Gyászhírek 2015. február 19.

Gyászhírek 2015. február 19.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, TÖKÖLI ZSUZSANNÁRA névnapja alkalmából. „Adhat az élet márványkőből palotát,/Csak egyet nem adhat még egyszer:/Drága, jó édesanyát.” Szerető családja.


Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEHÉR IRÉN JOLÁN 87 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk búcsúztatása 2015. február 20-án, pénteken 12 órakor lesz a Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnától. Csillag világokat elhagyva már, / Elfáradt lelkem is hazatalál, / Hozzád ha eljutok, lábodhoz roskadok, / Ottan megnyughatok örökre én. A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, VASGYURA JULIANA életének 92. évében, február 18-án elhunyt Melbourne-ben. Nyugalma legyen örök, pihenése csendes. Búcsúznak tőle szerető gyermekei Sanyi, Jucika, menye Kati, veje Tavi, unokái Ilka, Márk és felesége Hajnalka.

*

Szomorú szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, gyermekre, vőre és sógorra,
MARKUS ISTVÁNRA halálának 2. évfordulóján. Áldott legyen emléke. Szerető családja.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a drága, jó, szerető és gondoskodó férjre, apósra, nagyapára, ILIEŞ ALEXARA (mérnök, volt bányaigazgató), aki 6 hete hirtelen, búcsú nélkül itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, Isten őrködjön csendes pihenése felett! Megemlékező szentmisét február 21-én, szombaton reggel 8 órakor mutatunk be érte a Parcul Traian – Gen. Magheru sarki görög katolikus templomban. Akik ismerték áldozzanak egy imát lelki üdvéért. Köszönet mindenkinek, akik temetésén részt vettek és osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló felesége Lili, veje Virgil, unokái Elena-Alexandra és Andreea. Köszönjük jó szándékaikat, megemlékezésüket a volt kollégák, alkalmazottak részéről, akik mint értesítettek, „Parastas”-al emlékeznek Reá Sarmaságon. A család.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett barátunktól és csapattársunktól, DOLHAN NICUTÓL (a Dinamo kosárlabda csapatból). Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléked örökre szívünkben marad! Bereczki Sándor, Klonda Péter és családjuk.

Címkék: