsira, IFJ. NAGY ANDRÁSRA
(Szentimre, élt 62 évet), és édesapjára, férjemre, ID. NAGY ANDRÁSRA (Szentimre), aki 80 évesen hagyta itt szeretteit. Ha majd bús napjaim le fognak telni, hozzátok jövök megpihenni. A bánatos édesanya és feleség özv. Nagy Ilona.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, GÓZ IRÉNRE (szül. NEMES).
Amíg csak élünk, rád emlékezünk! Az együtt töltött időt soha nem feledjük! Emlékét őrzi férje István, lányai, veje, unokái, unokaveje és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. KUN FERENCZRE halálának 10. évfordulója alkalmából. Szerető nővére Bözsike és unokahúga Hajni.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, SZOMBATHY GÉZÁRA
halálának 15. évfordulóján. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Felesége, lányai, veje, unokái és dédunokája.

*

Szomorú szívvel emlékezünk jó szüleinkre, ILLÉS SÁNDORRA, és nejére, ILLÉS RÓZÁRA (Szentmárton), akik 21. illetve 11. évfordulóján. Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igaz nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled. Lánya Marika és családja.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk szüleimre, NAGY MÁRIÁRA aki 21 éve, és NAGY LAJOSRA, aki 8. éve február 25-én itthagyott minket. Egy gyertya most értük égjen, kik fent laknak már a magas égben. Lányuk és családja.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a drága gyermekre, nagybácsira, sógorra, keresztapára, PAPP ZOLTÁN LÁSZLÓ mérnökre, aki 1 éve örökre itthagyta oly fiatalon hozzátartozóit. Anyai szívem bánatos tenger, fájdalma végtelen, soha nem nyugszik. A te szereteted olyan volt mint a fénylő gyertyaláng, mely önmagát emészti azért, hogy másoknak világítson. Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk lelkében. Idézzük szavaid, tetteid, emléked. Örökké szeretünk, nem feledünk soha. Őrködj sírja felett édes Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen.
Soha nem feledünk: bánatos édesanyád, keresztlányod Kinga és családja, unokahúgod Edina és családja, sógornőd, unokaöcséid Botond, Roland, Hunor, unokahúgod Zsófika.

*

Szívünkbe csak az hal meg, kit elfeledünk, nem pedig az, kit eltemetünk! Szeretünk téged COSTA GHEORGHE. Utolsó üdvözlettel öcsédtől és szomszédaitól a Moreni utca 2. szám alól.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem halálának második évfordulóján a legdrágább férjre, IFJ. KUBIK JÁNOSRA
(építeszmernök). Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, én örökké szeretni foglak téged. Feleséged Katalin.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, hogy szeretett unokatestvérem, DR. MÁTÉ JÁNOS
73. életévében Magyarországon elhunyt. Gyászoló unokatestvére Máté József-Sándor.

Címkék: