Gyászhírek 2015. december 7.

Gyászhírek 2015. december 7.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Dr. Balogh Árpád Györgynek szeretett édesapja, id. Dr. BALOGH ÁRPÁD elvesztése miatti fájdalmában. Rais Erzsébet és a Németh-Rais család.


Mélyen együtt érzünk ifj. dr. Balogh Árpáddal és családjával a szeretett édesapa, Id. DR. BALOGH ÁRPÁD
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Őszinte részvétünket fejezzük ki, a Wallner és a Rais-Wallner család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak ID. DR. BALOGH ÁRPÁD elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Szarka Árpád családja és a Bálint család.

*

Együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki DR. BALOGH ÁRPÁD elhunyta alkalmából Dr. Dacz Mónika és édesanyja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

*

Mély megrendüléssel értesültünk ID. DR. BALOGH ÁRPÁD, a drága, jó barát, kiváló orvos és szomszéd elhunytáról. Legőszintébb együttérzésünk a gyászoló családnak. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Mihelfi Marika, Szombati-Gille Anna és Tamás.

*

Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki dr. BALOGH ÁRPÁDNAK és családjának édesapja, ID. DR. BALOGH ÁRPÁD
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak, az elhunytnak pedig a boldog feltámadás reményében, csendes pihenést. Az EMNT és a Néppárt Bihar megyei és nagyváradi tagjai.

*

Őszintén együttérzünk BABIKÁVAL, valamint VURA FERENCCEL és családjával a szeretett ÁRPI elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Részvéttel Mészáros Teca és Józsi.

*

„Az Úr letörli a könnyet minden arcról.” Együttérzésünket fejezzük ki DR. BALOGH ÁRPÁDNAK szeretett édesapja halála miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Őszinte részvétünk DR. BALOGH ÁRPÁDNAK és családjának szeretett édesapja, ID. DR. BALOGH ÁRPÁD elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Dr. Molnár Ernő és családja.

*

Ezúton fejezzük ki részvétünket és együtt érzünk a gyászoló családdal DR. BALOGH ÁRPÁD elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében. Ardelean Mihály, Iren, Timea.

*

Őszinte részvétünk BABIKÁNAK, valamint ifj. dr. BALOGH ÁRPÁDNAK és családjának szerettük, ID. DR. BALOGH ÁRPÁD
elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Özv. Balla Istvánné és családja.

*

Megrendülten értesültünk ID. DR. BALOGH ÁRPÁD haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki ÁRPINAK és JUTKÁNAK.
Elemér és Marika.

*

Mélyen megrendített ID. DR BALOGH ÁRPÁD halálhíre. ÁRPI, JUTKA veletek érzünk ebben a nagy megpróbáltatásban.
Gyula bácsi és a Némethy család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a VARGA és a MÁGORI család tagjainak a szeretett DR. VARGA SÁNDORNÉ (szül. MÁGORI ERZSÉBET) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nagy Lajos és Panni.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk ID. DR. BALOGH ÁRPÁD főorvostól. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, BABINAK, illetve fiainak, ifj. dr. BALOGH ÁRPÁDNAK, BALOGH ATTILÁNAK és családjaiknak. Kiss Mária és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ifj. dr. balogh árpádnak szeretett édesapja id. dr. Balogh Árpád elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. ,,A lélek él. találkozunk!” A Vízvári és Veres család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, SZALLOS NÁNDORNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihar Megyei Tanács munkaközössége.

*

Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket SZALLOS NÁNDORNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Kiss Sándor és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, apósra és rokonra,
HAMBURG PÉTERRE halálának 8. évfordulóján. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/s míg élünk, őrizzük őket.”
Szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, MIERLUT ÁGNESRE (szül. VASGYURA), aki 6 hete hagyott itt, és drága gyermekemre, ÁGIRA, akit 14 éve veszítettem el. A soha nem felejtő férj és édesapa, Mierlut György.

*

Szomorú és fájó szívvel búcsúzunk szeretett öcsémtől, LENGYEL ATTILÁTÓL. Bátyja Imi és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, dédmamára, SZŰCS GIZELLÁRA (Pelbárthida), akit 6 hónapja kísértünk utolsó útjára. „Egy nyári reggelen életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél./Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/megpihent a kéz, mely értünk dolgozott./ Múlnak a napok, telnek az évek,/szívünkben marad drága emléked.”
Nyugodj békében. Emléked őrzi bánatos lányod Irénke, vejed Lajos.

*

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,/bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/hogy egyszer még találkozunk veled.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagyanyára,
JOÓ KLÁRÁRA, aki már egy éve nincs közöttünk. Emlékét, míg élünk, megőrizzük. Szerető lánya Ilona, veje Antal, unokái Attila, Zsolt és felesége Debora, dédunokája Jeremiás.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, HORGOS JÁNOSRA halálának 2. évfordulóján. „Az élet csendben megy tovább,/jóságod elkísér egy életen át. Örökké bánatos feleséged Joli.

*

Nem integet többé elfáradt kezed,/nem dobog már értünk jóságos szíved,/számunkra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz mint a csillagok.” Fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. ERDEI SÁNDORRA
(Ottomány), akinek 6 hónapja a temető csendje nyújt örök nyugalmat. „Jó lenne újra beszélgetni veled,/melléd ülni, és kezembe tartani kezed,/elmesélni neked ha boldog vagyok,/vagy ha a bánat cseppje a szememben ragyog./Hiányzol, és nem igazán értem,/miért mennek el azok, kik fontosak nekem./Hiányodat feldolgozni nem lehet,/csak muszáj az életet élni nélküled.” Szerető családod.

*

Szomorúan emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédire, NEGREAN IRÉNKÉRE (volt éradonyi lakos)
halálának 3. évfordulóján. „Jó lenne újra beszélgetni veled,/melléd ülni, s kezemben tartani a kezed./Elmesélni neked, ha boldog vagyok,/vagy ha bánat cseppje a szememben ragyog./Hiányzol és néha nem igazán értem/miért mennek el azok, kik fontosak nékem./Drága jó szívét, lelkét áldd meg jó Atyánk!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékeznek rá lánya Erzsike, unokái Gyula és Csaba, valamint dédunokája Ricsike.

*

„Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened.” – Ézsaiás.41. Őszinte részvétünket fejezzük ki IFJ. DR. BALOGH ÁRPÁDNAK és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély gyászában. Király Lajos és Király Éva-Sára.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, ID. VANYOLCKI SÁNDORRA halálának 14. évfordulóján. Nyugodj békében! Bánatos felesége, leányai, vejei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az Újvári családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, ÚJVÁRI MIHÁLY (Székelyhíd volt polgármestere) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Székelyhídi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, CSOMÓS ÁGNESRE (szül. Varga) halálának 10. évfordulóján.
Emlékezik rá hét gyermeke és azok családjai.

*

Örök fájdalommal a szívünkben emlékezzünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. MÁTÉ JÓZSEFRE,
(Hegyközszentmiklós), akit tragikus hirtelenséggel 30 esztendeje búcsú nélkül elragadott a kegyetlen halál. „Fáj az egyedüllét. Még mindig fáj nagyon, talán örökre így is marad. Te velem leszel, az idő bárhogy is halad. Örök az arcod, nem száll el a szavad, szereteted, mosolyod a szívünkben marad. Emléked szívünkben élni fog! Emlékeznek: felesége Etus, fia Józsi családjával, két húga Irén és Icu, sógorai Károly és János családjaival.

*

„Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” (Jób 16:22,23). Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak M. SZILÁGYI BÉLA
presbiter testvérünk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten adjon örök nyugodalmat elköltözött testvérünknek és Krisztusban legyen minden őket gyászoló szeretteivel. Miklós Csaba lelkipásztor és családja, a Hegyközcsatári Református Egyházközség Presbitériuma, Nőszövetsége és az egész gyülekezet.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Gődér Attila tanácsos úrnak és családjának a szeretett férj, édesapa, nagyapa, GŐDÉR SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Székelyhídi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.