Gyászhírek 2015. december 24.

Gyászhírek 2015. december 24.
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nővérem, sógornőm, MÜLLER IRÉN (élt 81 évet) eltávozott az élők sorából. Temetése csütörtökön Israelben lesz. Dănilă Lucian és Nusi, valamint családjuk.

gyertya2

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, SZATMÁRI MÁRIÁRA,
aki 6 hete eltávozott szerettei köréből.
Minden virág beszél amit a sírodra teszünk,
Minden virág elmondja, mennyire szerettünk.
Hiába teszünk rá virágot,
Eltemettük veled az egész világot.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Szerető férjed Sanyi és fiad Sanyi.

*

„Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a Te utaidra gondol. Ha a siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél.” Isten ad erőt a földi lét küzdelmeihez, és ő ad erőt a földi lét békességes lezárulásához is, hogy a földi lét ne bukások sorozata, hanem diadalmenet, a halál pedig ne tragédia, hanem üdvösséges hazatérés lehessen. (84. zsoltár 6-8. vers) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, BAJKÓ PÉTER (a Bajko Trans Kft. ügyvezető igazgatója) 2015. december 17-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2015. december 27-én (vasárnap) 13 órakor a bihardiószegi hegyaljai kápolnából. Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BAJKÓ PÉTER elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Bajko Trans Kft. munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BAJKÓ PÉTER elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Az Oasys Discount munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BAJKÓ PÉTER elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Partner Drinks Kft. munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BAJKÓ PÉTER elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Cangip Kft. munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BIRÓ LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Postole Gabriel, Greta és családjuk.

*

Köszönetet mondok mindazoknak a barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, aki szeretett férjem,
SZAPPANOS IMRE (IMI) temetésén megjelentek, virágaikkal és részvétükkel fájdalmamban mellettem álltak. Felesége Teri.

*

Fájdalmunkat és részvétünket nyilvánítjuk a drága, jó rokon, IFFIJU MÁRIA (szül. THAMÓ) elhunyta alkalmából. Kovács Margitka és Karcsi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága édesanyánk, az anyós, nagymama, dédimama, ÖZV. G. SZEBENI SÁNDORNÉ (szül. LAKATOS EMÍLIA, Hegyközsáldobágy) 86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének, haza tért a mennyei atyához. Temetése december 24-én 13 órakor lesz a száldobágyi kápolnából. Pihenése legyen áldott! Búcsúznak tőle lányai, veje, unokái, dédunokái.

*

Könnyes szemmel szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szeretteinkre, HAISZLER ILONÁRA halálának első évfordulóján, SZABO STEFIRE és SZABO ISTVÁNRA haláluk 8. évfordulóján. Legyen pihenésetek mindörökké nyugodt és áldott.
Vigasztalhatatlan családjuk.

*

Emlékezünk december 24-én a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára,
KÁDÁR JULIÁNNÁRA (Diószeg) halálának első évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek. Emléked megőrzi mindörökké a gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAKSI MÁRIÁRA halálának 3. évfordulóján. Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. A gyászoló család.

*

Szeretet ünnepén emlékezünk GERGELY SÁNDORRA, GERGELY KATALINRA, GERGELY ILONÁRA,
TAKÁCS ENDRÉRE, TAKÁCS MÁRIÁRA, TAKÁCS IDÁRA, JÓZSEFRE, KISS VALERIÁRA, NAGY VALÉRIÁRA, SÜTŐ BERTÁRA, JÓZSEFRE, GUG PALIRA, HEIM UWÉRA, GERGELY PÉTERRE.
Marika és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a testvérre és nagybácsira, TÓTH PÁL-GYŐZŐRE halálának 1. évfordulóján.
Örökké bánatos húga Márta és unokahúga Mártuka és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett nagynénémtől, TIMAR IRMÁTÓL (PRÉM), akit az Úr Jézus magához szólított 89 éves korában. Emléke legyen áldott. Stretea András, Jutka és Máté.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága, jó édesanyámra, BUZGÓ TERÉZRE (Bihar), aki 6 hónapja távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott. Szerető lánya Erzsike és családja.

*

Búcsúzunk legjobb lelki barátunktól, LACITÓL és együtt érzünk szívünkben gyermekei ZOLKA és SÁRA, és felesége GYÖNGYVÉR fájdalmas veszteségükben. Victor és Mia együtt a Guthy családdal.

*

Ma 3 éve, hogy elveszítettük drága férjemet, egy szerető édesapát, KISS IMRÉT, akit 74 évesen elragadott a kegyetlen halál. Még élni akartál, oly sok volt a terved, a jó Isten szólított, neked menned kellett. Mind elmegyünk, ha a küldetés véget ér, mind elmegyünk, az élet ennyit ér. Egy rettenetes pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. A néma csendben halljuk hangodat, látjuk kedves arcodat. Búcsúztál volna, de nem volt már időd, lassan és csendben elhagyott az erőd. Szomorú tekintet volt a két szemedbe, néhány perc múlva a szíved is megpihent, lecsukódott szemed, elnémult az ajkad, vidám, kedves mosolyod nem látjuk már rajtad. Beléptél a kapun Isten hajlékába, légy vidám ott is fenn a mennyországban. Hulló könnyekkel őrizzük sírodat, áldja meg az Isten porlandó hamvadat. Nyugodj békében. Örökké bánatos feleséged Zsófi, soha nem foglak elfelejteni. Lányod Mária, vejed Villi, unokáid Ralymond, Gergő, Ingrid, férje Sálmán, dédunokáid Sulemán és Ámáán a messze távolból. Húgod Zsuzsi, sógorod Jancsi és családja szívből kívánnak neked örök nyugodalmat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, BIHARI FERENCZ tragikus körülmények között, 76 éves korában elhunyt. Temetése ma, december 24-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják bánatos gyermekei Ágnes és Ferenc.

*

Lecsukódott szemed, elnémult az ajkad, adjon az Isten örök nyugodalmat. BAJKO PÉTER, BIHARI FERENCZ, FEKETE ERZSÉBET, POCSE FLOARE, SUCIU MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára és apósra, TÓTH PÁL-GYŐZŐRE
halálának egy éves évfordulóján. „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,/enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk./Az ész megérti, de a szív soha,/hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda.”
Bánatos családja.

*

Közelgő névnapjuk alkalmából szeretettel gondolunk halottainkra, MÉSZÁROS JÁNOSRA az apára, apósra, MÉSZÁROS JÁNOSRA, a testvérre, sógorra és MIKÓ JÁNOSRA, az apára és apósra.
Mészáros Zoltán és felesége Ibi.

*

Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad. December 26-án lesz 2 éve, hogy eltávozott közülünk a szeretett édesanya, nagymama, testvér, MOJSZE MÁRIA (szül. TIVADAR, Érselind).
„Távol vagy tőlünk, mégis oly közel,/mert a szívünkben mélyen rejtünk el.” Emlékét őrzi lánya, unokája, húga és családja.

*

„Egy szál gyertya, mely lassan végig ég,/egy élet, mely percek alatt véget ért.” KÓKA KLÁRA (Székelyhíd) December 26-án, egy éve annak a szomorú napnak, amelyen emlékezünk rá.
Húga Erzsike és a Kiss család.

*

Szomorú 8 év telt el mióta szerettünk, MOLNÁR LÁSZLÓ (pékmester) eltávozott közülünk. Emléke szívünkben örökké él. Bánatos családod, húgod, bátyád családjaikkal.

*

„Övék a béke,/Övék a nyugalom,/Miénk a küzdés,/Miénk a fájdalom.” Fájó szívvel emlékezünk, arra a tizenkét évvel ezelőtti napra, amikor eltávozott közülünk a szeretett férj, édesapa, após és nagytata,
FÜZESI GÁBOR. Emlékezik rá szerető felesége Ilona, fia Attila, menye Erika, egyetlen unokája Emese és nászasszonya Emma. Drága emlékét míg élünk, bánatos szívünkben őrizzük. Szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk NEMES ERZSÉBETRE (Bihar) halálának 4. évfordulóján. Nyugodjon békében! Szeretettel férje, gyermekei és azok családjai.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára,
BODÓ KÁROLYRA (Hegyközújlak), aki egy éve, december 27-én eltávozott közülünk. „Egy perc volt, elszállt az életed,/Itthagytál minket, akik szerettek téged./Imádtad családod, mindenkit szerettél,/akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél./Meghalt egy lélek mely élni vágyott,/egy áldott kéz, mely dolgozni imádott./Könnyes az út mely sírodhoz vezet/a jó isten őrködjön pihenésed felett.”
Emlékezik rá felesége Böske, lányai: Böske, Magdus és Kati, vejei: Csaba, Lajos és Zoltán, unokái: Anita, Norbi, Kinga, Márk, Levente, Csaba és felesége Ioana, dédunokája Eduárd.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk unokatestvérünktől, ZSOLTITÓL. Nyugodjál békében! Pali, Remus, Bátyu.

Címkék: