Gyászhírek 2015. augusztus 31.

Gyászhírek 2015. augusztus 31.
Fájó és könnyes szemmel búcsúzunk a mi drága édesapánktól, az apóstól, nagytatától, SÁROSI BÉLÁTÓL, (élt 71 évet) aki hirtelen elhunyt. Temetése 2015.08.31-én lesz a városi ravatalozóból. Nyugodjék békében. Lánya Erika és családja.


Augusztus 28-án volt 4 éve, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt TATÁR BÉLA (Béci). Szeretettel emlékezünk rá. Nyugodjon békében. Volt felesége, anyósa, apósa, rokonok, barátok.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, nevelőapára, édesapára, nagyapára, apósra, GULYÁS JÓZSEFRE halálának 6. évfordulóján. Nyugodj békében! Emlékezik rá szerető családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk SZÉLES TERÉZRE halálának 15. évfordulóján. Férje, lányai és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk DEÁK I. ANDORRA halálának 9. évfordulóján. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították virágaikkal, koszorúikkal és jelenlétükkel drága édesanyánk, özv. GÖNCZI IMRÉNÉ (Nyüved) temetésén. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a sógornőnek, keresztanyának, ZALÁNYI PIROSKÁNAK és családjának szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Kívánjuk, hogy a mindenható Isten adjon vigasztalódást a gyászoló család részére.
Zalányi Erzsébet és családja.

*

Fájdalommal, de a feltámadás reményével a szívünkben tudatjuk, öcsénk, SÁROSI BÉLA (élt 71 évet) hirtelen elhunytát. Isten nyugtassa békében. Gyászoló nővérei: Ilonka, Irma, sógora Jani és családjaik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, özv. GÖNCZI IMRÉNÉ (szül. NAGY ILONA, Nyüved)
életének 86. évében csendesen megpihent. „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (Pál levele Timoteushoz 4.7) Temetése augusztus 29-én volt 14 órakor a nyüvedi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Pirike, veje Sanyi, unokája Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátnőmtől, GULYÁS ÉVÁTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Özv. Dajka Dora és fia Norbi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak kollégánk, PREZNYÁK SÁNDOR (Székelyhíd) tragikus halála miatt.
A Panorama Kft. munkaközössége.

*

Őszinte részvétünk PITYUNAK és családjának szeretett felesége, GULYÁS ÉVA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban.
A Kolák család.

*

Fájó szívvel emlékezem volt élettársamra, BOGDÁNDI DÁNIELRE, aki augusztus 29-én volt négy éve, hogy elhunyt. Pihenése legyen áldott, nyugodjon békében! Bánatos élettársa Márta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PITYUNAK és ANDREÁNAK a drága feleség és édesanya elvesztése miatt. Gyuri, Ibolya és családjuk.