Gyászhírek 2015. február 10.

Gyászhírek 2015. február 10.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra és nagymamára, Kóródi Máriára (szül. Ötvös, Székelyhíd), aki február 10-én 6 hónapja, hogy utolsó útjára kísértük. Gyászolja férje Imre, 5 gyereke, vejei és 6 unokája.


Szomorú szívvel emlékezünk a felejthetetlen édesapára, nagyapára, testvérre, Dr. Gönczi Istvánra, aki ma egy éve örökre megpihent szeretett hitvese mellett. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, társulattársunktól, SZEBENI BARNÁTÓL (BANDIKÁTÓL), kinek emléke mindig velünk marad. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Horváth János Társaság.

*

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, társulattársunktól , SZEBENI BARNÁTÓL (BANDIKÁTÓL), kinek emléke mindig velünk marad. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szőke család.

*

Megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, hogy bátyám, SIMON GÉZA (született Biharvajdán) életének 61. évében megtért teremtő Istenéhez. Búcsúzik tőle testvére Simon László és családja, édesanyja Ibolya.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, OROS MARIA IULIANA, (született LŐRINCZ) élete 65. évében elhunyt. Temetése február 10-én 12 órakor a városi ravatalozóból, a Rulikowski temetőben lesz. Bánatos gyermekei Bea, Pisti, Sebi, Meli, veje Radu, Sebi, unokái Pistike, Denise.

*

Búcsúzunk szeretett nagytatámtól, SZŐKE SÁNDORTÓL, aki életének 83. évében eltávozott tőlünk. Gyászolja unokája Andrea, unokaveje Levente, Szabó Géza és családja.

*

Összetört szívvel tudatjuk, hogy SZŐKE SÁNDOR életének 83. évében eltávozott szerettei köréből. „Ő már fenn a mennyben jár habos felhőknek fodrán, mosolyogva integet, ha szívetek megpihen találkozunk veletek.” Temetése február 11-én 13 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. Gyászolja leánya Etelka, veje Sándor, unokája Sanyika, unokamenye Beáta, dédunokája Krisztián és Papp Imre.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk szeretett nagyapától és dédnagyapától, SZŐKE SÁNDORTÓL,
Nyugodjon békében! Unokája Enikő, férje Zoli, dédunokái Erika, Brigi és dédunokaveje Csabi.

*

Fájó szívvel emlékezünk SOMOGYI MIHÁLYRA (élt 56 évet, Fugyi) halálának 6. évfordulóján. Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik. Nyugodj békében! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk BENE SÁNDORRA (élt 35 évet, Nagyvárad) halálának 7. évfordulóján. A fájdalomtól most is könnyes szemünk, mert te gondolatban most is itt vagy velünk. Életünk egén fénylő csillag voltál, itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, pótolhatatlan lesz a te drága lényed. Isten áldja meg drága emlékedet! Örökké bánatos családod.

*

Ma 5 éve annak a szomorú napnak, amikor elveszítettük drága gyermekünket, TAKÁCS NORBERT ZSOLTOT.
Életünk gyöngyszeme voltál,/ Minden napon reánk ragyogtál./ Lelked, mint fehér galamb csendesen messze szállt,/
Kimondhatatlanul fáj, hogy minket itthagytál./ Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,/ Míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Szerető szülei.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, HALÁSZ KATALIN-ROZÁLIA (született BÁNYAI)
temetésén jelenlétükkel megtiszteltek és fájdalmunkban együtt éreztek velünk. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett HALÁSZ KATALIN-ROZÁLIÁTÓL. Fáj a szívünk, mert itthagytál, búcsú nélkül elaludtál. Halál bölcsője örökre lezárt, nem látunk többé soha már. Végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk többé már soha. Búcsúzik bátyád Jóska, sógornőd Kinga, keresztlányod Réka.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett HALÁSZ KATALIN-ROZÁLIÁTÓL (élt 45 évet). „Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. A néma csendben halljuk hangodat, a csillagok fényénél látjuk arcodat. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Szomorú tekintet volt a két szemedben, néhány perc múlva a szíved is megpihent. Búcsúzik szerető férjed Zsolti, pici fiad Zsoltika, örökké sirató édesanyád, öcséd István és unokahúgod Szandika.

*

Mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a szeretett HALÁSZ KATALIN-ROZÁLIÁTÓL. „Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt, számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de jóságos szíved itt maradt közöttünk. Téged elfelejteni nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Búcsúzik tőled bánatos nővéred Böbe, sógorod Szebi, unokahúgod Melissa.

*

„Fáradt a tested,/ nyomja a sírhalom,/ Tied a csend, a nyugalom,/miénk a könny és a fájdalom./Akartunk mi annyi jót és szépet,/ de a sors életünkben,/ Mindent összetépett.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy id. KOVÁCS KÁLMÁN (született 1941.07.03) türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 73. évében hazatért megváltó urához. Szeretett halottunktól 2015. 02. 11-én 13 órakor veszünk végső búcsút a hegyközszentmiklósi református temető ravatalozójából. Drága emléke szívünkben örökké él! Gyászolja felesége, gyerekei és családjaik és mindenki, aki szerette.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, nagytata és dédnagytata, ID. BOGDÁN SÁNDOR (Berettyószéplak) 82 éves korában hirtelen elhunyt. Szeretett halottunk temetése február 11-én 14 órakor lesz a berettyószéplaki Somlyói úti kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szerető férjemtől, ID. BOGDÁN SÁNDORTÓL. Az együtt töltött éveink emléke szívemben örökké élni fog. Nyugodj békében! Örökké szerető, bánatos feleséged Eszti.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szerető apától, apóstól és nagytatától, ID. BOGDÁN SÁNDORTÓL. Nyugodj békében! Szerető lánya Éva, veje Tibi, unokái Tamás és Tímea.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető apától, apóstól és nagyapától, ID. BOGDÁN SÁNDORTÓL. Emléked legyen áldott!
Szerető fia Sanyi, menye Elvira, unokái Ildikó, Berni, Anita és élettársa Laci.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagytatától és dédnagytatától, ID. BOGDÁN SÁNDORTÓL.
Szerető lánya Eszti, veje Pityu, unokái Eszter, István és felesége Julcsi és a pici dédunoka Alex.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága apától, apóstól és nagytatától, ID. BOGDÁN SÁNDORTÓL. Nyugodj békében!
Szerető lánya Márta, veje Petrica, unokái Noémi, Dávid és Rebeka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető apától, apóstól és nagytatától, ID. BOGDÁN SÁNDORTÓL. Nyugodj békében!
Szerető lánya Klárika, veje Szebi, unokái Kinga, Attila és élettársa Krisztina.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, MIKLÓ BORBÁLA (szül. SZEGEDI, BORI néni), volt szakácsnő életének 84. évében elhunyt. A temetés szerdán 12 órakor a városi kápolnából lesz. Tisztelettel Lungu Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KLÁRINAK, ATTILÁNAK és KINGUCINAK a szeretett édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Cefán Sándor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre és édesanyára, MÂNDRU ETELKÁRA (szül. ZÉTÉNYI), aki 2 éve hagyott itt bennünket. Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét, míg élünk, szívünkben zárjuk. Hogy egy feleség és édesanya milyen kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, a lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló férje Laci, fia Lacika, sógornője Hajnalka, Istvánka, sógora Dezső és családja, testvére Sanyi és családja, és mindenki aki ismerte.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, ELIAS MARIÁRA hetedik évfordulóján. Elmúlt egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet, egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Amíg élt, szerettük, míg élünk, soha el nem feledjük. Férjed Józsi és a család.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. PAP JÁNOSRA,
aki ma egy éve hunyt el. Életed elszállt egy röpke perc alatt, de emléked szívünkben örökre megmarad. Áldott legyen a föld amelyben örök álmát alussza. Emlékét örökké őrzi felesége, fia, lánya, menye, veje, unokái és az egész család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket, VARGA JULIANNÁT utolsó útjára elkísérték és részvétükkel mély gyászunkban osztoztak. A Varga család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett anya, ORBAN IRENA 64 éves korában elhunyt. Temetése január 11-én 15 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Gyászolja fia Dezső és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, SZEBENI BARNÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A volt 4-es Számú Középiskola 1963-ban végzett XI. C. osztályának volt tanulói.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett leánytól és testvértől, VARGA ELISABETÁTÓL, (élt 38 évet). Temetése ma 15 órától a biharpüspöki temetőben. Isten nyugtassa békében. Édesanyja Ida, testvérei Marika, Ana és Ida és gyermekeik.

Címkék: