Gyászhírek 2015. február 13.

Gyászhírek 2015. február 13.
Mély megrendüléssel búcsúzunk volt hallgatónktól, Becze Dalmától. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Partiumi Keresztény Egyetem közössége.


Fájó szívvel emlékezünk ID. BÍRÓ JÓZSEFRE, aki most egy éve búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Gyászolja bánatos felesége, fia, lánya, menye, veje, unokái, unokamenye és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, BÓDIS ILDIKÓRA halálának hetedik évfordulóján. Emlékét örökké őrizni fogjuk! Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága anyukára, nagymamára, dédire, MONOSZI ESZTERRE halálának 5. évfordulóján. Nyugodjon örök békében! Lánya, unokái, unokamenye, unokaveje, dédunokái.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, KÓSA JENŐRE és nejére, KÓSA ILONÁRA (szül. GONTNER), akik 20, illetve 11 éve távoztak az élők soraiból. Drága emléküket örökké megőrizzük. Nyugodjanak békében! Bánatos leányuk és családjuk.

*

Könnyes szemmel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. RÖFF JENŐRE halálának 4. évfordulóján. A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél, de a szeretet, mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igaz nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt az örök szeretet. Fájdalommal emlékezünk! Felesége Erzsike és az egész család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és nagytata, TÉCSI FERENC életének 89. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett fiunkra és unokánkra, SIFT LÁSZLÓ ADRIANRA halálának 4. évfordulóján. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom JOBBÁGY FERITŐL. Őszinte részvétem drága, szeretett családjának. Nyugodjon békében!
Jobbágy Ica és családja.

*

Az idő telik, de a fájdalom nem múlik. Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, testvérre, LAKATOS CSILLÁRA (Hegyközszáldobágy) halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

Megrendülve a szomorú hírtől, mélyen együtt érzünk gyászukban GOMBOS MÁRIÁVAL és JORDÁN FERENCCZEL, valamint családtagjaikkal szerettük, JORDÁN ILONA korai elvesztése miatt. Nyugodjon békében, az örök mezők égi birodalmában. Őszinte részvéttel: a Szentmiklósi család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VÁRDAI ZOLTÁNNAK a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A Hőerőmű PRAM laboratóriumának munkaközössége.

*

Megrendülten búcsúzunk kollégánktól, HAS TEODORTÓL, akivel 34 évet dolgoztunk együtt a biharfélegyházai orvosi rendelőben. Őszinte részvétünk feleségének, ANNÁNAK, lányainak, DÉLIÁNAK és MIHAELÁNAK. Búcsúzik id. Lukács Sándor és családja és ifj. Lukács Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BÍRÓ (JOBBÁGY) EMESÉNEK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdély Magyar Nemzeti Tanács munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ID. TÉCSI FERENC elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Csécsei család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, KATONA JÓZSEFRE (Érszalacs) halálának ötödik évforfulóján. Emlékét örökké őrzi felesége, lánya, fiai, unokái és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, mamára, ZSUGÁN MAGDOLNÁRA halálának 2. évfordulóján. „Nőnek az árnyak, / S, ahogy fogynak az esték, / Úgy fáj egyre jobban, / Hogy minden csak emlék.”
Lánya Zita és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján a drága édesanyára, nagymamára, dédire, ZSUGÁN MAGDOLNÁRA. „Kit őriz a szívünk, / Nem hal meg soha. / Oly távol vagy tőlünk, / De mégis oly közel. / Szívünkben örökké élni fogsz, / Sosem felejtünk el.” Lánya Marika és családja.

*

Megrendülten értesültünk PINTYE MARI (PINTÉR) halálhíréről. Emléke, kedves mosolya, bájos arca megmarad emlékeinkben. Az egykori Al. Moghioros Líceum 1970-ben végzett XII. C osztálya.

*

Megrendítő utolsó utadon is veled vagyunk PINTYE MARI (PINTÉR). Búcsúzunk Tőled, ifjúkori barátnőid: Éva, Szonya, Zsusza.

*

Fájó szívvel emlékezünk LÓRINCZ JÓZSEF BÁLINTRA (Hegyközújlak) halálának 3. évfordulóján. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejért.” Felesége, gyermekei és unokái.

*

Fájdalmas öt év telt el, amióta a szeretett gyermek, testvér, JURCUŢI LÁSZLÓ itthagyott bennünket. Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt: az emlékedet. Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, de soha, senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled. Örökké bánatos Édesanyja Kati és nővére Rozi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, SZTANKA LÁSZLÓRA (az Elco cég volt sofőrje, Nagyvárad) halálának 20. évfordulóján. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Legyen áldott emléke, nyugodjon békében! Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, SANYIKÁRA (élt 13 évet) halálának 12. évfordulóján. Ébresszük a napot, hogy ma szebben keljen, a gyermekem sírja felett arany fénye lengjen. Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide belépni, de nincs kijárat. Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, fejembe bekúszik egy borús emlék. Te voltál az életem, az álmom, te voltál minden boldogságom. Amíg élek, örökké szeretlek, hiányzol nagyon, soha nem feledlek. Drága „Sanyikám” nyugodj hát békében, mi pedig soha nem felejtünk el téged. Örökké bánatos édesanyád Juci, párja István, és nagymamája.

*

Szívemben soha el nem múló fájdalommal emlékezem a legdrágább feleségre, NAGY SÁNDORNÉ JUHÁSZ IRÉNKÉRE,
aki ma 10 éve búcsú nélkül távozott közülünk. Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe, a hiányodat nem pótolja semmi sem. Nélküled üres és rideg lett otthonom, nincs kivel megosszam örömöm, bánatom. Úgy lennél jó, ahogy voltál, csak még lennél, csak még volnál. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt. „A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett!” Bánatos férjed Sanyi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, testvér, sógor, nagybácsi, GYÖRFI ANDRÁS (volt bélfenyéri lakos, az I.A.M.T. volt dolgozója) életének 73. évében, súlyos, gyógyíthatatlan betegség után, 2015. február 10-én Los Angelesben csendesen elhunyt. Nyugalma legyen örök, pihenése csendes! Aki ismerte, szenteljen egy percet emlékére. Búcsúzik tőle szerető felesége Márta, leánya Kati, testvérei Kálmán és Inci, sógornője Ica, unokahúgai és unokaöccse Kálmán és azoknak családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, MARTON ELEKRE (élt 69 évet) halálának első évfordulóján. Egy perc alatt elszállt az életed, annyit se mondtál Isten veletek. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Hulló könnyekkel öntözzük sírodat, áldja meg az Isten porladó hamudat.
Gyászoló felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett vejre, sógorra és keresztapára, MARTON ELEKRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes. Apósa, sógora, sógornője, keresztlánya és családja, valamint Szabó Ágnes Belényesújlakról.

Címkék: