Gyászhírek 2015. december 31.

Gyászhírek 2015. december 31.
Szeretettel emlékezünk édesanyámra, SZEKERES LIVIÁRA halálának 10. évfordulóján, édesapámra, MEDRA KÁROLYRA, és nagyapámra, SZEKERES GYÖRGYRE, akik már 40, illetve 30 éve nincsenek közöttünk. Felidézve emléküket személyiségük nem fog feledésbe merülni. Medra Károly és családja.


Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak, virágaikkal, jelenlétükkel vagy gondolatban utolsó útjára elkísérték drága szerettünket, MIKÓ BÉLÁT. A gyászoló család.

*

Ma, szilveszter éjszakáján egy éve, hogy szeretett unokaöcsém, KORDICS IMRE JÓZSEF (kutató-történész) édesapja és édesanyja után, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Pihenése legyen csendes és békés! Emlékét örökké megőrizzük. Nagynénje Ónodi Ida és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk, január 2-án, a legdrágább Édesanyára, nagymamára és testvérre, PAIZS MÁRIÁRA (szül. KOSZTA, volt nagyszalontai tanítónő),
aki 13 éve az örökkévalóság útjára lépett, s értünk dobogó szíve megpihent. Az ő szeretetét és féltő gondoskodását nem pótolja senki és semmi. Összetört szívünkben drága emléke örökké élni fog, érte hulló könnyeink soha el nem múlnak. Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, áldott emlékét halhatatlanság kísérje, örök álmát határtalan szeretet és hála vigyázza. Köszönet mindazoknak, akik emlékét szívükben megőrzik. Nyugodj békében, drága lélek! Az örökké bánatos család.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik FORRAY ZSOLTOT utolsó útjára elkísérték, mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Ütött az utolsó óra, mennem kellett, annyit sem mondhattam, Isten veletek! BARTALIS ADALBERT,
VARGA ROZÁLIA, FECHETE DUMITRU, BĂLDIU IRINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megrendülten és soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. GLIED-BERKE MAGDOLNA
december 25-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatója december 31-én 11 órakor lesz a bakonyjákói temetőben. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Pihenése legyen áldott! „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Vigasztalhatatlan édesanyja, testvére Iluci és unokaöccse Kristóf.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, KISS IRÉNRE (szül. MÉSZÁROS)
halálának 13. évfordulóján. „Bús a temető csendes suttogása,/ha kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra./Ráborulunk fejfádra zokogva,/fájó szívvel hagyunk ott magadra./Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,/lelkedre odafenn angyalok vigyáznak./Már nincsenek szavak, amit suttog a szád,/ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád./Pihenj csendesen, ahol nincs könny és fájdalom,/mi soha nem feledünk, míg élünk e világon.” Örökre velünk leszel. Bánatos húgod Rózsi és sógorod Gyuri.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, id. DARABONT SÁNDORRA,
aki 6 éve hagyott itt bennünket. „Egy téli napon életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, elmentél./A fájdalmat leírni nem lehet,/csak letörölni a könnyeket./Könnyes az út mely sírodhoz vezet./Isten őrködjön pihenésed felett.” Felesége, lánya, fia, menye, unokái.

*

„A mai nap teljesen más, lelkünket mélyen megérinti a gyász./Hét éve megpihent egy drága, jóságos szív,/mely azóta a sírjához hív./Kegyetlen fordulat szakított el tőle,/de egy végtelen szeretet összeköt örökre.” Emlékezünk FODOR ERZSÉBETRE, a drága, jó feleségre, édesanyára, nagymamára. Emléked szívünkben örökké él. A bánatos család. Férje Gyula, lánya Mária, fia Tibor, kis unokája Dávidka.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk KUPE LÁSZLÓTÓL. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Sógornőd Kupe Juliánna, unokahúgaid családjaikkal, Sipos Mónika, Szilárd, Kristóf és Dávid, Bitis Hajnalka, Cristi és Stefi.

*

Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára,
id. SCHMIDT MIKLÓSRA, akinek ma hét éve dobbant utoljára drága szíve. „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk,/mert szívünkben-lelkünkben ő él,/és amíg élünk, rá emlékezünk.” A szerető, gyászoló család.

*

„Tied a csend, a nyugalom, mienk a bánat, a fájdalom.” Az idő múlása nem fogja enyhíteni azt a mély fájdalmat, amelyet a drága testvér, KUPE LÁSZLÓ eltávozása okozott. „Milyen szomorú nap! Erőd elfogyott, Isten szólított és minket itthagytál.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos húgod Éva, sógorod Gyuri, unokaöcséd Zsolt és Noémi.

*

Megtört szívvel búcsúzom drága fiamtól, aki 58 évesen, hosszú betegség után, csendesen elhunyt. „Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd./Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/melyet türelemmel viseltél magadba./Drága szíved a mennyekben megpihen.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Gyászoló, örökké bánatos édesanyád, Ilonka.

*

„Minden elmúlik csak az emlékek élnek,/amíg élünk, őrizzük őket.” Búcsúzom MUTHU AUREL ZENOTÓL (PUIU) Nyugodjon békében. Kegyelettel Pákozdy Edith.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesanyám, ERTSEY JULIANA 84 éves korában elhunyt. Temetése január 4-én, hétfőn 11 órakor a Rulikowski temető városi ravatalozójából. Gyászolja fia Attila, menye Mine, unokája Károline és férje.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az ERTSEY családnak a szeretett édesanya, ERTSEY JULIANA
elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Mészáros család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki drága, jó barátomnak, ATTILÁNAK édesanyja, ERTSEY JULIANA
elhunyta miatt érzett fájdalmában. Irimi János és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HOLCZMAN ILONA tanárnőnek és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Petőfi Sándor Elméleti Líceum tantestülete.