Gyászhírek 2015. augusztus 6.

Gyászhírek 2015. augusztus 6.
Szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy Budapesten elhunyt PROF. DR. CSANDA ENDRE. Nem múlnak el, akik szívünkben élnek. Emléke mindig velünk marad. Özv. Csáty Béláné, Suhajda, Pelle és Czikó család.


Könnyekkel teli 5 év telt el, amióta a kegyetlen halál elrabolta szeretett férjemet, FARKAS JÓZSEFET. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége Rózsi, menye Edit, unokái Nóci és Timi és családjuk.

*

Szemünkben könnyekkel és sírig tartó fájdalommal emlékezünk a ma 1 éve elhunyt gyermekre, feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZŰCS ILONÁRA (Diószeg). „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, olyankor mindig könny szökik a szemünkbe. Rögös volt az út, mely számodra jutott, de te küzdöttél, mert Isten buzdított. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadba. Letennénk sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Örökké bánatos édesanyja Ilonka, férje Sándor, lánya Renáta, veje Árpád és unokája Dórika.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút és őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédnőnknek a szeretett édesanya, MAKRAI MÁRIA
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Barna család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MARIKÁNAK a szeretett édesanya, MAKRAI MÁRIA eltávozakor érzett mély gyászában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Magyar család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, CSERVID PIROSKA (szül. NAGY) 70 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 6-án 14 órától a diószegi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos férje János.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától és nagymamától. CSERVID PIROSKATÓL. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/nem haltál meg, csak álmodni mentél./Szívünkben itt él emléked örökre,/ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Fia Zoltán, menye Otilia és két unokája Erik és Dominik.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 3 hónapja elveszítettük drága szerettünket,
VURA TERÉZT (Várasfenes). „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/szívünkben a fájdalom és a szeretet./Őrködj sírja felett édes, jó Istenem.” Emléke legyen áldott! Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett fiam, LŐRINCZ SÁNDOR (PÖTYI) hosszan tartó betegség után 56 éves korában elhunyt. Temetése csütörtökön, augusztus 6-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm.
Búcsúzik bánatos édesanyja Viktoria.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól, MAKRAI MARGITTÓL, aki életének 77. évében súlyos szenvedés után elhunyt. Pihenj drága szív, megszűntél dobogni. Kedves arcodat, hangodat, nem fogjuk feledni. Temetése pénteken, 7-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos lánya Marika.

*

„Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, megemlékezik a szent szövetségről.” NEMET JULIANNA, MAKRAI MARGIT, BALINT MARIA, PROCOPOVICI AUREL, POPA IOSIF.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: