Gyászhírek 2015. december 15.

Gyászhírek 2015. december 15.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÁNFI ANA „NUSI” életének 61. évében 2015. december 11-én elhunyt. Temetése 15-én, kedden 14 órakor lesz a városi temetőben. Drága emléke szívünkben él. A gyászoló család.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett KATONA SÁNDOR életének 65. évében hirtelen elhunyt. Temetése december 15-én, kedden 15 órakor a margittai temető kápolnájából. A gyászoló család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki AUNER ILONÁNAK és családjának a szeretett testvér és sógor elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Lucskai Cinca István és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki AUNER ILONÁNAK és családjának a szeretett testvér és sógor elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A volt kollégák a SAO Team Kft-től.

*

„Egy jajszó annyit sem mondtál. Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál. Nem találok szót, nem gyógyít semmi. Darabokra tört minden. Így kell elviselni kilenc éve már, hogy utolsó útjára kísértük drága szerettünket, KALMÁR DEZSŐT. Áldott legyen a föld mely alatt alussza álmát. Szerető, őt nem felejtő családja.

*

„Emlékezünk arra, ki nincs közöttünk, / talán lelke röppen itt fölöttünk. / Hogy egy édesapa milyen drága kincs, / azt tudja, akinek már nincs. / Csak az idő múlik, feledni nem lehet, / szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, JAKAB FERENCRE (Pusztaújlak), aki 6 hónapja egy nyári hajnalon örökre itthagyott minket. „Bús temető, csendes susogása, / oda megyünk hozzád, / ez maradt csak hátra. / Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk, / minden virág elmondja, / mennyire szerettünk. / Hiába teszünk rád virágot, / eltemettük veled a világot.”
Emléked őrzi bánatos feleséged Irénke, lányod Enikő, vejed Laci, unokád Levente, s barátnője Detty.

*

„Úgy mentél el tőlem, mint ősznek virága, sírba szállt szívem boldogsága. Kedves szavadat soha nem feledem, dolgos két kezed hiányát örökké érzem.” GHIURO IULIANA, FOLTUT EVA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki HEGEDÜS ILONÁNAK és családjának a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Id. Pellei Gáborné és a Kádár család.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága szüleimre, BERECZKI ERZSÉBETRE (6 hónapja), BERECZKI SÁNDORRA (8 éve) távoztak az élők soraiból. Lányuk Erzsike, vejük Ervin.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, TAMÁS IRMA (szül. KALMÁR, Szalárd) életének 76. évében elhunyt. Temetése 2015. december 15-én 14 órától a szalárdi református kápolnától. Búcsúzik tőle fiai Pityu és Gyula, menyei Marika és Anikó, unokái Mónika és férje Károly, Szabolcs és barátnője Brigitta, Csilla és barátja Béla.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem drága édesanyámra, ÖZV. MÁTÉ GYULÁNÉRA (szül. DÉZSI IRMA, Pelbárthida) halálának 2. évfordulóján. „Olyan szomorú nélküled lenni,/ Téged mindenütt hiába keresni./ Téged várni, ki nem jössz többé,/ Szeretni foglak mindörökké. A sors rád sok küzdelmet és szenvedést adott, Legyen pihenésed Istenben nyugodt!” Lányod Viola.

*

Könnyes szemmel, szívünkben fájdalommal emlékezünk ÖZV. MÁTÉ GYULÁNÉRA (Pelbárthida). „Álmodj csendesen, a csillagok között, ahol nincs már fájdalom, de szívünkben itt leszel míg élünk e világon. Elmúlt már 2 év, nem látunk már többé, könnyes szemmel az égbe súgjuk, hiányzol örökké!” Nyugodj békében! Szerető lányod Irmus és családja.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Szívünkben szeretettel, hálával és mély fájdalommal emlékezünk ID. ANTON JÁNOSRA halálának 7. évfrodulóján. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre, MÁJER GÁBORRA halálának 19., és MÁJER MÁRIÁRA (szül. KUNCSER, Szalacs) halálának 7. évfordulóján. „Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, hogy egyszer még találkozunk veletek.”
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 5 éve elhunyt, szeretett gyermekre, feleségre és édesanyára, PETRI ANIKÓRA. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,/ Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk./ Az ész megérti, de a szív soha,/ Hogy egyszer majd mi is elmegyünk ahol ő van, oda./ Az élet múlik, de akit szeretünk,/ Arra életünk végéig/ Könnyes szemmel emlékezünk.
Örökké sirató szülei, férje Laci, lánya Pannika.

*

Fajó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ÖZV. SOÓS MARGIT életének 85. évében csendesen megpihent. Temetése kedden, december 15-én 14 órakor az örvéndi kápolnából. Emlékét szívünken örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, BAKRO IRMA életének 77. évében elhunyt. Temetése kedden, 2015.12.15-én a fugyi kápolnából 14 órától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle lánya Edit, fia Imre, menye Ildikó, unokái Betti és Krisztián.

*

Megtört szívvel, fájdalommal emlékezünk a drága apára, férjre, nagyapára, FÜLÖP GÉZÁRA (Biharszentjános) halálának 10. évfordulóján. „Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott, s pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te nem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok.” Örökké gyászolják: lánya Katalin, veje Károly, unokái Anabella, Tímea és unokaveje Kálmán, fia Tibor, Rosina és unokája Tibici.

*

Ma 3 éve, hogy elhunyt DEMETER MÁRIA. Soha el nem feledő húga, Jordán Erzsébet.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, anya és nagymama, GÖRGÖS BORBÁLA hosszabb betegség után elhunyt. Temetése december 15-én 13 órakor lesz a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, a szeretett testvér és gyermek, FERENCZI ILDIKÓ hosszan tartó betegség után 47 évesen elhunyt. Temetése 2015. december 15-én 11 órakor lesz a Rulikowski temető városi kápolnájából. Gyászolják: édesapja, testvére és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett anyatársunktól, GÖRGŐS BORBÁLÁTÓL. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A Şerban család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ŞERBAN BRIGITTÁNAK szeretett édesanyja elhunyta miatti mély fájdalmában.
Szabó András és családja.