Gyászhírek 2015. december 9.

Gyászhírek 2015. december 9.
„Okuljatok mindannyian e példán./ Ilyen az ember. Egyedüli példány./ Nem élt belőle több és most sem él,/ S mint fán se nő egyforma két levél,/ A nagy időn se lesz hozzá hasonló.” (Kosztolányi Dezső) Megtört szívvel és az emlékek zuhatagával a lelkünkben fejezzük ki őszinte részvétünket és mély együttérzésünket DR. VARGA SÁNDORNAK és családjának a legdrágább feleség, az önfeláldozó édesanya, nagymama és őszinte, jó barát, DR. VARGA SÁNDORNÉ (szül. Mágori Erzsébet, Erzsi) elvesztése miatt ért mély fájdalmukban. Emlékét kegyelettel megőrizzük, szívünkben és lelkünkben! Emike és Iván.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki IFJ. DR. BALOG ÁRPÁDNAK szeretett édesapja, ID. DR. BALOG ÁRPÁD elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kun József, felesége Éva és fiuk Adrian.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik SZILÁGYI BÉLÁT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Hálás szívvel köszönöm testvéremnek, VURA FERINEK, feleségének, MARIKÁNAK lelki és fizikai segítségüket ezekben a nehéz időkben, valamint FERIKÉNEK, aki az utolsó pillanatban mellettem voltak, NORBERTNEK, KRISZTINEK, MELINDÁNAK, KRYSZTÁNAK, akik férjem súlyos betegsége alatt odaadással ápolták, emelték őt. Köszönet illeti a Caritas Catolica munkatársait becsületes és lelkiismeretes szakmai munkájukért. A jó Isten áldása kísérje tovább életüket és munkásságukat. Köszönettel felesége Babi.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy a férj, apa és nagyapa, DAVID LAJOS jóságos szíve 72 évesen utolsót dobbant. Hamar elmentél, szükség lett volna rád, nem is tudod, milyen üres nélküled a világ. Itt állunk sírodnál némán, csendesen, fájó sebet hagytál mindenkiben. Szívedben te mindent megtettél értünk, s a halál lett a vége, kérjük szépen a jó Istent, tartson kegyelmébe. Temetése 2015. december 9-én 14 órakor a borsi református kápolnából. Emlékét őrzik felesége és mostohalánya a messze távolból.

*

Köszönetet mondunk minden kedves barátnak és ismerősnek, akik a fájdalom óraiban együtt voltak velünk a szeretett,
ID. DR. BALOGH ÁRPÁD temetésén és részvétükkel bánatunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

„Nyugodjon békében a drága lelked, / Ne zavarják könnyeink a te pihenésed.” HALÁSZ MIHÁLY JÓZSEF, BREB MIRCEA TIBERIU, BALINT PAVEL, CIARNAU VASILE, ZLIBUTIU NICULAIE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj és barát, FEKETE OTTÓ elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Együttérzéssel Debelka Erzsike és családja.

*

Kedves barátnőmnek, volt kolléganőmnek, özv. BÁNFFY NELINEK részvétet kívánok utolsó testvére (hatodik), a szép
özv. SZABÓ BÉLÁNÉ (szül. ILLÉS ÉVA) rövid, de súlyos szenvedés után elhunyta alkalmából. Éva nyugodjál békében Szentendrén, férjed mellett. Sütő Ibi.

*

Nem múlnak ők, kik szívünkben élnek,/Hiába múlnak árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk SZIJJÁRTÓ LÁSZLÓRA
(Bors) halálának 2. évfordulóján. Szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk rád a mai napon. 10 éve múlt, hogy tragikus hirtelenséggel itthagytál bennünket BITTENBINDER ISTVÁN. Emlékét nem csak mi gyermekei őrizzük, testvérei, rokonai és barátai szívében is örökké élni fog.
Laci, Kati, Peti.

*

Összetört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett HALÁSZ MIHÁLY JÓZSEF (a Constructorul volt dolgozója) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ma, december 9-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Legyen szép az álma! Gyászolják: felesége Joli, fia Zoltán, menye Györgyi, lánya Gyöngyi, veje Petri, valamint imádott unokái Dorka, Timi, Gergő és Tomi.
*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. DEBELKA MÓNIKA ÉVÁNAK szeretett édesapja elvesztése miatti fájdalmában. Centrul de Permanenţă Biharia.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KISS RÓZÁRA (szül. BODÓ, Biharszentjános) halálának 4. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Megrendült szívvel vettem a hírt miszerint keresztapám, HALÁSZ MIHÁLY hosszú betegség után átadta lelkét a Teremtőnek. Könnyes szemekkel fejezem ki őszinte együttérzésem az egész családnak. Szabó Mária és Zoli Budapestről.

*

Mélységes együttérzésünket fejezzük ki a testvérnek és nagynéninek, HALÁSZ JOLÁNNAK (Atyunak) és családjának a szeretett férj, apa, após és nagyapa, HALÁSZ MIHÁLY elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Szabó Mária Magdolna, lányai és családjaik.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik a szeretett GŐDÉR SÁNDOR temetésén részt vettek.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SOMOGYI ISTVÁNRA (Bihardiószeg) halálának 25. évfordulóján. „Másképp volna minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Veled együtt volna teljes az életünk, de emléked örökké itt lesz velünk. Míg élünk ,soha el nem feledünk!” Bánatos családod.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak DR. BALOGH ÁRPÁD elhunyta miatt. Emléke legyen áldott! Dr. Ráskai Izabella.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága halottunkra, ID. GERŐ ANDRÁSRA (Érsemjén) halálának 10. évfordulóján. Szívünkben megőrizzük és soha nem feledjük. Lánya, veje, unokái, dédunokái.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk, Nagymamánk, Anyósunk, MOLNÁR KATALIN hosszú szenvedés után 2015. december 7-én végleg megpihent. Drága halottunkat 2015. december 10-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a városi kápolnából. Végakaratának megfelelően egy szál virággal búcsúztassuk. „Csendesen alszik, megpihent végleg,/ angyalok bölcsője ringatja már,/ nem jöhet vissza, hiába hívjuk,/ emléke szívünkben otthont talál…” Köszönünk szépent mindent! Búcsúztatják: fiai: Barna és Zsolt, unokái: Attila, Timea, Ingrid és Bea, menyei: Carmen és Aida.

*

„Egy volt közös, szent vigaszunk,/ a lélek és és találkozunk!” (Arany János) Fájdalommal, erős hiányérzettel teli, szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága, jó feleségem, édesanyánk, nagymamánk, testvérünk, anyósunk, DR. VARGA SÁNDORNÉ (szül. Mágori Erzsébet) hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 79. évében, 2015. december 3-án visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Sokan gyászoljuk nagy fájdalommal, mindazok, akikért élt és akik őszintén szerettük. Drága halottunk gyász-szertartásának idejéről és helyéről később küldünk értesítést.
A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk HOSSZÚ ZOLTÁNRA, aki december 9-én, ma lenne 26 éves. Tragikus körülmények között, búcsú nélkül hagyta itt a szüleit, testvérét, barátnőjét és barátait. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének!
„Volt egy fiú és volt egy lány
A fiú elindult az álmok útján
Volt egy fiú és volt egy lány
A lány még most is várja talán
Elindult a fiú a fények útján
Elhitte az álmok furcsa hangját
Csalóka színét
De ugye eljössz még,
Ugye eljössz még,
Ha hallod majd az elefánt-dübörgést
Volt egy fiú s egy forró délután
Eltévedt végleg az élet útján
Eltévedt fiú olyan, mint bármelyikünk
Szerette az életét és az álmait
Elindult ő a fények útján
Elhitte az álmok furcsa hangját.” (Karthago – Requiem)
Hiányodat feldolgozni nem lehet, Csak próbálunk élni nélküled. Búcsúzik tőled, emlékezik rád legjobb barátod Békési Sándor és Bianka, a családi barát Boros Ernő és családja.