Gyászhírek 2015. december 18.

Gyászhírek 2015. december 18.
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, GYÖRKI OTTÓRA (Bors) halálának 4. évfordulóján. „Nem múlnak el ők kik szívünkben élnek, hiába szállnak el az évek.” Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élünk, őrizzük őket. Bánatos felesége, fia, menye, lánya, veje és három unokája.

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ROSMANN RÓBERTRE (volt nyomdász) halálának első évfordulóján. Nem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Nyugodj békében! Szerető családod.

*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább testvérre, unokára, unokahúgra, SZABÓ MARIANNÁRA
(ÉDY) halálának 9. évfordulóján. ,,S ha véget érnek próbák, földi harcok, megint meglátjuk azt a kedves arcot. Ott, hol nem választ el soha semmi, és soha többé nem kell búcsút venni!” Örökké bánatos testvére Csabi, nagymamája Ilonka, nagynénjei, nagybátyjái.

*

Megtört szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, nagyapára, apósra, SCHNEIDER ERVIN-RICHÁRDRA halálának 5. évfordulóján.
,,Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott,
pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te nem leszel halott, örökké élsz, mint a csillagok!”
Örökké bánatos leányai: Erika és Mónika, unokái, vejei.

*

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk drága gyermekünkre, a testvérre és nagynénire, KAJTOR ANIKÓRA (a volt 9-es iskola tanítónőjére) halálának 22. évfordulóján. Isten adjon neki örök nyugodalmat, csendes pihenést! Anyu, apu, húga Kati és fia Alex.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, KOZMA ILONÁRA (Paptamási), aki ma egy éve, hogy itthagyott minket. „Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökre ott marad.” Pihenése legyen áldott! Emlékeznek rá lányai Jutka és Angéla, fia Árpi és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, KÖNYVES LAJOSRA (Fugyi tanya) halálának 16. és KÖNYVES ERZSÉBETRE halálának 10. évfordulóján. Lányaik: Erzsike, Ilonka és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, ÖZV. KOVÁCS SÁNDORNÉRA (szül. ERŐSS ETELKA, Biharpüspöki), aki 3 éve hirtelen, csendesen eltávozott közülünk.
„Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Két keze munkáját mindenütt látjuk,
Emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk.”
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Gyermekei: lánya Etuka és imádott unokái, dédunokája Vikici, fia Sanyi és családja.

*

Ma egy éve, hogy utolsó útjára kísértük drága anyukámat, MOVIK ÉVÁT. Hiányod pótolhatatlan. Emléke örök és áldott a szívünkben. Nyugodj békében Anyukám! Szerető lányod Gabriella és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, drága édesapára, SZAKÁCS ZOLTÁN ISTVÁNRA (élt 48 évet)
halálának 12. évfordulóján.
„Az élet egy gyertyaláng,
Lobog, lobog egy életen át.
Majd fénye vész múló évek után,
S lassan elalszik, ha eljön a halál.
Ott a távolban egy új fény ragyog,
Mely csillogó és békét igér,
Örök megnyugvást, csendes pihenést,
Békés, nyugodalmas, örök pihenést…”
Legyen áldott drága emléke, soha nem feledünk! Felesége Edith, gyermekei Orsolya és Balázs.

*

Tizennyolc éve annak a szomorú napnak, hogy elveszítettük a drága, jó férjet, édesapát, apóst és nagyapát, ELEKES KÁROLYT, aki hatalmas űrt hagyott maga után. Emlékét szívünkben szeretettel megőrizzük. Szerető felesége, lánya, fia, menye, veje, unokái és a rokonság.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezem távozásodra 3 hónap után, DEÁK ERZSÉBET.
Elhagytál engemet, akit szerettél,
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél.
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
Nem vagy feledve, szívemben örökre megmaradsz.
Fájdalmamat nem enyhíti az idő múlása,
Legyen sírodon Isten áldása! Bánatos férje, fia, menye, unokája.

*

Megtört szívvel, fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, ID. RÁCZ IMRÉRE (Biharpüspöki) halálának 2. évfordulóján.
Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott,
S pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te nem leszel halott,
Örökké élsz, mint a csillagok.
Örökké bánatos családja.

*

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban.” (Zsolt. 46:2) Szívünkben hálával és szeretettel emlékezünk a 3 éve elhunyt GULYÁS ÁGNESRE (szül. NAGY, Nagyszántó).
Gyújtok egy gyertyát és rád gondolok, bárcsak itt lennél, bárcsak tudnál. Olvad a viasz, a kanóc leég, lelkemben a bánat, a szívem sötét. A kezed már soha nem foghatom, az arcodat soha nem láthatom. Szemedbe soha nem nézhetek, de senki nem veheti el az emlékedet. Szerető, szelíd lényét szívünkben hordozzuk egy életen át. Bánatos gyermekei Karcsi, Zoli, Tímea családjaikkal, testvérei Angyal és Éva családjaikkal.

*

Ma 1 éve annak a fájdalmas, szomorú napnak amikor szó nélkül itthagyott bennünket a legdrágább férj, édesapa és nagyapa, ID. ROMÁN FERENC (Margitta). Drága boldogságom, magaddal vitted az arcomról a mosolyt, a fényt, csak mélységes fájdalom maradt, meg sok szép emlék. Nem volt időnk búcsúzni, nincs ennél ami jobban fájna, akkor érezzük, amikor már nem vagy nekünk. Nehéz a kő, de nehezebb a fájdalom. Mikor a sírodon a virágot rendezgetem, szememet törölgetem minden nap, sírva gondolok a mosolygós arcodra. Nyugodjál békességben, Jézus Mária szent nevében! Örökké bánatos feleséged és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya és gyermek, SCHISZER ILDIKÓ december 16-án hosszú útra indult. Végső búcsút veszünk tőle december 18-án 13 órakor a Steinberger kápolnából.
„Lelkünkből szól ez a dal.
Örökre velünk maradsz,
Őrizzük mosolyodat.”
Szerető anyja és lánya.

*

Már négy éve annak a szomorú napnak amikor a szerető férj, apa és nagyapa, ID. SIMON ISTVÁN
örökre itthagyott bennünket. Emlékét örökre szívünkben őrizzük! Bánatos családja.

*

Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad. Vasárnap, 20-án lesz egy éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk a szeretett édesanya és nagymama, RÓZSA MARGIT (szül. HOLLÓ). Küzdöttél, de már nem lehetett, most már a csend ölel át és a szeretet. Nagyon fáj, hogy búcsú nélkül itthagytál minket. De tiéd most már a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Hogy egy édesanya milyen kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Örökké bánatos fia Pisti, menye Klára, imádott unokája Tomika és leánya Katica.

*

Ma egy éve, hogy a szeretett gyermek, testvér és sógor, BARTOK ISTVÁN örökre itthagyott bennünket. Emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra soha meg nem haltál. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom! Álmaid a mennyekben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett! Fájó szívű édesanyád, testvéreid és családjaik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BÖJTE CSABA testvérnek és húgának, KATIKÁNAK szeretett édesanyjuk elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Bihar megyei munkatársak és gyerekek.

*

Szívünkben fájdalommal, szemünkben könnyekkel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra és nagyapára, PÁLL IMRÉRE (Szalárd), aki 6 hónapja tért meg Teremtő Urához és ma lenne 69 éves. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, siratunk. Nyugodj békében drága lélek! Szerető felesége, lányai, fia, vejei, menye és unokái.

*

A fájdalom bevéste szívünkbe azt a percet, amikor kaptuk a hírt, Imi nincs többé. Emlékezünk FARKAS IMRÉRE (Érmihályfalva), aki tragikus balesetben kilenc éve hunyt el Magyarországon.
Huszonkilenc év együtt nem sok, nem kevés.
Sok-sok öröm és olykor szenvedés.
A nehezét is jól bírtuk – mi – ketten.
A vége? Csak nem elviselhetetlen.”
Felesége Ildikó, fiai Levente és Norbert, menye Mihaela.

*

Örökké tartó szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, VADNAI ILONA EMMÁRA halálának 2. évfordulóján. „Megpihent szíved, szemed álomba merült. Felszállt lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz nem látunk, de tudjuk, fentről ránk mosolyogsz.” Zita, Zoja, Zsolt, Laci.

*

„Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad.” December 19-én 3 éve, hogy eltávozott közülünk a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, LÁSZLÓ KÁROLY (Biharvajda). „Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert a szívünk mélyén rejtettünk el.” Emléked őrzi szeretett családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesapára, apósra és nagyapára, BIRÓ LÁSZLÓRA, aki 10 éve távozott el közülünk. Emléke örökké élni fog a szívünkben. Szerető lánya Heid Gertrud, veje Heid Zsigmond és unokája Heid Brigitta.

*

Fájdalommal emlékezünk KOVÁCS GÁBORRA (sakkozó), aki 2 éve hunyt el. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezem drága férjemre, KABA JÓZSEFRE, aki hat hete elhunyt. Bánatos felesége Éva.

*

Őszinte részvétünk DR. HALÁSZ IRÉNNEK és családjának a szeretett édesanya, VASS IRÉN
(Marosvásárhely) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Rodenta munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, HOLUBÁK KRISZTINÁRA halálának 2. évfordulóján. Bennünk él a múlt, a végtelen szeretett, hogy egyszer még találkozunk veled. Férje Holubák Sándor.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, FEJÉR IOSIF LUDOVICRA, aki 10 éve távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott pihenése csendes. Emlékezik rá húga és sógora Marika és Jóska.

*

Keressük, de nincsenek már sehol, mégis itt vannak mindig, valahol. Talán egy napsugár, vagy egy csillag fenn az égen, mi most is várjuk őket mint valamikor régen. Örök arcotok, nem száll el szavatok, minden mosolyotok a lelkünkben marad. Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre, KOPÁNYI MÁRIÁRA
halálának 7. évfordulóján, és KOPÁNYI ISTVÁNRA halálának 1. évfordulóján. Fiatok Kopányi István és családja, lányotok Gyurcsik Rita és családja.

*

A szeretet nem hal meg soha. SCHISZER ILDIKÓ, SZABÓ GYÖRGY Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.