Gyászhírek 2015. december 16.

Gyászhírek 2015. december 16.
A mai nap teljesen más, lelkünket mélyen megérinti a gyász. Két éve megpihent egy drága, jóságos szív, mely azóta a sírjához hív. Kegyetlen fordulat szakított el tőle, de egy végtelen szeretet összeköt örökre. Emlékezünk KALMÁR PIROSKÁRA (BABY), a feleségre, édesanyára és anyósra. Emléked szívünkben örökké él. A szerető család.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, MIKAS CLARA életének 81. évében elhunyt. Temetése 2015. december 17-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, FÜLÖP SZTELA LEONTINÁRA, aki 15 éve hagyott el bennünket. Emléke legyen áldott. A jó Isten nyugtassa békében. Férje László, leánya Ramona, unokája Niels.

*

„Elmúlt mint száz pillanat, s tudjuk még is, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik nem szavak.” Mély fájdalommal szívünkben emlékezünk a legdrágább édesanyára, nevelő anyára és nagymamára, CSIRE JÁNOSNÉ MELÁNIÁRA (szül. OSVÁTH, volt nagyváradi lakos), Berettyóújfalú, aki már 6 éve megtért Teremtőjéhez. Áldott legyen emléke pihenése csendes. A gyászoló család.

*

„Irgalmasságom tőled el nem távozik és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól szabadító Urad.” Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a mindenkihez kedves testvéri barátra, CSIRE JÁNOSNÉ MELÁNIÁRA (volt nagyváradi lakos Berettyóújfalú), akit már 6 éve magához szólított az Úr. Nyugodjék békében. A Varsóczi család Nagyváradról.

*

Ha emlékeztek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már örökké Istennel vagyok. VÁRADI IRINA, HUSZÁR ISTVÁN, MIKÁS KLÁRA, POP LUCICA, DEMIAN PAVEL, ILE MARIA, TARAU MARIA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki NILGESZ DÁVIDNAK és családjának szeretett édesapjuk halála miatt érzett mély fájdalmukban. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum XI.B osztályának tanulói és osztályfőnöke.

*

Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobog már értünk jóságos szíved, számunkra sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a drága édesanyától, VÉGH ILONKÁTÓL. Temetése a csatári kápolnából 2015. december 16-án 14 órától.
Fia Sándor, lánya Csilla, unokája Lacika.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzunk drága nagynénémtől, VÉGH ILONÁTÓL. Emléked megőrizzük, pihenésed legyen csendes! A Grigorean család és sógora István.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, NAGY SÁNDORRA (Vajda), aki már 19 éve eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Leánya, veje és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GÖRGŐS GYÖRGY kollégánknak szeretett felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
A „Lemnul” Szövetkezet munkaközössége.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, rokonra, NYESTE JÁNOSRA (református lelkipásztor, élt 49 évet),
aki két éve távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékeznek rá: fia János, felesége Emese, anyósa, apósa, sógora és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. MADARÁSZ JÁNOSRA (Bihardiószeg) halálának 2. évfordulóján. „Emlékeddel szívünkben maradtál,/ Számunkra te soha meg nem haltál./ Te már ott vagy ahol nincs fájdalom,/ Sírodra szálljon áldás és nyugalom./ Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/ Isten őrködjön pihenésed felett.”
Szerető felesége és családja.

*

Megtört szívvel és nagy fájdalommal búcsúzunk a drága testvértől és sógornőtől, VÉGH ILONÁTÓL (Csatár), aki örökre itthagyott bennünket. Minden mulandó ezen a világon,/ Mint a harmat a letört virágon./ Csak egy van, ami a sírig vezet,/
Szívünkben az örök emlékezet,/ És a testvéri szeretet. Búcsúzik tőle testvére Gyula, sógornője Gyöngyike.

*

Könnyes szemmel, szívemben mély fájdalommal búcsúzom szeretett keresztanyukámtól, VÉGH ILONÁTÓL (Csatár),
aki 69 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja keresztlánya Gyöngyike, férje Gabi és Vivien.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető testvérre, sógorra, nagybácsira, MÉSZÁROS BÉLÁRA (volt hegyközcsatári lakos),
aki ma egy éve örökre itthagyott bennünket. „Soha nem halványul szívünkben emléked,/ Nem szűnik meg szívünk gyásza érted./ Fáj nagyon, s örökre így marad,/ Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szerető húgod Irénke, férje Sanyi, fiai: Sándor és Róbert, barátnőik: Regina és Tímea.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, CSIGER LÁSZLÓRA
(Bors) halálának 10. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, míg élünk, soha el nem feledünk. Szerető családod.

*

Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket CSILLÁNAK szeretett édesanyja, VÉGH ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság munkaközössége.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, ID. HUSZÁR ISTVÁN türelemmel viselt, hosszú szenvedés után életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2015. december 17-én 14 órától a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle felesége Juliánna, lánya Juliánna és fia István.