Gyászhírek 2015. február 16.

Gyászhírek 2015. február 16.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és jóbarát, SZEBENI BARNA temetésén megjelenket, sírjára rengeteg koszorút és virágot helyeztek, osztoztak a család mélységes fájdalmában. A gyászoló család.

„Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk?/Könyörögni, szenvedni kell azért, hogy boldogok legyünk?/
Nem sokat kértem, csak, hogy gyógyuljon meg,/S élje azt át velünk, mit ő már nem élhet meg./Gyönyörű szemében a fény még csillogott,/Még az utolsó napokban is csak mosolygott./Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt,/
Semmi mást nem akart ő, csak élni még./Küzdött, még tudott, még volt ereje,/De a végzet őt is utolérte./
Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik,/Vezetik útját, amíg csak álmodik./Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép,/Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él./Súgják meg a csillagok üzenetünk…, hogy szeretünk,/
Mondják meg azt neki, hogy/ S O H A S E M F E L E D Ü N K!!!” Babuci.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, KISS-KAJÁNTÓ ATTILA (ÖCSI) temetésén jelenlétükkel megtiszteltek és fájdalmunkban együtt éreznek velünk. A gyászoló család.

*

Isten veled Bandika, gyerekkori jóságos, szelíd játszópajtásam a tanítógyerekek csapatában. Ildikónak és családjának mély együttérzésem. Elekes Ildikó.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Órás Anna (szül. Fényes) életének 90. évében távozott közülünk. Temetése a Rulikowski temetőben, a római katolikus egyház szertartása szerint 2015. február 17-én 12 órakor lesz a városi kápolnából. Drága emléke örökre szívünkben él! Gyászolja fia László és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat, JORDÁN ILONÁT utolsó útjára elkísérték, részvétükkel és virágaikkal enyhíteni próbálták bánatunkat. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GYÖRFI KÁLMÁNNAK és családjának a szeretett testvér, nagybácsi elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! Mertz István és családja.

*

PÁSZTOR JULIANA (JULCSI). Az idő múlik, már kilenc éve, de nem gyógyít, hiányzol. Férjed.

*

Már 19 szomorú éve, 1996. február 15, hogy örök nyugalomba ment a drága nagymama, WEISS JÚLIA (JUTKA).
Picikém mindig gondolunk rád. Julika, Tibi, Călin, Andy.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, ID. SZABÓ KÁROLYRA halálának 4. évfordulóján. Az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át. A gyászoló család.

*

Köszönjük mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára szeretett édesanyámat, MIKLÓ BORBÁLÁT (BORI NÉNI).
Tisztelettel fia, Lungu Sándor és családja.

Címkék: