Gyászhírek 2015. december 8.

Gyászhírek 2015. december 8.
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett férjemtől, SZILÁGYI BÉLÁTÓL, aki hosszú szenvedés után itthagyott. „Elhagytál bennünket, akiket szerettél, itthagytál mindent amiért küzdöttél. Ha nyugszol is nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz! Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása!” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos felesége Juliánna.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermek, jó férj, szerető apa, nagyapa és testvér, SZILÁGYI BÉLA (Hegyközcsatár)
életének 63. életévében csendesen megpihent. „Belépsz a kapun, Isten hajlékába, légy ott is vidám, fent a menyországba. Azzal a reménnyel élünk nélküled tovább, hogy te egy jobb helyről nézel le és vigyázol reánk. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen.” Utolsó útjára kedden, december 8-án 14 órakor kísérjük a hegyközcsatári kápolnából.
A bánatos, gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesapától és apóstól, SZILÁGYI BÉLÁTÓL, aki örökre itthagyott bennünket. „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd, mi is elmegyünk ahol ő van oda. Másképp lenne minden hogyha velünk lennél, ha szólnál hozzánk, ha ránk nevetnél. Amíg csak élünk, rád emlékezünk, az együtt töltött időt nem feledjük. Lélekben mindig itt leszel velünk.” Nyugodj békében. Szerető fiad és menyed Róbert és Edina.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, SZILÁGYI BÉLÁTÓL (Hegyközcsatár), aki hosszú szenvedés után, életének 63. évében elhunyt. „Annyira fáj, hogy el nem mondhatom! Nem látom többé, s nem is hallhatom. Hiába érzem őt itt belül élénken, kezét felém nyújtva esdőn, félénken. Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek, s mikor elmentél, nem fogtam a kezed. Drága édesapám, nyugodj békében! Örökké emlékezünk rád: fia Levente, menye Renáta, unokái Márk és Kitti.

*

„A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Fájó szívvel búcsúzom szeretett fiamtól,
SZILÁGYI BÉLÁTÓL. Édesanyja Irénke.

*

Örök fájdalommal szívünkben búcsúzunk a drága testvértől, sógortól és nagybácsitól, SZILÁGYI BÉLÁTÓL (Hegyközcsatár),
aki rövid, de súlyos betegség után csendesen megpihent.
„Sír a lelkem, gyászol a szívem,
Mert a drága testvérem nem lehet már velem.
Megpihenni mentél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadba.
Bocsásd meg ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni, pedig mindent megpróbáltunk.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
De jóságos szíved itt marad közöttünk.
Álmok, emlékek, sok szép szavak,
Ennyi az egész, ami tőled ránk maradt.
A fájdalmak útja a menyországba vezet,
Ahol Isten letörli a fájó könnyeket.
Ő már ott van ahol nincs fájdalom,
Emlékét őrizze béke és nyugalom!”
Isten veled! Búcsúznak tőle: szerető húga Idu, sógora Sanyi, keresztlánya Bogi és férje Csaba, unokaöccse Csabi és felesége Anikó.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzunk a szeretett testvértől és nagybácsitól, SZILÁGYI BÉLÁTÓL. „Pihenése felett őrködj Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem!” Húga Irénke és fia Attila.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal a szeretett férj, édesapa, SZILÁGYI BÉLA elvesztése miatt. Nyugodjon békében!
Vass Lajos és a Richter család.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, SZILÁGYI BÉLÁTÓL. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle Varkus Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki SZILÁGYI JULIÁNNA családjának a szeretett férj, apa és nagyapa,
SZILÁGYI BÉLA elvesztése miatt ért mély fájdalmukban. Kegyelettel megőrizzük emlékét! Nászura Anti, Teri és Norbi.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a SZILÁGYI családnak szerettük elvesztése miatti fájdalmukban. Szabi, Meli és Cintia.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett SZILÁGYI BÉLÁTÓL, Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Násza Borzási Ferenc és családja, és Erzsike.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a régi, jó kolléga, ÚJVÁRI MISI elhunyta alkalmából. Kovács Károly és családja.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára, dédtatára, MIKÓ ISTVÁNRA
(Szentjobb) halálának 5. évfordulóján. Emlékét őrzi bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér, BESENYEI ILONA csendesen elhunyt. Temetése szerdán 12 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Az Úristen nyugtassa lelküket békében.” ASZTALOS EMMA, SEBESTYÉN ZOLTÁN, DÁVID LAJOS, LUNCAN GHEORGHE,
MANCIU IULIANA, BONCEA FLOAREA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Ez a nap az emlékezés napja,/érted imádkozunk halkan, zokogva./Egy célod volt, a családodért élni,/ezt a halál tudta csak széttépni./Elmúlt már 5 év, már nem látunk többé,/könnyes szemmel az égbe súgjuk, hiányzol örökké.” Fájó szívvel emlékezünk BARTA ERZSÉBETRE halálának 5. évfordulóján. Szerető fia Feri és családja.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki DR. BALOGH ÁRPÁDNAK és családjának édesapja, ID. DR. BALOGH ÁRPÁD elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Sárközi Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünk VÉRTESI MÁRIA kolléganőnknek és családjának testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban.
A Borsi Tamási Áron Mezőgazdasági Szakképző Iskola munkaközössége.

*

Mély fájdalommal búcsúzom keresztfiamtól, unokatestvérünktől, BÉLÁTÓL. Nyugodjon békében! Keresztanyu, unokatestvérei Nagy Jenő és családja, Nagy Imre és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. VARGA SÁNDORNAK és családjának szerettük, ERZSÉBET elhunyta alkalmából. „A lélek él, találkozunk.” Szilágyi Erzsike és Imre.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, ID. MÁRK LAJOSRA (Bihar) halálának 32. évfordulóján és MÁRK ELVIRÁRA (szül. RUFF), akit 4 éve kísértünk utolsó útjára. „Az élet csendben megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át.” Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető családjuk.

*

Szomorú és fájó szívvel búcsúzom szeretett húgomtól, BESENYEI ILONÁTÓL (szül. CSENGERI). Nővére Kati, sógora Laci, unokaöccse Lacika és családja, Zsozsó és családja.

*

Fájdalommal tudatom, hogy a drága, jó testvér, anya, anyós és nagymama, ÖZV. SZABÓ BÉLÁNÉ (szül. ILLÉS ÉVA)
rövid szenvedés után december 5-én Budapesten elhunyt. Nyugodjon békében! Gyászolja bánatos húga özv. Bánffy Miklósné, családja és az egész rokonság.

*

Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket SZALLÓS NÁNDORNAK, gyermekkori jóbarátunknak szeretett édesanyja elhunyta miatti gyászában. Nyugodjon békében! Pető Csilla és Réka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, Izsák Mihályra (Kisnyégerfalva) halálának 10. évfordulóján.
Itthagytál mindent amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél,
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékeznek rá felesége, két lánya, két veje és négy unokája.