Gyászhírek 2015. december 21.

Gyászhírek 2015. december 21.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a SZABÓ családnak szeretett vadásztársunk, jó barátunk, SZABÓ LÁSZLÓ (férfi fodrász MARGITTA) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Idős és ifjú Helmeczi József Berettyószéplakról és családjaik.


Ma 6 hete annak a szomorú napnak, hogy a szerető férj, és édesapa, COSTA JÁNOS örökre itthagyott bennünket. „Egy jajszó, annyit sem mondtál, / Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál. / Tudjuk, hogy nem jöhetsz, mégis egyre várunk. / Enyhíti hiányod, ha álmainkban látunk. / Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Felesége Kati és fia Jancsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, BIMBÓ JOLÁNRA halálának 7. évfordulóján és,
BIMBÓ ANDRÁSRA halálának 28. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szerető családjuk.

*

Szomorúan emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, FELFÖLDI IMRÉRE
halálának 15. évfordulója alkalmából. Szerető családja.

*

Már 10 éve, hogy nincs közöttünk ID. BUNÓ MIHÁLY (Nagyszalonta), kinek fájó emléke szívünkben örökké él. Nyugodj békében. Papa, Tata, nagyon hiányzol! Emlékezik felesége, fia, menye és unokája.

*

Szíved pihen, a miénk vérzik,
A fájdalmat csak az élők érzik.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk TÖKÖLI ZSUZSANNÁRA halálának 27. évfordulóján. Családja.

*

Mély megrendüléssel értesültünk szeretett unokaöcsénk, CSEGŐDI JÁNOS (született Szalárdon, volt Metalica-dolgozó) haláláról, aki életének 60. évében hunyt el. Emlékét szívünkben őrizzük. Búcsúznak tőle keresztszülei Síteri Béla és Margit, idős Csegődi Béla és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, ZÁDORI JÓZSEF életének 86. évében elhunyt hosszú, fájdalmas betegségben. Emlékét megőrzik gyermekei, vejei, menye, unokái és dédunokái.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik a szeretett férjet és édesapát, ID. HUSZÁR ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. A bánatos, gyászoló család.

*

Fájdalommal búcsúzunk kollégánktól, ROMÁN ÁRPÁDTÓL, aki e hónap 16-án megtért Teremtőjéhez. Temetése december 21-én 11 órától a városi kápolnából. Gyászolják kollégái és barátai a Fulger taxitól.

*

Könnyes szemmel emlékezünk BARTÓK PISTÁRA halálának első évfordulóján. Egy jajszót, annyit sem mondtál, bármit hozott a sors, nem panaszkodtál. Álmodj csendesen a csillagok között, ahol nincs már fájdalom, de szívünkben itt leszel míg élünk. A gyászoló család.

*

Emlékeztünk december 20-án a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, KARIKÁS ILONÁRA halálának első évfordulóján. Emlékét megőrzi férje Miklós, fia Róbert, menye Noémi és imádott unokája Márk.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk ID. SZANISZLÓ GYULÁRA (Bihar) halálának 5. évfordulóján. Nyugodjon békében! Felesége, gyermekei és azok családjai.

*

Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
Mejet türelemmel viseltél magadban,
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra te soha meg nem haltál.
RONTO LIVIA, SCHMIDT TIBERIU, SZAPPANOS IMRE, ÁKOS ERZSÉBET, NAGY OLGA, GROSZ ARANKA, LAZAR CAROL, LAZAR IULIU SORIN, MARTA MIOARA VOICHITA, TALOS GHEORGHE,
SERAC JOZSEF, ŢIFOI RUSANDA, ŞIMONCA IULIANA, IOVAN FLOARE DOINA, GAVRA GRATIAN,
BUZLE IOAN, POPA VIOREL, LUP FLOAREA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak.
Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megtőrt szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától, LAZAR CAROLTÓL, aki 60 év után, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Temetése kedden, december 22-én 11 órától a Steinberger kápolnából. Isten nyugtassa békében. Felesége Marika és két fia Karcsi és Öcsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett RONTO LIVIATÓL, aki életének 74. évében elhunyt. Temetése ma, december 21-én délután 15 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, SERAC JÓZSEF életének 83. évében csendesen elhunyt. Temetése ma, december 21-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Búcsúzik bánatos felesége Erzsike.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, NAGY OLGA elhunyt. Temetése kedden, december 22-én 14 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legjobb férjtől, apától, nagyapától, SCHMIDT TIBERIUTÓL (ÖCSI),
aki türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, életének 68. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2015. december 21-én 13 órától a biharszentjánosi kápolnából lesz. Nyugodjon békében!
Búcsúzik tőle felesége Kati, lányai Mónika és Nikoletta és azok csalédjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak apatársunk, SCHMIDT TIBERIU (ÖCSI),
elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Id. Gagyi György és Éva.