Gyászhírek 2015. december 30.

Gyászhírek 2015. december 30.
Őszinte részvétünket fejezzük ki KUPE LÁSZLÓ kollégáknak és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mélx fájdalmában. A Bodega munkaközössége.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Bíró családnak Laci elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Csíki család.

*

Megrendülve és fájó szívvel búcsuzunk PAPP SZABOLCS osztály- és iskolatársunktól őszinte részvétünket kifejezve a gyászoló családnak. A 4. Sz. Líceum 1959-ben végzett osztályai.

*

Örök fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen férjre, édesapára, apósra, nagyapára, TOMES BÉLA ZOLTÁNRA halálának 18. évfordulóján. Isten adjon örök nyugodalmat neki. Nyugodj békében!
A szerető, emlékező családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KUPE ROZÁLIÁNAK a szeretett férj, KUPE LÁSZLÓ elvesztése miatti fájdalmában. Anyatársad Elza és Irma mama.

*

Együttérzésem és részvétem KUPE LÁSZLÓNAK és kedves családjának a szeretett édesapa elvesztése miatti gyászában. Sógorod, Tomi.

*

Mélyen együtt érzünk Dr. SZILÁGYI GYÖRGYIVEL, NÓRÁVAL, ANDRÁSSAL a szeretett férj, édesapa elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében! Részvéttel, Pető Csilla és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak MIKÓ BÉLA szomszéd és jó barát elhunyta miatt érzett fájdalmában. Fele Zsigmond, a Barburiceanu és Kökövics család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, POSTA IRMÁRA (Albis), aki 6 éve hagyott itt bennünket, és POSTA FERENCRE halálának 20 éves évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj,/valakit keresünk, aki nincs már./A temető csendje adjon neki nyugalmat,/de szívünkben az emléke örökre megmarad.” Feri és családja.

*

ARANY ILDIKÓ-MÁRIA (szül. GYENGE ILDIKÓ-MÁRIA) „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/nem haltál meg, csak álmodni mentél./Szívünkben itt él emléked örökre,/ha látni akarunk, csak felnézünk az égre./A csillagok között utazol tovább,/ott várj ránk, ha időnk lejárt.” Fájó szívvel búcsúzik lánya Ottilia és unokája Brigita.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, mamára, dédnagymamára,
CZÉGÉNYI MAGDOLNÁRA (szül. NAGY, Örvind), aki 8 éve, december 30-án eltávozott közülünk. „Egy perc volt, elszállt az életed,/itthagytál minket, akik szerettek téged./Imádtad családod, mindenkit szerettél,/akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél./Meghalt egy lélek, mely élni vágyott,/egy áldott kéz, mely dolgozni imádott./Könnyes az út mely sírodhoz vezet,/a jó Isten őrködjön pihenésed felett.”
Emlékezik rá szerető családja.

*

„Múlnak a napok, az évek, de az emlékek örökké élnek,/s míg élünk, őrizzük őket.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, ISPÁN IRÉNRE halálának második évfordulóján. „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,/enyhíti hiányát, hogy álmainkban látjuk./Az ész megérti, de a szív soha,/hogy egyszer mi is elmegyünk, ahol ő van, oda.” Emlékét örökké megőrzi: férje, fia, lánya, menye, veje és unokái.

*

„Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,/mely szívére borult az egész családnak.” Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a KUPE családnak szeretett nagybácsink, KUPE LÁSZLÓ elvesztése miatt.
Annabella, Boglárka és családjuk.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, KUPE LÁSZLÓTÓL. A jó Isten adjon vigasztalást családjának. Nyugodjon békében! Szabó József és Gyöngyi.

*

Összetört szívvel búcsúzunk a drága édesapától, nagytatától, KUPE LÁSZLÓTÓL (élt 58 évet),
aki hosszú betegség után távozott szeretteitől. Temetése, december 31-én, csütörtökön 11 órakor a Steinberger kápolnából. Szomorúan kíséri utolsó útjára fia László, menye Anikó és két kicsi, imádott unokája.

*

Szomorú szívvel, mély megrendüléssel búcsúzom drága férjemtől, KUPE LÁSZLÓTÓL (élt 58 évet),
aki türelemmel viselt, súlyos betegség után megtért Teremtőjéhez. Temetése december 31-én, csütörtökön 11 órakor a Steinberger kápolnából. „Csak egy lénnyel van kevesebb/mint tegnap volt,/s nekem úgy tetszik,/az egész világ kiholt.” (Petőfi S.)

*

Fájó szívvel búcsúzunk kedves vejünktől, KUPE LÁSZLÓTÓL. „Emléked szívünkben örökké élni fog./Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/örökké él az, akit szeretnek.” Nyugodj békében!

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, MAJOR ANIKÓ (MANCI) 45 éves korában eltávozott tőlünk. Nyugodjon békében! Drága emléke szívünkben él. Búcsúzik tőle nővére Tóth Ilona és családja.

*

Mélyen együtt érzünk MAGA NOÉMIVEL szeretett édesapja elvesztése miatti fájdalmában. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Dr. Pantel Márton és családja, valamint a Dental-Art csapatának tagjai.

*

Összetört szívvel búcsúzunk imádott gyermekünktől, DANI ROLANDTÓL (élt 19 évet, Hegyközújlak),
aki december 24-én tragikus körülmények között hagyta itt szeretteit. „Annyira fáj, hogy el nem mondhatom!/Nem látom többé, s nem is hallhatom./Hiába érzem őt itt belül élénken,/kezét felém nyújtva esdőn, félénken!/Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek,/s mikor elmentél, nem fogtam a kezed!/Minden virág beszél amit sírodra teszünk,/minden virág elmondja, mennyire szeretünk!/Tehetünk reá bármennyi virágot/eltemettük veled „Roli”, az egész világot!” U.i. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik ebben a nehéz pillanatban mellettünk álltak és vigasztalásukkal, virágcsokraikkal enyhíteni próbálták mérhetetlen fájdalmunkat. Örökké gyászoló édesanyád, édesapád és öcséd Raymond.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, FIOLA ROMEO ATTILÁRA, aki egy éve elköltözött közülünk. Szerető felesége Szílvia és gyermekei, Tímea és Patrick.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett fiamra, FIOLA ROMEO ATTILÁRA. Édesapja Fiola Gyula és Marika.

*

Fájó szivvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, BLÁZ JÓZSEF életének 81. évében Magyarországon elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Fájó szivvel veszünk búcsút a szeretett nagybácsitól, BLÁZ JÓZSEFTŐL. Unokahúga, Csilla és családja.

*

Teljes lélekkel osztozunk GLIED-BERKE ÁRPÁD, lánya BARBARA és családja fájdalmában, amit a drága feleség és édesanya, DR. GLIED-BERKE MAGDOLNA elhunyta miatt éreznek. Őszinte részvétünket fejezzük ki. Mancia Cristina, Mircea és családjuk, és Berke Argentina.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, DOBRAI ETELKÁRA („Mamoka”) halálának 7. évfordulóján. „Nem múlnak el ők kik szívünkben élnek, hiába szállnak el az évek.” Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élünk, őrizzük őket. Emlékeznek rá: bánatos férje Imre, fiai Lóránt és Szabolcs.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MIKE családnak szerettük, MIKE CSABA (a diószegi iskola volt tanára) elhunyta miatt. Nyugodjon békében! Kollégái Éva és Aranka.

*

Megtaláltam a boldogságom, s békém benned Uram, a legnagyobb sikerre vitted a végén az utam.” Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy FORRAY ZSOLT december 21-én visszatért Urához. Temetése szerdán, december 30-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Ajkatok elnémult, lecsukódott szemetek. A jó Isten adjon örök nyugodalmat nektek.” MANCI ANIKÓ,
NEGRE CATIŢA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, DR. GYÖRBIRÓ MIHÁLY elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A jó Isten nyugtassa békében! A Magyar család.