Gyászhírek 2015. december 14.

Gyászhírek 2015. december 14.
Mély fájdalommal búcsúzom drága Édesanyámtól, Szél Borbálától. Szeretõ lánya Marika és családja. Emléked szívünkben õrizzük.


Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága, jó édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, Szél Borbála életének 84. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára kísérjük december 15-én 13 órától az érmihályfalvi református ravatalozóból. Búcsúznak lányai: Borika, Marika, Zsuzsika, vejei: Tibi és Karcsi, unokái: Emőke, Istvánka, Marika, Valika és Ákoska és a dédunokái. Drága emléke örökké szívünkben él.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága Borika mamától. Sosem feledjük mosolygós tekintetét, kedves szavát! Valika és Zsolti.

*

„Könnyes szemmel már csak a virágokat nézem, fájó, szomorú szívvel csak rád emlékszem.” Vas Szilvia Erzsébet, Sipos Erzsébet, Bakro Irma, Tudor Ramona, Teodorof Nicolae, Fasie Floare, Titi Gheorghe Valentin, Mihut Maria, Jurge Floarea,
Surdan Florin. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési vállalat.

*

„Elment a lelke a mennybe szállt,/ Hangom hangtalan kiált,/ Emléked örökké őrzöm,/ Míg csak létezem a földön.”
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától és deditől,
özv. Vas Silvia Erzsébettől, aki életének 86. évében, rövid, de súlyos betegség után távozott az élők sorából. Temetése december 15-én 13 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Emléked megőrizzük, pihenésed legyen csendes. Bánatos, gyászoló családja.

*

Tegnap volt 10 éve (2005. dec. 13), hogy az Úr magához szólította drága édesanyánkat, CSORJÁN JULIANNÁT.
„S, ha véget érnek próbák, földi harcok,/megint meglátom azt a kedves arcot./Ott hol nem választ el soha semmi,/és soha többé nem kell búcsút venni.” Örökké szívünkben őrzünk, lányaid Krisztina és Emília, vejeid Sándor és Flavius, unokáid Sanyika, András és Cristián és férjed István.

*

Újra eljött a nap, mely szívemben fájó emlék marad. Ma 3 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk szeretett feleségem, DEMETER MÁRIA (szül. JORDÁN). „Küzdöttél, de már nem lehetett,/most már a csend ölel át és a szeretet./Nagyon fáj, hogy búcsú nélkül itthagytál./Tiéd a csend és a nyugalom, enyém a könny és a fájdalom./Hogy egy drága feleség milyen drága kincs,/csak az tudja, akinek már nincs.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Örökké bánatos férje Sanyi, fia Richárd, menye Mirela és imádott unokája Clara.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre, sógornőre,
BERECZKI JULIÁNNÁRA (Paptamási), akit 1 éve kísértünk utolsó útjára. Emléked őrzi bánatos férjed Sándor, gyermekeid, unokád, testvéred családjával és sógornőd.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzunk drága barátnőmtől, OLÁH KATALINTÓL (KŐRÖSI), akivel 60 éves emlékek kötik össze szívünket. Szabó Emma és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett keresztlányunkra, drága unokatestvérünkre, DELIMÁN SZILVIA EMESÉRE halálának évfordulóján. „Sohasem hal meg, akit eltemetnek, csak az, akit elfelednek. Emléked szívünkben örökké élni fog.” Keresztszülei Fehér Lajos és Irénke, unokatestvérei Erika és Mónika családjukkal.

*

Fájdalommal teli, szomorú 20 év telt el azóta, hogy a szeretett édesapát, BARTÓK BÉLÁT elveszítettük. Emléke szívünkben él örökké. Szerető gyermekei Robici, Enikő és Öcsi.