Gyászhírek 2015. február 2.

Gyászhírek 2015. február 2.
„Én vagyok a föltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog”(Jn.11,25). Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, Mihálka Zoltán (újságíró, szerkesztő, történész) rövid, de súlyos betegség után 80 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2015. február 3-án 14 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emléke szívünkben örökké élni fog! Gyászoló családja.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a Mihálka családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa, MIHÁLKA ZOLTÁN (újságíró, történész) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Tőkés László európai parlamenti képviselő és munkatársai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak tagtársunk, MIHÁLKA ZOLTÁN elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nagyvárad történész társadalma és magyarsága újra elveszített egy nagy tudású embert. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság tagsága.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, drága barátunk, MIHÁLKA ZOLTÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Dukrét család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a segítőkész, szeretett baráttól, MIHÁLKA ZOLTÁN történelemtanártól. Emlékét szívűnkben őrizzük. Kupán Árpád és Zsóka.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, özv. Kiss Magdolna
(szül. Posztos, a Solidaritatea volt dolgozója) hosszan tartó betegségben, életének 78. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük február 3-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott. Fájó szívvel búcsúzik tőle lánya Duci, veje Bandi, unokái Orsi és Andi, unokaveje Albi és imádott dédunokája Dani.

*

„Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni Téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk élni nélküled.” Fájó szívvel búcsúzunk tőled drága kicsi mamánk és dédink,
Kiss Magdolna. Nyugodj békében.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, Tóth Rozália életének 76. évében elhunyt. Temetése február 2-án. hétfőn 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Unokája Dániel és fiai Gyula és István.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, Szemes Pásztor Piroska (szül. Kazi) 77 éves korában itthagyott bennünket, pótolhatatlan űrt hagyva maga után. Temetése február 2-án, hétfőn 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét megőrzi gyászoló családja, lányai Edit és Margit, vejei Feri és Lajos, unokái Timi és Erik, dédunokája Ádám és unokaveje Gyula.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett anyatársamtól, Szemes Pásztor Piroskátóll. Emléke legyen áldott, nyugodj békében drága lélek. Özv. Hegyesi Imréné.

*

Már 14 éve, hogy végső búcsút vettünk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, nagytatától és dédnagyapától,
ZAHORÁK MÁRTONTÓL (Érmihályfalva). Drága emlékét örökké őrizzük szívünkben! A család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BABOTA TÜNDÉNEK és GÁL ANITÁNAK szeretett nagymamájuk elvesztése miatt.
Szegedi Brigitta és családja.

*

Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagytatára, MOLNÁR JÁNOSRA (Székelyhíd), aki 3 éve hagyott itt minket. Emléked szívünkben örökké élni fog! A bánatos család.

*

Szeretettel emlékezünk ANTAL KATALINRA (szül. LUKÁCS, a textilgyár volt dolgozója) halálának 7. évfordulóján. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Szerető férje és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, ANTAL ERZSÉBETRE halálának harmadik évfordulóján. Hogy nincs velünk, elment, bánatot ránk hagyva. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk. Nyugodj békében, drága lélek! Férjed Sanyi, fiaid, menyeid, unokáid, Ilonka és családja, rokonok, ismerősök, szomszédok Mari és André, a rogériuszi nőszövetség.

*

Szomorú szívvel emlékezünk az anyára és nagymamára, KISS IRÉNRE (Nagyvárad) halálának hatodik hónapjában. Megállunk némán sírod mellett, fájó szívvel őrizzük emlékedet. Nyugodj békében! Feri, Géza, Ildi, János és családja.

*

„A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.” (Arthur Schopenhauer). Őszinte részvétünket fejezzük ki BABOTA TÜNDE és GÁLL ANITA munkatársainknak szeretett nagymamájuk elvesztése miatt. Nyugodjék békében! Lélekben veletek vagyunk: a Szent László Római Katolikus Líceum munkaközössége.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak álmok, árnyak évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,/ Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula: Consolatio) Baráti együttérzésünket fejezzük ki GÁLL ANITA és BABOTA TÜNDE gyászoló családjainak szeretett hozzátartozójuk elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, nyugalma legyen csendes! Zalder András és családja.

*

„Kinek ajkát már nem hagyja el hang, gyászold meg őt, te konduló harang.” A biharpüspöki temető néma sírkertjében 11 éve alussza örök álmát a szeretett édesapa, após és nagyapa, ID. K. NAGY IMRE. „Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét és el ne feledd. Akkor veled lesz mindig, lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol nincs már több határ.” Pihenése legyen csendes a néma hant alatt. Emléke áldott mindazok szívében, akik ma érte egy imát mondanak.
Gyászoló lánya, veje és unokája Alice.

*

Fájdalmas hat hét telt el mióta itthagytál bennünket, a legdrágább férj, édesapa, nagyapa, ID. ROMÁN FERENCZ
(élt 85 évet, Margitta), akinek jóságos, beteg szíve egy sóhajjal megszűnt dobogni. Nem volt idő elbúcsúzni egymástól és nem tudtam megköszönni hűségedet, a sok szépet, jót amit hosszú idő alatt adtál. Tied a csend a nyugalom, mienk a fájdalom. Nyugodj békében! Örökké bánatos, felesége Mária, fia Feri, lánya Nóra, unokája Tamás.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, MOŢAN PIROSKA 82 éves korában elhunyt. Temetése február 2-án, hétfőn 12 órától a Steinberger kápolnából. Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugodj békében!
Szeretett lányod Ibi, unokája Dezső és felesége Ildikó, dédunokája Bettike, búcsúzik a Kele és Balázs család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédimama, MOŢAN PIROSKA (szül. SZÜCS), 82 éves korában elhunyt. Számunkra te sose mész el, szívünkben mindig élni fogsz. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Búcsúzik tőle: lánya Gyöngyi, unokái Mónika és férje Gabi, Timike és férje Marius, dédunokái Gabika, Dávidka és a pici Maya.

*

Őszinte részvétem a MOŢAN családnak a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Irénke.

*

Örök fájdalommal és könnyes szemmel emlékezünk a drága édesanyára, gyermekre, testvérre, sógornőre,
FARAGÓ MELINDA TÜNDÉRE (biológiatanárnő) halálának negyedik évfordulóján. „Csak az hal meg, akit eltemetnek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Nyugodj békében! Engesztelő szentmise február 11-én du. 5 órakor a Barátok-templomában. Leánya Lilla, édesanyja Anikó, testvére Andrea, sógora Lacika és Marcika.

Címkék: