Gyászhírek 2015. február 20.

Akt.:
Gyászhírek 2015. február 20.
Őszinte részvétét fejezi ki a Saghi család Nagyváradról BALOGH ERZSÉBETNEK férje elvesztése miatt. Nyugodjon békében!


Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk halálának 3. évfordulóján szeretett fiunkra, KISS DÁVID-GYULÁRA
(Margitta), aki mindössze 20 évesen távozott közülünk. „Könnyek csorognak végig arcunkon, álmok, emlékek, szép szavak, ennyi az egész, ami a múltból megmaradt. Csillaggá váltál, barangolsz az égen, ha megfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints le az érted fájó fájdalmas szívekre. A te szíved már nem fáj, de a mienk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Ha le tudnám írni szívünk bánatát, azt megsiratná az egész világ. Álmaidra vigyázzanak az angyalok, sose felejtünk el biztosan tudod.” Örökké bánatos édesanyád és nagymamád.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, ILLÉS ETELKA (Fegyvernek)
életének 80. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük szombaton, február 21-én 14 órakor a fegyverneki kápolnából. Nyugodj békében, legyen békés álmod, találd meg odafent az örök boldogságot. Emlékét szívünkben örökre őrizzük!
Búcsúzik lánya Piroska, veje Zoltán, unokái Zolika, Timi és Levi.

*

Fájó szívvel emlékezünk KUN SÁNDORRA, aki ma 3 éve hagyott itt minket. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie, de a szívünkbe tovább él és örökre itt marad. Soha el nem feledünk, nyugodj békében! Felesége Juci, fiai Sanyi, Attila, lányai Éva, Izabella és 5 unokája.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a FÁBIÁN családnak a drága férj, édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Lélekben veletek vagyunk! Edith, Orsolya és Balázs.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet,/ Csend ölel át és szeretet./Csak az hal meg, kit felednek,/Örökké él, kit igazán szeretnek.” Fájó szívvel búcsúzunk FÁBIÁN ZSIGMONDTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak!
Kurta Csaba és Tímea.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett barátunktól, FÁBIÁN ZSIGMONDTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke szívünkben örökké megmarad! Kurta János és Piroska.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, GÉCZI ANDRÁSRA (BANDI) halálának 1. évfordulóján. „Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerettei.

*

„Amíg őrzöl valakit a szívedben, nem veszíted el.” Kegyelettel és szeretettel emlékezünk MÉSZÁROS MARIKÁRA
(szül. SZABÓ) halálának 45. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Szerettei.

*

„Boldogok a megholtak, akik az úrban halnak meg.” Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra, nagyapára, SZLAFKAY FERENCRE halálának második évfordulóján. „Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívünk, könnyes szemmel már csak a fényképedet nézzük. Jóságod, szereteted soha nem feledjük. Segítő szavad hiányzik igazán, kérünk továbbra is figyelj és vigyázz reánk. Örökké bánatos feleséged Manci, fiai Józsi és családja, Feri és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, LADÁNYI SÁNDORRA,
aki ma 2 éve hagyott itt bennünket. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Felesége Irénke, leánya Csilla, veje Nelu és imádott unokái Carla, Armin.

*

Fájó szívvel emlékezünk ÖZV. SZABÓ JÓZSEFNÉRA (szül. MEZEI IRÉN) halálának 14. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrizzük emlékedet. Lánya Irénke, unokája Csilla, unokaveje Nelu és dédunokái Carla, Armin.

*

Fájó szívvel emlékezem drága férjemre, GROZA ALEXRE halálának 9. évfordulóján. Nincs az a nap, hogy ne jussál eszembe, olyankor mindig könny szökik szemembe. Rövid volt az élet mely neked jutott, nem feledem soha jóságos, szerető szíved. Felesége Erika.

*

Köszönjük mindazoknak, akik e nehéz pillanatokban mellettünk álltak, gondolatban velünk voltak és utolsó útjára kísérték szerettünket, ÓRÁS ANNÁT. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, keresztanyára, MÁTÉ ZSUZSANNÁRA (szül. BÉZI, Hegyközszentmiklós) halálának 1. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog! Testvérei Feri és Erzsike, sógornője és keresztgyerekei Enikő és Feri.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a drága feleségre, MÁTÉ ZSUZSANNÁRA (szül. Hegyközszentmiklós)
halálának 1. évfordulóján. „Még mindig fáj nagyon, talán örökre így is marad, te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad. Elmentél tőlem egy téli napon, búcsúzni sem volt alkalom. Megállok némán sírod mellett, fájó szívvel őrzöm drága emlékedet. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Hiába borul rád a temető csendje, szívemben élni fogsz mindörökre. Egy a remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozom veled.” Örökké gyászoló férje András.

*

Nagyobb fájdalom nincs a világon, mint amikor az utunk a temetőbe visz. Csendes temetőnek van egy kicsi sarka, ahol már 1 éve örök álmát alussza egy szerető édesanya és anyós, MÁTÉ ZSUZSANNA (élt 59 évet, Hegyközszentmiklós). „Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, és lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Nélküled szomorú a szívünk, üres a házunk, és nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Tudom, hogyha haza jönnél, visszahoznád a szeretetet és letörölnéd az arcunkról érted hulló könnyeket. Egy a remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled. De az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át.” Mélységes fájdalommal emlékezünk! Szerető lánya Tímea és veje Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nagymamára és anyósra, MÁTÉ ZSUZSANNÁRA (Hegyközszentmiklós)
halálának 1. évfordulóján. „Megpihent a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.” Nyugodjék békében! Veje Sanyi és unokái Alexandra és Kitty.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, FÁBIÁN ZSIGMOND életének 58. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2015. február 21-én, 12 órakor a biharpüspöki temetőben. A gyászoló család.

*

Fájdalommal búcsúzunk násznagyunktól, barátunktól, a pótnagyapától, FÁBIÁN ZSIGMONDTÓL. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban, de emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál. A Kurta család, Jenő, Enci és Krisztián, a László család, Jani, Ani, Trisa és Grilla.

*

Mély fájdalommal búcsúzom a szeretett férjemtől, FÁBIÁN ZSIGMONDTÓL. Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. A néma csendben halljuk hangodat, a csillagok fényénél látjuk arcodat. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Szomorú tekintet volt két szemedben, néhány perc alatt a szíved is megpihent. Fájó szívvel búcsúzik szerető feleséged Éva.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apától, nagyapától, apóstól, FÁBIÁN ZSIGMONDTÓL. „Csak nézünk az égre, és ő jut eszünkbe, ő és minden cselekedete! Van egy dolog, amit tudunk: vele lehetünk, amikor csak akarjuk! Csak annyi kell, hogy becsukjuk a szemünket, és ő már fogja is a kezünket. Az álom véget ér, de még mindig az ő hangja az, amit hallunk! Újra könnyes szemmel nézünk az égre, „Hiányzol” – ezt suttogjuk halkan az égbe.” Ifj. Fábián Zsigmond Sándor, neje Erika és unokája Alexandra.

*

Megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett FÁBIÁN ZSIGMONDTÓL. Fáj a szívünk, mert itthagytál, elaludtál. Elmentél, nem látunk többé soha már. Végleg elmentél, hosszú utadra, hangod nem halljuk többé már soha.
Búcsúzik leánya Mónika és párja Levente.

*

Fájdalommal búcsúzunk fiunktól, FÁBIÁN ZSIGMONDTÓL. A szülők számára, kik elvesztették gyermeküket, az első nap, soha el nem múlik. Ez a fájdalom nem fonnyad el az idővel. Hiába kopik el, hiába fakul meg a gyászruha, a szív feketesége nem oszlik el soha. Szerető szüleid id. Fábián Zsigmond és Fábián Ilona.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a szeretett testvér és nagybácsi, FÁBIÁN ZSIGMOND türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 58. évében hazatért megváltó urához. Szeretett halottunktól 2015. február 21-én 12 órakor veszünk végső búcsút a püspöki református temető ravatalozójában. Emléke szívünkben él! Testvére és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya és nagytata, SZILÁGYI GÉZA elment közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Ildikó és unokája Márk.

*

Fájó szívvel és mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férj, édesapa és nagytata, SZILÁGYI GÉZA rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Temetése február 21-én 13 órától a hegyközszentimrei templomkertből. Búcsúzik tőle bánatos felesége Irén.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki RAŢ ENIKŐNEK édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Barátnője Gyöngyi és családja.

*

„Az ő szíve pihen, a mienk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik.” Fájdalmas 6 hónap telt el amióta a szeretett anya, nagymama és dédmama öröke eltávozott közülünk, fájó szívvel emlékezünk SÁRKÖZI ROZÁLIÁRA! „Sok szál gyertya ég könnycsepptől áznak, lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak melyeket suttog a szád, ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád!” Fiad Tibor, unokád Gaby férje Attila és dédunokád Patrick.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, HIZÓ ZOLTÁN JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Bánatos szívvel emlékezik rá felesége Vali és fia Zoli.

*

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH FERENC ZOLTÁNRA halálának 5. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünk hordoz, némán csendesen, csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrizzük emlékedet.” A bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, TÓTH ÁRPÁDRA, és nejére, TÓTH ALBINÁRA, akik 22., illetve 16. éve távoztak az élők sorából. Drága emléküket örökké megőrizzük. Nyugodjanak békében. Bánatos leányuk, vejük és családjuk.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerető édesanyánkra, ANTALFFY GABRIELLÁRA halálának ötödik évfordulóján. A jó Isten nyugtassa békességben. Megemlékező szentmisét mondanak lelki üdvéért ma, február 20-án 17 órakor a Barátok templomában. Szerető lányaid Sipos Mária és Coltea Gabriela.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt drága édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, SARKADI DEZSŐRE halálának első évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük. Lánya Anikó, veje Béla, unokái Robi, Béla és családja, Sanyi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, SARKADI DEZSŐRE halálának 1. évfordulóján, február 20-án.
Felesége Rózsi, lányai Rózsika és Gyöngyi, veje Tibi, unokái, dédunokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SZILÁGYI GÉZÁTÓL. Életed elszállt egy röpke perc alatt, de emléked szívünkben örökre megmarad. Nyugodj békében. Nagy Sándor és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki DOLHÁN ZSUZSÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nagy Zsuzsa.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett barátunktól, SZILÁGYI GÉZÁTÓL. Nyugodj békében. Körösi Sándor és családja.

*

„Szeretteim, én most elmegyek, küzdöttem, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet, Isten veletek.” Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesanyától, nagymamától, BALOG IBOLYÁTÓL (szül. GERGELY, Belényesújlak). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik fia Feri, menye Erzsike, unokái Edina és Franciska, lánya Ibi, veje Árpi, unokája Eduárd.

*

Szomorú szívvel emlékezem halálának 5. évfordulóján férjemre, MOLNÁR JÓZSEFRE (Bihardiószeg). „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. S, hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha már nincs veled.” Bánatos felesége Gyöngyike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt szerettünkre, FECHETE IOANRA (JANCSI). Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen. Felesége Nusi és lánya Carmen.

*

Fájó szívvel emlékezem legjobb barátnőmre, ANTALFFY GABRIELLÁRA (nyug. törvényszéki bíró) halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Comendat Juliana.

*

Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, MOLNÁR IMRÉRE, aki 1 éve hagyott itt bennünket. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Mert elfeledni Téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk élni nélküled. Felesége Ella és fia Csaba.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, szerető édesapára és nagyapára, KISS GÁSPÁRRA (Biharpüspöki),
aki 5 éve hagyott itt bennünket. Nem halljuk már hangod, nem foghatjuk dolgos két kezed. Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál tőlünk, akiket szerettél. Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt, hiába keres, könnyes szemünk már nem talál, de tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel, mert a mi szívünkben örökre létezel. Bánatos feleséged Juliska, lányaid Irénke és Editke és szerető unokád Tibi.

*

Szerettem volna még köztetek maradni, de a sors úgy döntött, el kell menni. Fájó szívvel emlékezünk a ma 11 éve, hosszan tartó betegség után elhunyt KONKOLY JÁNOSRA (élt 62 évet). Aki ismerte, áldozzon egy percet emlékének. Nyugodjék békében! A gyászoló család.

Címkék: