Gyászhírek 2015. február 24.

Gyászhírek 2015. február 24.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, dédnagyapa, ID. LÉNÁRT JÁNOS (Szalárd) életének 79. évében elhunyt. Temetése február 24-én 13 órakor Szalárdon lesz az ortodox kápolnából. Nyugodjon békében, drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama és dédi, NAGY JULIÁNNA (Hegyközújlak)
életének 82. évében hosszan tartó betegség után csendesen elhunyt. Temetése február 24-én 15 órakor lesz a hegyközújlaki kápolnából. Gyászolják: férje, fia, lányai, unokái és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, apára, nagyapára, IFJ. MIKUCZ JÁNOSRA,
aki ma 6 hónapja hagyott itt bennünket. A gyászoló család.

*

Szomorú 3 év telt el, hogy a szeretett férj, édesapa, KÁKES EMIL 79 éves korában itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Akik őt soha nem feledik, felesége Irénke, lányai Leonóra és Gabriella.

*

Eltelt egy szomorú és fájdalmas év, amióta utolsó útjára kísértük a drága férjet, apát, apóst és nagyapát,
HOFFMAN RICHARD LORÁNDOT, aki tragikus körülmények közt távozott közülünk. Drága lényedet nem pótolja semmi. Örökké velünk maradsz! Gyászoló felesége fiai, menye és imádott unokái.

Címkék: