Gyászhírek 2015. augusztus 4.

Gyászhírek 2015. augusztus 4.
Őszinte részvétünket fejezzük ki POPOVICS ORSOLYA kolléganőnknek szeretett nagymamája elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Krinon munkaközössége.


A feltámadás reménységével veszünk búcsút intézményünk három lakójától, SZABÓ SÁNDORTÓL, LOVAS ILONÁTÓL,
GERGELY ROZÁLIÁTÓL. Szeretteiknek vigasztalódást kívánunk a Zsoltár 55,23 versével: „Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.” Az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk HEKLER JÁNOS LÁSZLÓTÓL. Temetése a nagyváradi temető városi kápolnájából lesz megtartva 2015. augusztus 4-én 13 órai kezdettel. Emléke szívünkben örökké élni fog. Felesége, fia, unokái és azok családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki BÁNYAI SÁNDORNAK és családjának szeretett édesanyja, BÁNYAI ÉVA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Edit és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett élettársamtól, GÁL ANDORTÓL. Nyugodj békében drága lélek! Ica.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, és a nagybátyától, ROGOJAN TEODORTÓL (élt 59 évet). Szívünkben emléke örökre élni fog. Anyósa Erzsike, sógornői Erzsike, Julika, Ana, sógorai Gyula és Csaba családjaikkal együtt.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút szomszédunktól, NAGY GYULÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A Sovata utca C 9-es tömbház lakói.

*

Igaz, hogy ti, engem temettek,/ Én azért most is, itt vagyok veletek!/ Nem látom síró szemeitek, hulló könnyeitek./ Higgyétek el, nekem sem könnyebb!/ Nem láthatom csillogó szemetek,/ Mint mikor még itt voltam veletek./ Nem őrizhetem kezetek melegét,/ Mint betegágyamnál mikor még/ Foghattuk egymás kezét. – Nehéz./ Nehéz a kezem – leteszem./ Nehéz a szemem – lecsukom./ Megyek az úton, de ne sirassatok./ Földi életemből csak ennyi jutott./ Isten minden embernek kimérte/
Kinek hol a kezdete, és hol a vége. LOVAS ILONA (élt 72 évet). Fájó szívvel búcsúzik fia Róbert, menye Tünde, unokája Ricsi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, KOVÁCS JÓZSEF (volt Textilgyár raktárnoka)
életének 72. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2015. augusztus 4-én délután 15 órakor a bihari katolikus temetőben. „Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és az mondta, Gyere haza.”
Fájó szívvel búcsúznak tőle: felesége Marika, gyermekei Zsolt és Mónika, veje Nunzio és menye Simona, unokái Brigitta és Erik, és bánatos családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, GÁL ANDOR (Élesd) 88 éves korában ehunyt. Utolsó útjára kísérjük 2015. augusztus 4-én 14 órától az élesdi kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, ÖZV. BERNÁT JÓZSEFNÉ
(Bihardiószeg, szül. NAGY MÁRIA, Érkeserű) életének 92. évében elhunyt. Temetése ma, augusztus 4-én 14 órától a diószegi ótemető kápolnájából. Emléke szívünkben él tovább. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, dédnagymamára, SZABÓ PIROSKÁRA
(Kárásztelek), akinek szíve 6 hónapja megszűnt dobogni. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. / A temető csendje ad neki nyugalmat, / Szívünk fájdalma örökre megmarad.” Emlékét megőrzik gyermekei és azok családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki fiának BOKOR ZOLTÁNNAK és feleségének CSILLÁNAK a szeretett édesanya, anyós,
ÖZV. BOKOR KATALIN (szül. GERGELY) elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Gere László és Mária.

*

„A Sors adhat bármit,/ Pénzt, ékszert, márványpalotát./ Csak egyet nem adhat kétszer: édesanyát.” A felejthetetlen édesanyára, nagymamára, SZILÁGYI CORNELIÁRA emlékezünk halálának 5. évfordulóján. Bánatos családja: Pali, Éva, Gabi és Jázmin.

*

„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, FEHÉR KÁROLYRA, akinek szíve hat hete megszűnt dobogni. Amíg élt, nagyon szerettük, amíg élünk, soha nem feledjük el. Gyászolja szerető felesége Margit, unokája Noémi.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, BORBÉLY GIZELLÁRA, aki 3 éve távozott közülünk. Szívünkben örökké élni fogsz. Bánatos családja.

*

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem őrülsz már velünk szerető szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél LOVAS ILONA. Búcsúzunk a drága, jó anyukától és nagymamától: Karcsi, Csöpi, Norbi és Renike.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ÖZV. BÁNYAI SÁNDORNÉ SÁNDOR ÉVA barátnőnk elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében. Osztálytársai a X.A és X.B-ből.

*

Fájó szívvel és sok szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, VARGA BERTÁRA (szül. DÉZSI), akit 6 hónapja kísértünk utolsó útjára. Szerető családja.

*

Mely fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága testvérünk, ÖZV. LOVAS ICA nagyon hosszú szenvedés után megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében. Gyászolják testvérei Gyöngyi és Pali.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, ÖZV. LOVAS ILONÁTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a LOVAS családnak. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle unokaöccse Lacika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztanyától, LOVAS ILONÁTÓL. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott.
Keresztfia Kis József-Attila és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk KATI tőled. Szeretett élettársad Sándor.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk KATITÓL, a szeretett testvértől, sógornőtől, nagynénitől. A Gergely család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk KATITÓL. Szerető fia Zoli és menye Csilla.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy P. NAGY SÁNDORNÉ (ZSIGMOND ILONA) életének 86. évében hazatért megváltó urához. 2015. augusztus 7-én, 14 órakor búcsúztatjuk. Drága emléke szívünkben él. Gyászolják leánya Emília, menye Gizella és unokái: Zoltán, Gyula és Sándor.

*

Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed, vigyázunk álmodra… Te csak aludjál drága
ILONKA mama. Búcsúzik tőle gondozója Gurbai Krisztina és Gyula.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett ILONKA mamától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik id. Tar Károly és Vera.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ILONKA mamától. Vura János, Gyöngyi és Janika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, GERGELY ROZÁLIÁTÓL, aki 75 éves korában rövid szenvedés után csendesen megpihent. Temetése április 5-én, szerdán 14 órakor a biharpüspöki temető kápolnájából. Gyászoló családja, fia Janika, menye Annamária és unokája Tímea.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, GERGELY ROZÁLIÁTÓL. Emléked legyen áldott, pihenése csendes.
Unokája Tímea.

*

Végső szívvel búcsúzunk BÁNYAI ÉVIKÉTŐL (mamától) ki csendben alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja, s már nem jöhet vissza soha, hiába hívjuk. Emléke szívünkben otthonra talál. Temetése szerdán, 2015.08.05-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Pihenj békében. Búcsúzunk tőled, Tubi, Ildikó, Csabi és Attila.

*

„Szívemben már őt megtaláltam, / Megtaláltam és megöleltem!/ S egyek leszünk mi a halálban.” (Ady) Tudatjuk, hogy
ÖZV. KOVÁCS JÓZSEFNÉ (szül. HAJDÚ-SOÓS GIZELLA) rövid szenvedés után megpihent. Temetése augusztus 5-én, szerdán 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A Sándor család.

*

„Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk.” SERES ANA, BOKOR KATALIN JULIANNA, NAGY ILONA,
GERGELY ROZÁLIA, NICORICI FLOARE, BODIN MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Csendes imánkkal emlékezünk a ma 6 hónapja elhunyt, drága szerettünkre, NAGY IDÁRA (Biharpüspöki). „Hiányodat nem pótolja az idő múlása,/legyen sírhalmodon a jó Isten áldása.” Örökké emlékezik Sanyi és Idu, Csabi és Anikó, Bogi és Csaba.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak özv. GERGELY ROZÁLIA elhunyta miatt. Kedves szomszédjai: özv. Ladányi Rózsika, a Szodorai család és barátnői Kun Katalin és Sanyó Anna.

*

Szomorú szívvel emlékezünk EGRI VILMOSRA (tanár) halálának első évfordulóján. Megemlékező gyászmisét aug. 5-én 18 órakor tartunk a Barátok templomában. Emlékét örökké őrzi szerető családja.