Gyászhírek 2015. február 17.

Gyászhírek 2015. február 17.
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, ÓRÁS ANNÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét szívünkben megőrizzük! Szomszédai.

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, POP MAGDOLNÁRA,
akit 1 éve ragadott el a kegyetlen halál. „Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, a csodában. Egy jaj, az nem sok, annyit sem mondtál, csak elmentél az álmok hosszú útján. Egy múló perc alatt elszállt az életed, annyit sem mondtál, hogy Isten veletek. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson drága szerettünk. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Bánatos szívvel emlékezik rá fia Józsi, menye Éva, unokái Márk, Szilveszter, Mercédesz és férje Ferenc.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, NAGY IMRÉRE
(Biharszentjános) halálának 17. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Emlékét örökké megőrizzük! Lánya Ica, veje Jancsi, unokái Icuka, Jancsika és négy dédunokája.

*

Őszinte részvétem a JORDÁN és GOMBOS családnak szerettük elvesztése miatti mély fájdalmukban. Özvegy Béles Józsefné, Eszti.

*

Könny hullik szemünkből, a fájdalom könnye, szívünkben örök lesz drága emléke.” Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, KOVÁCS MAGDOLNÁRA (Nagykágya) halálának 1. évfordulóján. Szerető gyermekei Enikő, Imre, Zoltán és családjaik.

*

Ma, 2015. február 17-én négy éve annak a szomorú napnak, hogy szerettünk, ASZTALOS MIHAIL 63 évesen itthagyott bennünket. Emléked örökre szívünkben marad! Bánatos családja.

*

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled.” Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, MUNKÁCSI MÁRIÁRA,
aki 5 éve hagyott itt bennünket.

*

78 éves korában elhunyt id. SANTER PÉTER. Temetése február 17-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Fájdalmas szívvel búcsúzik tőle családja és felesége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, testvér, nagymama és dédnagymama, VARGA ILONA
(ICUKA) életének 77. évében elhunyt. Nyugalma legyen örök, pihenése csendes! Temetése február 18-án, szerdán lesz 14 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából. Búcsúznak tőle: szerető lányai Cuni, Bobi és Kati, vejei Marius, Ionel és Pisti, unokái Sabina, Moni, Marius és Kristofer, dédunokái Celia, Luca és Stefi.

*

Eltelt 1 szomorú év, amióta CSÉKY LÁSZLÓ elhagyta a házat, amit úgy szeretett, itthagyott mindent, amiért küzdött. Elmentél tőlünk egy téli estén, búcsúzni sem volt alkalom, de emléked szívünkben mindig élni fog. Nyugodj békében!
Örökké bánatos feleséged Neli, fiad Cristi, menyed Natalia, unokád Namira.

*

Búcsúzom a szeretett anyóstól, SZABÓ ERZSÉBETTŐL, aki életének 83 évében csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Menye Kati.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, VERES ADÉL (Nagyszántó) életének 69. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése kedden, február 17-én 14 órakor a nagyszántói kápolnából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Búcsúzik lánya, unokája és nászasszonya.

*

„Te, aki annyi szeretetet adtál, / Te, aki mindig mellettünk álltál, / Te, aki sosem kértél, csak adtál, / Örökre elmentél, szívünkben űrt hagytál.” Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett nagymamám, SZABÓ ERZSÉBET életének 83. évében elhunyt. Temetése 2015. február 18-án 13 órától a városi ravatalozóból. Szerető unokája Edina.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, PAP MÁRIÁRA (szül. Érselénd)
halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Bánatos fiai, menyei és unokája Csilla.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, GAZSI IMRÉRE (Érmihályfalva), akinek jóságos szíve 1 éve szűnt meg dobogni. Szívet tépnek most az emlékek,/egy éve még együtt voltunk veled!/Kórházi ágyadban fogtuk a kezed./Nincs az a nap, hogy ne jussál az eszünkbe,/ Ilyenkor mindig könny szökik szemünkbe./Addig vagy boldog, míg van aki szeret,/aki a bajban megfogja a kezed./ Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/ Érted imádkozunk halkan zokogva! Örökké bánatos felesége Marika, nevelt lánya Enikő, veje, unokái: Anita és Dávid.

*

Könnyes szemmel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, GAZSI IMRÉRE (Érmihályfalva) halálának első évfordulóján. „Reménységem voltál, mindig mosolyogtál, lelkemben tengernyi könnyet hagytál. A sors nagyon kegyetlen volt veled, idő előtt kellett örökre elmenned. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, de amíg élek, nem feledlek téged!” Bánatos édesanyja Piroska, testvére Lajos és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem az egy éve elhunyt drága édesapámra, GAZSI IMRÉRE (Érmihályfalva). Február havában ment el édesapám,/Hiába volt jó ember, legyőzte a halál!/ Erős, drága ember volt, sosem volt panasza./ Gondoskodó családfő, a legjobb édesapa!/ Köszönöm életem drága édesapám,/ Szerető lányodra fentről vigyázz mostmár./
Míg világ a világ, jó apám velem lesz,/ Őrzi álmaimat, vigyázza lépteimet!/ Hiába nem látlak, szívemben őrizlek,/
Drága Édesapám szeretlek tégedet!/ S, kívánom bárhol vagy, a jó Isten áldjon meg! Örökké gyászoló lánya: Emese.

Címkék: