Gyászhírek 2015. december 4.

Gyászhírek 2015. december 4.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Szallos Nándornak és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.


Ezúton fejezzük ki részvétünket Szallos Nándornak és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Szabó Ödön és családja.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett mamánk és dédmamánk, SZABÓ JULIANA Isten akaratát elfogadva csendben elköltözött az Úrhoz. Hálásak vagyunk a kegyelemért, hogy egy morzsányit viszonozhattunk mérhetetlen gondoskodásából, és hogy ilyen szerető és jóságos nagymamát adott nekünk az Úr. Búcsúzik tőle unokája Melinda, Attila és dédunokája Richi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, SZABÓ JULIANA (szül. KURUCZ) életének 80. évében elhunyt. Temetése december 5-én 14 órától lesz a hegyközcsatári kápolnából. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Nyugodj békében.
Bánatos férje István.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól, SZABÓ JULIANÁTÓL, akinek jóságos szíve életének 80. évében megszűnt értünk dobogni. Nyugodj békében, drága édesanyám, drága emléked, míg élünk, szívünkben őrizzük. Gyászoló lánya Julianna.

*

„Szerettünk volna élni még köztetek, de a sors másképp rendelkezett.” Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra,
SIMON IRMÁRA (szül. Pándi), aki 1 éve távozott családja köréből, és drága édesapánkra, SIMON JÓZSEFRE, aki 8 éve távozott szerettei köréből. Emlékük köztünk örökké élni fog. Szerető lányaik, vejeik, unokáik és dédunokáik.

*

Isten akaratában igyekszünk megnyugodni, amikor emlékezünk drága halottunkra, a jó férjre, apára, nagyapára,
Id. Kerekes Árpádra (unitárius gondnok), aki egy éve nincs közöttünk. „Egy jajszó, annyit sem mondtál. Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál. Nem találok szót, nem gyógyít semmi. Darabokra tört minden, és így kell elviselni.” Szerető felesége és fiai, Márton, Árpád és családja.

*

Megdöbbenve értesültünk egykori munkatársunk, kedves, jó barátunk, ÚJVÁRI MIHÁLY váratlan haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Blidár János és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak az általunk tisztelt ÚJVÁRI MIHÁLY, elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nevelits Marius és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom kedves, jó barátomtól, egykori kollegámtól, ÚJVÁRI MIHÁLYTÓl, akit hirtelen rabolt el közülünk a kegyetlen halál. Nyugodjon békében! Paluska György és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett ÚJVÁRI MIHÁLY elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Pihenése legyen csendes, nyugodjon békében! Dérer Ferenc és családja.

*

Szomorú 1 év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértem páromat, PUSKÁS JÓSKÁT, aki váratlanul hagyott itt. Nyugodjon békében. Giza.

*

„Megőrzi az Úr az Ő kegyeltjeinek lelkét.” (Zsolt. 97:10A) Mély fájdalmunkat és együttérzésünket fejezzük ki Dr. VARGA SÁNDORNAK és családjának szeretett osztálytársunk, Dr. VARGA SÁNDORNÉ (szül. MÁGORI ERZSÉBET, ERZSI)
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az 1954-ben végzett Pénzügyi Technikum IV.B osztálya.

*

„Okuljatok mindannyian e példán. / Ilyen az ember. Egyedüli példány. / Nem élt belőle több és most sem él, / S mint fán se nő egyforma két levél, / A nagy időn se lesz hozzá hasonló.” (Kosztolányi Dezső) Megtört szívvel és emlékek zuhatagával a lelkünkben fejezzük ki őszinte részvétünket és mély együttérzésünket a legdrágább feleség, az önfeláldozó édesanya, nagymama és őszinte, jó barát, Dr. VARGA SÁNDORNÉ (szül. MÁGORI ERZSÉBET, ERZSI) elvesztése miatt ért mély fájdalmukban. Emlékét kegyelettel megőrizzük szívünkben és lelkünkben. Emike és Iván.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, MĂLAN FLOARÁRA halálának 10. évfordulóján, és a szeretett testvérre, MĂLAN TEODORRA halálának 1. évfordulóján. Emlékmisét a Szt. Miklós Görög Katolikus Templomban péntek délután 18,30-kor tartunk. Szerető családjuk.

*

Mély fájdalommal veszek búcsút szerető férjemtől, LENGYEL ATTILÁTÓL, akinek jóságát soha nem felejtem. Az Isten nyugtassa békében. Szerető felesége Duci.

*

Fájdalommal búcsúzik sógora, sógornője, keresztfia, Sanyi, Pötyi, Attila, LENGYEL ATTILÁTÓL Pihenjen békében.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, Dr. BALOGH ÁRPÁD főorvos hosszú szenvedés után visszaadta lelkét teremtőjének. Búcsúztatása december 6-án 12 órakor a Steinberger kápolnából, temetése Kolozsváron a Házsongárdi temetőben. Gyászoló fiai Dr. Balogh Árpád és családja, és Balogh Attila és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, testvértől, sógortól, LENGYEL ATTILÁTÓL, aki 73 éves korában rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, december 4-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Szerető felesége Duci.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága hallottunktól, Dr. BALOGH ÁRPÁD főorvostól. Búcsúztatási szertartása a Steinberger kápolnából, vasárnap december 6-án 12 órakor. Végső nyughelyére aznap a kolozsvári Házsongárdi temető református kertben lévő családi kriptájába helyezik. Kérjük, akik megtisztelik búcsúztatását csak egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk Dr. BALOGH ÁRPÁDNAK és családjának szeretett édesapja, id. Dr. BALOGH ÁRPÁD elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nagy András és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, ifj. BALOGH ÁRPÁDNAK és családjának szeretett édesapja, Dr. BALOGH ÁRPÁD elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Szilágyi Zoltán és családja.

*

Fájdalmas szívvel emlékezünk a rendkívüli emberre és orvosra, dr. BALOGH ÁRPÁDRA. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, ifjabb dr. BALOGH ÁRPÁDNAK, fiának és feleségének Babinak, aki odaadással és szeretettel ápolta. Dr. Traian Micle és családja, valamint dr. Gheorghe Faragó és családja.

*

Szomorú 6 év telt el azóta, hogy a drága, jó férj, édesapa, após és nagyapa, DEÁK KÁROLY (szül. Gyantán) jóságos szíve 69 évesen utolsót dobbant. „Hamar elmentél, pedig szükség lenne rád, / Nem is tudod, mily üres nélküled a világ! / Itt állunk sírodnál, némán csendesen… / Fájó sebet hagytál mindnyájunk szívében! / Te mindent megtettél értünk, s halál lett a vége, / Kérjük szépen a jó Istent, tartson kegyelmében!” Emlékét őrzik, akik nagyon szerették: felesége Zsuzsi, fia Karcsi, menye Gyöngyi és imádott unokája Brigitta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZALLÓS NÁNDOR kollégánknak és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar Megyei Tanács iktatójának munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 1 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, VAJNA JÓZSEFRE (Kügypuszta). Csak az hal meg, akit elfelejtenek, öröké él, az akit nagyon szerettek. Nyugodj békében. Szerető családod.

*

„Könnyek csorognak végig az arcunkon, elmentél tőlünk, hiányzol nagyon.” Dr. BALOGH ÁRPÁD, BONCIDAI ISTVÁN, LENGYEL ATTILA, LÖRINCZ ILDIKÓ EDIT, HAIDU RAVEICA, VAIDA LUDOVICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy szeretett édesanyánk, LŐRINCZ ILDIKÓ EDIT
(szül. VARGA) hosszú betegsége után elhunyt. Temetése hétfőn, december 7-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz.
A gyászoló család.

*

Örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, GÁLL PÉTERRE halálának 5. évfordulóján. „Úgy mentél el, ahogy éltél, szerényen, csendesen, egy jajszó nélkül.” A jó Isten adjon nyugodalmat neked. Emléked örökre őrizzük. Bánatos felesége Magda, lánya Gabriela és családja, fia Péter és családja.

*

Fájdalommal teli 6 hét telt el azóta, amióta az Úr Jézus, magához szólította szeretett férjemet, POP EMILIÁNT. „Bennem él egy arc, a szeretet, a jóság,/amit tőlem soha, de soha senki el nem vehet./Míg éltél, nagyon szerettelek, amíg élek, soha nem feledlek.” Idézem szavaidat, ahogy mindig mondtad: „Ha Isten velünk, ki ellenünk.” Te nem haltál meg, csak elutaztál. Nyugodj békében drága tatukám! Szerető feleséged.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk TURCSÁNYI ILONÁTÓL (Szöcske). Őszinte részvétünk a bánatos családnak. Nyugodjon békében!
Osztálytársai az 1952-ben végzett Pedagógiai Lányiskolából.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, BOLDIZSÁR LAJOS (Mezőtelegd) életének 79. évében elhunyt. Temetése 2015. december 4-én, pénteken 14 órakor lesz a mezőtelegdi kápolnából. Búcsúzik tőle örökké bánatos felesége Kati, fia László, menye Tünde és két unokája Norbert és Henrietta.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető testvértől, keresztapától, nagybátyától, BOLDIZSÁR LAJOSTÓL, aki 79. életévében eltávozott az élők sorából. „Megpihent szíved, szemed álomba merült,/felszállt lelked, angyalok közé került,/angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz,/igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz.” Nyugodj békében!
Bánatos testvére Zsuzsika, keresztlánya Babuci és férje Józsi, Nóra és a gyerekek Kristóf és Cynthia.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre, NOSZEK VALÉRIÁRA halálának 24. évfordulóján és NOSZEK IMRÉRE,
akit 8 hónapja kísértünk utolsó útjára. „Szívük megpihenni tért ott lenn a mélyben,/lelkükre angyalok vigyáznak fenn az égben.” Szerető lánya Éva, vejük Sanyi és unokájuk Mónika.

*

Szomorú és fájó szívvel emlékezem életem egyik legfájdalmasabb napjára, amikor ma egy éve hirtelen elhunyt szeretett párom, MĂLAN TEODOR (TIBI). Szívemben örökké élni fog. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Irénke.

*

„Megpihent a dolgos, jó apai szív,/áldás és hála övezi e sírt./Szerető férj voltál, drága édesapa,/bánatos családodnak most az őrangyala.” Szeretettel emlékezünk drága halottunkra, MOLNÁR GÁBORRA (Jákóhodos) halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzi, őt sosem feledő, felesége Juliánna, fia Gabi és családja.

*

Elhunyt Budapesten egy jó barát, egy szerető feleség, SZABÓ ILONA. A nagyváradi 1-es Kórház volt aszisztensnője. Akik ismerték és szerették áldozzanak emlékének egy percet. „Lelked mint a fehér galamb, csendesen messze szállt,/könnyes szemünk már sohasem talál,/tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel,/utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.” Nyugodjon békében! Bánatos férje Emil.

*

Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy JOÓ LAJOSNÉ (szül. SZÉL ERZSÉBET, rajztanárnő) 2015. október 30-án örökre megpihent. Temetése november 4-én, pénteken 15 órakor a nagyszalontai temetőben. Búcsúzik tőle férje Lajos, gyermekei Dániel és Emese családjaikkal, valamint sógornője Mária, Erzsébet és sógora Gyula.

*

Mély fájdalommal búcsúzom BONCIDAI ISTVÁNTÓL. A jóságos szíved itt marad örökre, nem vagy feledve, a szívemben megmaradsz. Marika és a Makkai család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy ÚJVÁRI MIHÁLY (székelyhídi lakos) 66 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, december 5-én 13 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. „Megpihent szíved, szemed álomba merült,/felszállt lelked angyalok közzé került./Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz,/igaz nem látunk, de tudjuk, lentről mindig reánk mosolyogsz.” Búcsúzik felesége Mária, leányai, vejei, unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, ifj. Dr. BALOGH ÁRPÁDNAK és családjának szeretett édesapja,
Dr. BALOGH ÁRPÁD elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Kiss és Lukács családok.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 10. évfordulóján a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, MESSER JÓZSEFRE
(volt virágkertész). „Soha nem halványul szívünkben emléked,/soha nem szűnik meg szívünk gyásza érted,/még fáj nagyon, s talán örökre így marad,/de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Emlékét őrzi felesége Klári, fia Tibi, lánya Cuni, menye Ica, veje Attila és unokái: Tibor, Zsolt és Anita.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől és nagybátyánktól, BONCIDAI ISTVÁNTÓL, aki 73 éves korában elhunyt. Pénteken, december 4-én 13 órakor, a bihari református kápolnától kísérjük utolsó útjára. Emléke örökre velünk marad!
Testvére Berta és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága apára, apósra, nagyapára, id. SZABÓ LAJOSRA (Hegyközújlak),
aki egy éve, december 7-én eltávozott közülünk.„Virágot viszünk egy néma sírra,/de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,/hiányzol nekünk, soha nem feledünk!” Emlékezik rá fia Lajos, menye Magdus, és két unokája: Anita és Norbert.

*

Mély fájdalommal, de a feltámadás reményében búcsúzunk a szeretett testvértől, nagybácsitól, BOLDIZSÁR LAJOSTÓL
(Mezőtelegd) Pihenése legyen csendes! Özv. Kiss Mária és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesapánk, BETUKER JÁNOS nyugalmazott matematika tanár eltávozása miatt érzett fájdalmunkat együttérzésükkel, virágaikkal enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.