Gyászhírek 2015. augusztus 7.

Akt.:
Gyászhírek 2015. augusztus 7.
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó édesapára, férjre, gyermekre és testvérre, BORDÁS BARNA LAJOSRA (Margitta). Egy éve rászállt szívünkre a bánat, nincs semmi ennél, ami jobban fájna. Veled együtt volt teljes az életünk, elmentél, elvitted a sok örömünk. Emléked örökké itt van velünk, míg élünk, téged soha el nem feledünk. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Örökké gyászoló felesége, gyermekei, édesanyja és testvére.


„Ha emlegettek: köztetek leszek. Ha imádkoztok: veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. Emlékem így áldás lesz rajtatok.” Fájó szívvel emlékszünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, aki már egy éve elköltözött. Manci mama,
özv. LUNKA MÁRIA, Váradszentmárton volt lakosa. Gyászolja őt fia Öcsi, lánya Marika, veje Sándor, unokái Beáta és Imola.

*

Most is fájó szívvel emlékezünk a nagyon szeretett BARABÁS ERZSÉBETRE (Magyarkakucs), akit 14 éve kísértünk utolsó útjára. Egy nyári nap delén életed véget ért, bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmad nem zavarja senki. Ha nyugszol is a csendes temetőben, nem feledünk soha ebben az életben. Mindig szívünkben marad drága emléked. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kedves bátyámtól, a sógortól, nagybácsitól, LŐRINCZ GYULÁTÓL (Kémer). Nyugodjon békében!
Testvére Zoli és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett feleségemre, SÁRAI IRÉNRE, akit 7 éve ragadott el a kegyetlen halál. Ha élnél, ma lennél 84 éves. Küzdöttél végig, míg erődből tellett, élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám, csak a hangod még egyszer hallanám. Csak az idő múlik, feledni nem foglak. Mi nemsokára együtt leszünk ott fenn az égben, úgy ahogy voltunk 40 éven át. Örökké bánatos férjed Karcsi.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédnagymamától, PRIKOP IRÉNTŐL. Temetése szombaton 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Menye, unokája és felesége, és dédunokája.

*

Azt mondtad „Majd gyertek!”, mégsem láttunk már többet.
Itthagytad azokat, akiket szerettél,
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél.
S többé nem halljuk hangodat, nem látjuk nevetésed.
Csak a csöndet hagytad hátra és az ürességet.
Szívedben nem volt más, csak móka és szeretet,
Nekünk a hiány maradt és a bölcsességed.
Annyi minden várt még Rád, hisz nem láttál még mindent,
Te fentről figyelsz minket, pedig szükség van Rád itt lent.
Másképp lenne minden, ha velünk lennél,
Ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél.
Szívünkben helyed nem pótolja senki.
Őrizzük emléked, nem tudunk feledni.
Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép,
Míg a földön élünk, sosem lesz ez másképp.
Így eljött a te időd, mikor fent egy felhőn pihensz,
De halljuk minden hangod, amit a széllel nekünk üzensz.
Imádott Tatánk, OROS JÁNOS halálának 1. évfordulója emlékére.

*

Drága kedves fiam! Egy éve nem láttam arcodat. Sajnos, csak a fényképeid vannak, ami egy örök emlék! Nézegetem őket, beszélek hozzájuk, tudom, hogy ők már nem szólnak. Egyszer csak szavaim sírásba borulnak! Azt nem tudja mi az igazi fájdalom, kinek gyermekét nem fedi sírhalom. Amíg élek, soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága, kedves fiamra,
OROS JÁNOSRA, halálának első évfordulóján. Drága lelked nyugodjon békében! Lelkéből, szívéből örökké gyászoló és szerető édesanyád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LŐRINC MARIKA komaasszonyunknak a kománk elhunyta miatti fájdalmában. Tóth Pál és neje Bori.

*

Mélyen megrendülve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS SÁNDOR (a Solidaritatea cipőgyár volt dolgozója) 2015. július 30-án, életének 69. évében örökre távozott. Hamvait 2015. augusztus 10-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az érdi temetőben. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, KÖTELES JÁNOSRA (Gyanta). „Csillag volt, mert szívből szeretett,/
S mi úgy szerettük, ahogyan csak lehetett./ Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ De szívünkben él, s örökké ott marad.” Örökké bánatos szeretteid.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesapára és nagytatára,
ID. KUCKHARSZKI ISTVÁNRA, aki 2013. augusztus 8-án örökre lehunyta két szemét. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen két kezed, mely dolgozni imádott. A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökre velünk maradsz. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Lánya Cuni, veje Cornel, fia Öcsi, menye Anikó, unokái Bianca, Norbi és Erik.

*

Soha el nem múló szeretettel gondolunk a szeretett anyára, BARABÁS IRÉNRE (Mezőtelki), akinek szíve 1 éve megszűnt dobogni. Emlékét örökké megőrizzük. Gyermekei és azok családjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógorra, unokára, IFJ. CSORDÁS LAJOSRA
(LALI), aki 17 éve hunyt el. „Minden mulandó ezen a világon,/ Mint a harmat a letört virágon,/ Csak egy van, ami a sírig vezet,/ Szívünkben az örök emlékezet.” Örökké bánatos anyja, apja, testvére és annak családja, valamint nagymamája.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 10 éve drága gyermekünk, BALÁZSI ISTVÁN ZSOLT (Fugyi)
24 évesen itthagyott bennünket. Ébresszük a napot, hogy ma szebben keljen, a gyermekem sírja felett arany fénye lengjen. Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide bejutni, de nincs kijárat. Te voltál az életem, az álmom, te voltál minden boldogságom. Amíg élek, örökké szeretlek, hiányzol nagyon, soha nem feledlek. Drága kis Zsoltikám, nyugodj hát békében, őrködj felette édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! Bánatos édesanyja, szerető apja és nagymamája.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. TOLVAJ KÁROLYRA (Éradony) halálának 15. évfordulóján. „Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Nyugodj békében! Szerető családod.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett kolléganőnktől, barátnőnktől, TÉCSI JULIANA-LIATÓL. Nyugodjon békében, drága lélek. Czégényi Tünde és Bereczki Márta.

*

Ma 3 éve kísértük utolsó útjára a szeretett férjet és édesapát, GUG PÁLT. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére. Bánatos özvegye és fia Laci.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, TORDAI ERZSÉBETRE,
aki egy éve hagyott itt bennünket. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Nyugodj békében. Örökké szerető lányod Marika, vejed Attila, unokáid Dávid és Máté.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy P. NAGY SÁNDORNÉ (ZSIGMOND ILONA) életének 86. évében hazatért megváltó urához. 2015. augusztus 7-én 14 órakor búcsúztatjuk a paptamási kápolnából. Drága emléke szívünkben él. Gyászolják leánya Emília, menye Gizella és unokái: Zoltán, Gyula, Sándor és unokamenye Gyöngyi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ LEHELNEK szeretett édesapja elhunyta alkalmából. A Nagy és a Hegyi család.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy a szeretett SZABÓ SÁNDOR rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Gyászolja barátnője Florica.

*

Fájó szívvel tudatom hogy, szeretett édesapám, SZABÓ SÁNDOR életének 70. évében visszaadta életét szerető urának. Temetése augusztus 8-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem őrülsz már nekünk szerető szíveddel, de egy könnycsepp szemünkben érted hull, egy gyertya az asztalon érted ég, s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívünkből szerettünk, s nem feledünk téged. Gyászoló, szerető fia és élettársa.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. DEBRENTI ANDRÁSNÉ (szül. ARDAI ERZSÉBET, Garas Bozsi, Somlyóújlak), életének 82. évében elhunyt. Temetése augusztus 8-án 11 órakor somlyóújlaki családi háztól. Búcsúznak tőle leányai Berta, Ibolya, vejei Sanyi és Sándor, unokái Zolti, Csilla, Erika, Emánuel és unokaveje Dezsőke.

*

„Tudom, hogy Megváltóm él – mondja Jób – és a végső napon feltámadok.” LÖRINCZ GYULA, DEBRENTI ERZSÉBET,
PRICOP IRÉN, TRONCA AUREL DAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó apára, nagytatára, apósra, TÁRSI ANTAL GÁBORRA, aki most töltené 75. életévét, de már két éve itthagyott bennünket, becsukva őrködő szemeit. Pihenése legyen áldott.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt édesapára, férjre, tatára, NAGY KÁLMÁNRA (Nagyszántó). „Vincs a földön örök maradás/fogadó ez, nem örök lakás.” Bánatos családja.

*

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, SZABÓ LAJOSNÉRA
(szül. FÁBIÁN ERZSÉBET, Nagyszalonta) halálának 10. évfordulóján. Szeretetét, jóságát, gondoskodását szívünkben hordozzuk. A megemlékező család.

Címkék: