Gyászhírek 2015. augusztus 5.

Gyászhírek 2015. augusztus 5.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Székesfehérváron és a nagyvilágban szétszórtan élő családnak volt évfolyamtársunk, BENICZKY ISTVÁN elhunyta miatt. Osztozunk a család gyászában, mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Az 1959-ben érettségizett nagyváradi 4-es Számú Magyar Középiskola diákjai.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, GÁLLIK MÁRIA (szül. UGAREK)
életének 86. évében 2015. július 30-án elhunyt Magyarországon. Temetése 2015. augusztus 7-én 11 órától a Sándorfalvi kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászoló komaasszonya özv. Bokor Teréz, keresztfiai Sándor és László, és azok családjai.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett NÉMET JULIÁNA életének 93. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, augusztus 8-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! A Sólyom család.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, TÉCSI JULIANA-LIA visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Diugan Kati és családja.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy e drága lélek,
TÉCSI JULIANA-LIA (szül. BÖKÉNYI, a Nemzeti Bank volt dolgozója) 76 éves korában csendesen távozott szerettei köréből a mennyei öröklétbe. Temetése augusztus 6-án 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle az őt örökké gyászoló Altfatter család: Noémi, Attila és Adolfka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GERGELY JÁNOSNAK és leányának GERGELY TÍMEÁNAK az imádott édesanya, illetve nagymama, GERGELY ROZÁLIA (Biharpüspöki) elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Szilágyi József és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, VARGA ISTVÁNRA (Örvénd), akinek hat hónapja már a temető csendje nyújt örök nyugalmat. Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt, amit ő megélt. Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökké él és ott is marad. Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Hiányzol nagyon! Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Örökké bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága férjemre, az apára, apósra, nagyapára, KUPÁS FERENCRE (Diószeg) halálának második évfordulóján. Emlékezünk arra, ki nem lehet már velünk,/ Hisz sosem gyógyul be szívünkön a sebünk,/ Csak enyhül a fájdalom, de örökre cipeljük,/ Nem teher! Mégis nehezen viseljük,/ Mert vannak nehéz napok, mikor az emlékek feltörnek,/
S a gondolatok! Bizony! Nem szégyen! Gyötörnek./ Mert hiányát soha nem pótolja semmi!/ Nem marad más nekünk, csak a nyughelyére menni./ Elmondani neki, mennyire hiányzik,/ Hogy nem jó ez így! Valami hibádzik./ S, hogy a szívünk azóta csak fáj és jajgat,/ De ő nem szól hozzánk fentről! Csak szépen meghallgat./ S talán mosolyog kedvesen mint régen,/ Mint ahogy látni még pár megmaradt képen./ Még érezni kezét! Tán most is simogat!/ Miközben sírjára szórunk kis virágszirmokat./
Kezünkben a mécses, az ég felé emeljük,/ Reméljük tudja! Sosem feledjük!

*

Ma 5 éve, hogy a szeretett feleség, anya és nagymama, KÁSA ÉVA örökké eltávozott szeretteitől, visszaadta lelkét Teremtőjének. Emlékeznek rá őt soha nem feledő férje Zoli, gyermekei és unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk az általunk nagyon tisztelt és szeretett NAGY ILONKA nénitől (Paptamási). Nyugodjék békében. Gyászoló családjával őszintén együtt érzünk. Lakó Eszter és férje József.

*

Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillagszemed, vigyázunk álmodra… Te csak aludjál drága
ILONKA mama. Búcsúzik tőle gondozója Gurbai Krisztina és Gyula.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett ILONKA mamától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik Id. Tar Károly és Vera.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ILONKA mamától. Vura János, Gyöngyi és Janika.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy P. NAGY SÁNDORNÉ (ZSIGMOND ILONA) életének 86. évében hazatért megváltó urához. 2015 augusztus 7-én 14 órakor búcsúztatjuk a paptamási kápolnából. Drága emléke szívünkben él. Gyászolják leánya Emilia, menye Gizella és unokái: Zoltán, Gyula, Sándor és unokamenye Gyöngyi.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett fiam, LŐRINCZ SÁNDOR hosszan tartó betegség után, 56 éves korában elhunyt. Temetése csütörtökön, augusztus 6-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm.
Búcsúzik bánatos édesanyja Viktoria.

*

„Megfenyitott a Úr megpróbált de nem adott halára engem. Az Úr kapuja, íme, itt van, de csak az igazak mennek át rajta.”
LŐRINCZ SÁNDOR, NILGESZ LÁSZLÓ, CHIS IRINA, CHEREGI ADRIAN, ROMAN MARIANA OLIMPIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, jó szülőkre, nagyszülőkre, CZOKA JULIANNÁRA halálának 20. évfordulóján és CZOKA JÓZSEFRE (Érkeserű) halálának 32. évfordulóján. „Bánat és fájdalom örökké megmarad,/ti mindig velünk lesztek, az idő bárhogy is halad.” Lányuk Erzsike, unokáik és dédunokáik.

*

Fájó szívvel búcsúzom nővéremtől, NÉMET JULIANNÁTÓL (élt 93 évet). Temetése 2015. augusztus 6-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja testvére Rózsika és Oszkár.