Gyászhírek 2015. december 2.

Gyászhírek 2015. december 2.
Szeretettel emlékezünk LENGYEL JÓZSEFNÉRA (szül. KOSZTELNIK MÁRIÁRA) halálának 22. évfordulóján és OTTENBERGER JÓZSEFRE halálának 20. évfordulóján. Béke poraikra! A szerető, emlékező családjaik.

Ezúton kérünk elnézést a családtól, amiért november 27-én a megemlékezésük hiányosan jelent meg. A Bihari Napló apróhirdetési osztálya.

*

Megrendülve búcsúzunk feledhetetlen, örökvidám barátnőnktől, az Arta Crişana kreációjának nyugalmazott tervezőjétől,
NAGY EMÍLIA kollégánktól. Emléke örökké velünk marad! Részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló hozzátartozóinak.
Benedek Klára, Sarolta és Macskási Juditék.

*

Őszinte részvéttel búcsúzunk SÓLYOM BERTA kedves, régi szomszédunktól. Nyugodjon békében! Dr. Benedek család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, TURCSÁNYI ILONA
83 évesen elhunyt. Temetése december 2-án 13 órakor, a városi kápolnából. Gyászolja férje Ernő, fia ifj. Ernő és családja, lánya Edda és családja, Montrealból.

*

Bánatos szívvel tudatjuk szeretett nagynénénk, TURCSÁNYI ILONA elhunytát. Szerető szíved, emberséged, soha nem feledjük. Anyám helyett, anyám voltál. Unokahúgod özv. Lovász Gyöngyi, valamint Tímea és családja.

*

OROS IRÉN JOLÁN szeretteinek Isten Szentlelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!” (Zsoltár 90, 1-3)

*

Szomorúan értesültünk egykori kolléganőnk, Deac Vásárhelyi Katalin haláláról, aki 71 éves korában Sepsiszentgyörgyön hunyt el. 1966–1971 között volt színházunk tagja, főleg lírai szerepeket játszott. Ezúton fejezzük ki részvétünket gyászoló családjának. A Szigligeti Társulat.

*

Édesanyánk, Tóth Irén emlékére.

Meghalt a jó anyám,
12 éve már,
Emlékeim olyanok,
Mint halvány napsugár.

Emlékei végig kísérnek,
Mikor a sírjához megyek,
Elmondom neki, hogy
Mennyit is szenvedek.

Elmondom, hogy fáj nagyon
Hogy olyan korán itt hagyott
Árván maradtam,
Oly magányos vagyok.

Drága jó anyám,
Ha még egyszer láthatnál,
Két kezem megfognád
S magaddal ragadnál.

De köszönöm, hogy neveltél,
Köszönöm, mit értem tettél
Míg a földön élek,
Emlékeim a szívemben égnek.

Gyermekeid Andi és Öcsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk SOMOGYI MÁRIÁRA (Hegyközújlak) halálának 5. évfordulóján.
„Másképp volna minden, ha velünk lennél,
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
Veled együtt volna teljes az életünk,
Elmentél, elvitted nagyon sok örömünk.
De emléked örökké itt lesz velünk,
Míg élünk, téged soha el nem feledünk.”
Bánatos férje, fia és családja.

*

Őszinte részvétünk KATIKÁNAK szeretett édesanyja, GÁBOR KATALIN volt színésznő elvesztése miatt. Kende Marica, Biluska Annamária, Bató Ida.

*

Szomorú 2 év telt el amióta elmentél szeretett fiam, DUMBROVAN MIHAI KRISZTIÁN (MISI). Könnyeket és fájdalmat hagytál a szívemben. Pihenj csendesen, legyen békés álmod, találd meg odafönn az örök boldogságot. Fejfádra borulok zokogva, fájó szívvel hagylak ott magadra. Ha majd napjaim le fognak telni, hozzád jövök én is megpihenni. Gyászoló édesanyád és Józsi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szerettünkre, PETŐ ERZSÉBETRE halálának 4. évfordulóján. „Az élet csendben megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át.” Örökké bánatos családod.

*

Mély fájdalommal és fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor utolsó búcsút vettünk ID. LÉVAI JÓZSEFTŐL, halálának első évfordulóján. „Az élet szomorúan megy tovább,/ De emléked elkísér egy életen át./ Örök fájdalom költözött szívünkbe,/
Nem múlik el soha, itt marad örökre.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, NOVÁK ILONÁRA (Érolaszi), aki 2 éve itthagyott minket. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív nem, hogy egyszer majd, mi is elmegyünk ahol ő van, oda. Másképp lenne minden hogyha velünk lennél, ha szólnál hozzánk, ha ránk nevetnél. Amíg csak élünk, rád emlékezünk, az együtt töltött időt nem feledjük. Lélekben mindig itt leszel velünk. Nyugodj békében!
Emlékeznek: férjed Károly, fiad Róbert, menyed Hajni, unokád Ákos.

*

Őszinte részvétünk NAGY EMÍLIA elhunyta miatt. Mélyen együtt érzünk testvérévél, JÓZSEFFEL és családjával. Sillye Judit és családja.

*

„S egy álom által elvégezni mind a szív keservét.” Örök szeretettel emlékezem drága férjemre, SCHNEIDER NÉMETH ANTALRA halálának 2. évfordulóján. „Ölelje át az Úr a lelkedet.” Katicád.

*

Fájfalommal tudatjuk, hogy KEREKI KÁROLY hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése a városi kápolnából december 3-án 13 órakor lesz. A viszontlátás reményében búcsúzik lánya Jucika, veje Sándor, unokája Máté.

*

Örök álmuk fölött őrködjön a szeretet! HEGYI JÁNOS, DRABOS ERZSÉBET, KOÓS EMÍLIA, MOLNÁR ERZSÉBET,
LÉVAI FERENCZ, TRIP VASILE, TODERICI GHEORGHE, OROS IRINA IOLANDA, ILE EUGEN, TORJ ANA, MICLAUS MARIA, VELICU DOINA, BACIU SUSANA, BEJAN FLOARE, ERDEI FLOARE, DRIMBA MARIOARA, LAZAR GHEORGHE VICTOR, BAKOS IOAN, OSTATE VICTORIA, SIM FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó,
Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Leírhatatlan fájdalommal búcsúzom a drága férjtől, HEGYI JÁNOSTÓL (GÓBÉ, volt fatelepi fuvaros), aki hosszú, súlyos betegség után 66 éves korában örökre itthagyott. Dolgos kezed munkályát megköszönve, és azt a 37 évet amit együtt töltöttünk bocsájtalak el. Temetése szerdán, december 2-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. A boldog találkozás reményében, sírig gyászoló feleséged Erzsike.

*

Beteg tested megpihenni tért,/ Nehéz út volt amit ő megélt./ Mikor testemet roskadozva vittem,/ Váratlanul átölelt az Isten.
Búcsúzunk drága sógorunktól, HEGYI JÁNOSTÓL. Gondos Margit, Gondos Levente és családja.

*

Mérhetetlen fájdalommal búcsúzom HEGYI JÁNOSTÓL (GÓBÉ), aki hosszú éveken át apám helyett apám volt. Szerető gondoskodásod hiányozni fog. Örökké gyászolni foglak. Csáki Kálmán.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és nevelőanyára, VIDA ÉVÁRA (szül. Felvinczy),
aki 6 hete eltávozott szerettei köréből.
Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk,
Minden virág elmondja mennyire szerettünk,
Hiába teszünk rá virágot,
Eltemettük veled az egész világot.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető férje Bálint és nevelt fia Dávid.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, DRABOS ERZSÉBET életének 90. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, december 2-án 14 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzuk. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a szeretett nagynéni, HANIS ÉVA életének 74. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, december 3-án 13 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Unokahúga Kati.