Gyászhírek 2015. február 12.

Gyászhírek 2015. február 12.
Drága Sanyika, őszinte részvéttel osztozunk nagymamád, Bori mama elvesztése miatt érzett mély fájdalmadban. Az udvarbeli szomszédok.

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, nagybácsira, apósra és sógorra, ID. SZÉKELY ISTVÁNRA (Biharpüspöki, élt 84 évet) halálának 1 éves évfordulóján. Míg élt, szerettük, míg elünk, soha el nem feledjük. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KISS családnak a szeretett férj, apa, após, nagyapa elunyta alkalmából.
Edit és családja.

*

Mély fájdalommal és megrendüléssel búcsúzunk jó barátunktól és kollégánktól, ATTILÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Gyuri bácsi és Bandi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagytatára, dédire, ID. KOVÁCS SÁNDORRA (Biharpüspöki)
halálának 23. évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehetett, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Emléke legyen áldott, pihenése békés! Szerető családja: leánya Etuka, fia Sanyi családjaikkal, imádott unokái Ildikó és Tündike és dédunokája Babuci.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem szeretett családtagjaimra, haláluk évfordulóján. Férjemre, ID. KÓLYA GYULÁRA (20 éve), gyermekeimre, IFJ. KÓLYA GYULÁRA (1 éve), KÓLYA SÁNDORRA (22 éve), KÓLYA JÓZSEFRE
(11 éve). A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Könnyes az út, mely sírotokhoz vezet, Isten őrködjön pihenésetek felett. A bánatos feleség és anya özv. Kólya Piroska és élettársa.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, KÓLYA GYULÁRA (Bihar),
akit 1 éve ragadt el a kegyetlen halál, életének 57. évében. „Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, a csodában. Egy jaj, az nem sok, annyit sem mondtál, csak elmentél az álmok hosszú útján. Egy múló perc alatt elszállt az életed, annyit sem mondtál, hogy Isten veletek. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson, drága szerettünk. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Felesége Katalin, fiai Zsolt, István és Tibor, menyei Olga, Mónika és Bea, unokái Krisztofer, Kinga, Szófia és Bence.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a JORDÁN családnak a szeretett feleség, édesanya, nagymama, JORDÁN ILONA
(ILCSI) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Markó Zoltán és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága unokatestvérünktől, JORDÁN ILONÁTÓL (ILCSI). Emléked örökké megőrizzük! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A távolból Edith és Zoli.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló JORDÁN családnak szerettük, JORDÁN ILONA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
Folticska Anikó és családja.

*

Őszinte részvétünk JORDÁN FERINEK és családjának, JORDÁN ILONA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban.
A Bodnár család és az 1967-ben végzett XI.D-s osztálytársai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SZEBENI BARNÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Rév Ferenc és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó férjtől, édesapától, rokontól, baráttól, JOBBÁGY FERENCZTŐL,
aki életének 71. évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése február 13-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolják szerető felesége Marika, leányai Emese és Márta, vejei Tibor és Zsolt, kicsi unokája Ádám.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, HAS TEODOR orvosi asszisztens elhunyta miatti fájdalmában. A biharfélegyházai orvosi rendelő munkatársai.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermek, testvér, apa, sógor, KISS-KAJÁNTÓ ATTILA (ÖCSI) életének 46. évében hosszú és kitartó szenvedés után, örökre itthagyta szerető családját. Lelkünk gyászban ezentúl, nélküled telnek a percek, az órák, kedves arcod már soha többé nem láthatjuk. Temetése 12-én, csütörtökön 15 órakor a városi ravatalozóból. Éltél, ahogy kellett, vagy ahogy lehetett, most az örök béke ölel át és a végtelen szeretet. Búcsúzik tőled szerető családod, Anyu, Apu, testvéred Babi, imádott kicsi fiad Nándika és sógorod Jancsi. Kérjük mindazokat, akik drága halottunkat utolsó útjára elkísérik, csak egy szál virággal tegyék. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől és nagynénitől, VARGA JULIANNÁTÓL, aki életének 76. évében elhunyt. Fáj a szívünk, mert itthagytál, búcsú nélkül elaludtál. Halál bölcsője örökre lezárt, nem látunk többé soha már, végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk többé már soha. Búcsúzik tőle testvére László, felesége Ibolya, Laci és Mira.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki FERINEK, ÉVÁNAK és GABINAK a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Varga Mónika, Levente és Krisztina.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagynénitől, VARGA JULIANNÁTÓL. Emlékét szívünkben megőrizzük! Mónika, Levente és Krisztina.

*

Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a KISS családnak a szeretett fiú, testvér és apa, ATTILA (ÖCSI) elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Szűcs család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki osztálytársunknak, CEFAN KINGÁNAK és családjának szeretett nagytatája elvesztése miatti fájdalmában. Nyugodjon békében! A X.B osztályközössége és osztályfőnöke.

*

Mély fájdalommal, megtört szívvel búcsúzunk szeretett bátyánktól, a nagybácsitól, GYARMATI JÁNOSTÓL,
aki hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúzik tőle Pali, Gyöngyi, Attila, Lacika és azoknak családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett RÁCZ ZSUZSÁNNA életének 84. évében csendesen elhunyt. Temetése csütörtökön, február 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Mînz család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, KISS KAJÁNTÓ ATTILATÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Búcsúzik kisfia Nándor és volt felesége Erika.

*

Őszinte részvéttel és együttérzéssel osztozom DR. SIMON LÁSZLÓ és családja gyászában. Stark Erzsike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, MARÓTHY ILDIKÓ türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 69. évében elhunyt. Temetése február 13-án 14 órától a Steinberger kápolnából. Szívünkben örökké élni fogsz! Búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk VARGA JULIÁNÁTÓL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Kamila, Gyuszi, Bianka, Júlia, Ica.

*

Segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed mindig érezzük, könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük. Szomorú szívvel búcsúzom drága édesapámtól, GYARMATI JÁNOSTÓL, aki életének 74. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Soha el nem felejtünk! Gyászoló fia Zoli, menye Erika és unokája Krisztián.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy férjem, GYARMATI JÁNOS (nagyváradi lakos) 41 együtt töltött év után, 2015. február 11-én, életének 74. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése február 13-án, pénteken 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolják felesége Julika, fia Jancsi, menye Ibi, unokái Andrea és Enikő, sógora Sanyi és sógornője Pirike.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagyapától, GYARMATI JÁNOSTÓL, aki életének 74. évében eltávozott az élők világából. Temetése pénteken 12 órától a Steinberger kápolnából. Drága emléke szívünkben örökké élni fog! Búcsúzik tőle gyászoló fia István, menye Marika, unokái Beáta és Noci, apatársa Anti és neje.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk SZEBENI BARNÁTÓL (Bandikától) kinek jóságos szíve és dolgos keze örökre megpihent. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, kik oly nagy szeretettel és önfeláldozással álltak mellette az utolsó pillanatig. A dr. Bondici és dr. Pop Mircea család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett iskolatársunktól, SZEBENI BARNÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A volt 4-es Számú Középiskola 1963-ban végzett XI. H öregdiákjai, valamint Balla István és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, FEHÉR ROZÁLIÁRA, akinek jóságos, szerető szíve ma 30 éve dobbant utolsót. Örökre megpihent. Az idő múlik, a fájdalom marad. Emlékét őrizzük. Férje, fia, menye és unokái.

*

Őszinte részvétünk barátunknak VARGA GYÖRGYNEK és feleségének MARCSINAK a szeretett édesanya és anyós,
„JUCI MAMA” halála miatti fájdalmukban. Barátod Gyuri, felesége Lia és Cuni mama.

Címkék: