Gyászhírek 2015. december 3.

Gyászhírek 2015. december 3.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és nevelőanyára, VIDA ÉVÁRA (szül. Felvinczy), aki 6 hete eltávozott szerettei köréből. „Minden virág beszél amit a sírodra teszünk,/ Minden virág elmondja, mennyire szerettünk,/ Hiába teszünk rá virágot,/ Eltemettük veled az egész világot.” Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető férje Bálint és nevelt fia Dani.


Szomorúan és fájó szívvel búcsúzunk szeretett öcsémtől, KEREKI KÁROLYTÓL. Nővére Erzsike és családja Izraelből.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett testvértől, KEREKI KÁROLYTÓL. Öccse Jóska és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett bátyám, KEREKI KÁROLY hosszú betegség után elhunyt. Búcsúzik szerető húga Piri és családja.

*

Adj Uram örök nyugodalmat a 8 éve elhunyt drága gyermekünknek, az édesapának, testvérnek, TIPONUT IMRÉNEK (élt 38 évet). Nyugodj békében! Örökké sirató édesanyja, édesapja, két fia: Norbika és Lacika, testvére Laci és annak családja, Pupi, Erik, Roli.

*

„Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is felhozol engem.” (Zsolt. 71:20) A Nagykágyai Református Egyházközség vezetősége és prezsbitériuma, együttérzését fejezi ki ifj. SZŰCS JÓZSEF gondnok testvérünknek édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Bán Alpár lelkipásztor, Fodor Károly főgondnok, és a prezsbitérium.

*

Megrendült szívvel búcsúzunk BETUKER JÁNOSTÓL, a margittai, magyar nyelvű oktatás emblematikus alakjától, aki nemzedékek hosszú sorát vezette be a matematika rejtélyes világába. Hivatása iránti elkötelezettsége, alázata, pontossága, következetessége, szakmai tudása, követendő példaként marad meg előttünk. A margittai Horváth János Elméleti Líceum vezetősége és tanári közössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, MOLNÁR-ÁBRAHÁM ERZSÉBET életének 86. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése a bihari református temetőben, december 4-én 14 órakor. Szeretett fia Karcsi és menye Marika.

*

Őszinte részvétünk kollégánknak, LÉVAI FERENCNEK szeretett édesapja, id. LÉVAI FERENC elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Bănuţel-üzletlánc dolgozói.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, LUKÁCS LÁSZLÓRA, aki 6 éve örökre itthagyott bennünket. „Nélküled szomorú, üres a házunk,/még most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Mindig egy célod volt, a családodért élni,/míg velünk voltál, mi nagyon szerettünk,/hiányzol nekünk, soha el nem feledünk.” Nyugodjál békében!
Örökké bánatos felesége, fia, menye, unokái.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, MOLNÁR-ÁBRAHÁM ERZSÉBETTŐL, aki rövid szenvedés után örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodj békében! Unokái: Karcsi és Öcsi.

*

Ezúton fejezzük ki részvétünket a gyászoló családnak CSAVOSSY GYÖRGY Bihardiószeg tiszteletbeli polgára elvesztése miatti fájdalmában. Bihardiószeg Önkormányzata és a Zichy Gazdakör.

*

Szomorú 4 év telt el, amióta itthagytál minket drága unokánk, ROBI hatalmas űrt hagyva magad után, amit semmi és senki nem tölt be. Örökké a szívünkben fogsz élni. Irma mama és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki IFJ. CSÁVOSSY GYÖRGYNEK édesapja elhunyta miatt. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott. Európai borlovagrend érmelléki Légátusa és Zichy Ferenc Borklub.

*

Könnyes szemmel, sírig tartó fájdalommal emlékezem arra a szomorú napra, amikor 2 éve, örökre itthagyott bennünket a drága édesanya, SZABÓ ILONA (szül. KOMSA). „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, / Kedves arcodat nem tudjuk feledni. / Bennünk él egy meleg tekintet, simogató kéz, mely mindenkit szeretett./ Könnyes az út mely sírodhoz vezet, áldja meg az Isten drága emlékedet. / Nincsenek szavak, nem suttog a szád. / Ma lehajtott fejjel, csendben emlékezünk rád. / Álmok, emlékek, sok szép szavak, / Ennyi az egész, ami a múltból megmaradt. / A fájdalmak útja a menyországba vezet, / Ahol Isten letörli a fájó könnyeket”. Emléked legyen áldott, pihenésed olyan mint egy zavartalan álom. Emlékszik rá bánatos, szerető leánya Hajni és veje Laci.

*

Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik a szeretett HEGYI JÁNOS temetésén részt vettek. Virágjaikat sírjára helyezték és mély gyászomban osztoztak. Gyászoló felesége Erzsike.

*

„Tiétek a csend, a nyugalom, miénk a bánat, a fájdalom.” IVASCU AISE, HORGA IOAN, DUMITRAS TEODOR,
POCIAN GHEORGHE, CAZACIOC ANA, TRIFA VIORICA, MATE ELENA, PAUN ANICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagytatára, apósra, KOVÁCS KÁROLYRA, akit ma 6 éve kísértünk utolsó útjára. „Csak egy szál virágot hozzatok síromra, ennyit várok tőletek és ha eljöttök, kicsordul könnyetek. Megálltok fejfámnál, olvassátok nevem, lehet hogy odalenn megdobban a szívem. Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak a szívem súgta, Isten veletek!” Bánatos felesége Juci, lányai, vejei, fiai, menye és unokái.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, anyósra, testvérre, KRUPKA MÁRIÁRA halálának első évfordulóján és édesapánkra, ID. SZALLÓS ISTVÁNRA halálának 11. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Szerető családja.

*

Fájdalommal teli 1 év tel el amióta elveszítettük szeretett, egyetlen testvéremet, NOVECZKY LAJCSIT. Elmentél tőlem, mint a lenyugvó nap, de szívemben élsz, és örökké élni fogsz! Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Húgod Erzsike.