Gyászhírek 2015. augusztus 28.

Akt.:
Gyászhírek 2015. augusztus 28.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. RAIS ISTVÁNRA halálának tizedik évfordulója alkalmából. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Emléke szívünkben örökké él. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.


Egy éve annak a szomorú napnak, hogy szeretett halottunk, NAGY LAJOS (volt margittai lakos) a mindig vicces férj, édesapa, nagyapa, após, jóságos szíve hirtelen megszűnt dobogni. „Búcsú nélkül itthagytál, nagy fájdalmat okoztál.” Bánatos felesége Manyi, lányai Franciska (Babi) és Sárika, unokája Zsolti, vejei és az egész rokonság.

*

„A könnyeknek nem lehet parancsolni, akkor is előjönnek, ha nem akarjuk./A szemünkből indul, de a szívünkből ered,/az arcunkba gördül, de a lelkünkre csepeg.” Soha nem múló fájdalommal emlékezünk, arra a szomorú napra amikor szerettünk,
SZÉNÁSI JÓZSEF (volt autobádogos, biharpüspöki lakos) ma két éve, csendesen, örök álomra lehunyta szemeit. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ ERZSÉBETRE (szül. CSIKI, Kémer) halálának 6. évfordulóján. „Megállt a szíved, mely élni vágyott,/pihen a két kezed, mely dolgozni imádott./Két kezed munkáját mindenhol látjuk,/szerető jóságod szívünkbe zárjuk./Szíved súgta: Isten veletek, most már csak azt kérem tőletek,/szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Emléke legyen áldott pihenése csendes. Bánatos férje Andris, lányai: Gyöngyi, Elvira és Jutka, vejei: Karcsi, Attila, Józsi, valamint imádott unokái: Brigi, Laci és Norbi.

*

58. érettségi találkozónkon kegyelettel emlékezünk azokra, akik nem lehetnek közöttünk. Tanáraink: SÓKI BÉLA – igazgató,
KOVÁCS DÉNES – aligazgató, NAGY ÁBRAHÁM – osztályfőnök, BALOGH ZOLTÁN, DANKA JÓZSEFNÉ (REIF EDIT), FACSAR GYULA, FRÁTER MARGIT, HAJDÚ GERGELY, Dr. ILUŢIU PÉTER, NIEDERKORN JÁNOS. Osztálytársaink:
ADORJÁN SÁNDOR, CSOMAKÖZI KÁROLY, DEÁK FERENC, ERDEI ANNA (FINA SÁNDORNÉ), GNÁNDT ISTVÁN, HEVESI LÁSZLÓ, KALLÓS ISTVÁN, LAKATOS JULIÁNNA (PAPP ZOLTÁNNÉ), LEOKUCZA LAJOS, LUNCZER KATALIN (USZKAY GYULÁNÉ), NEDECZKI MIHÁLY, RIMAI MIKLÓS, SCHMIDT ISTVÁN, SZILÁGYI ANNA, VARGA IRÉN (LŐRINCZ KÁROLYNÉ), VIDA ISTVÁN. Székelyhíd, 2015. augusztus 29., Sóki Ilona tanárnő és az 1957-ben végzett öregdiákok.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, özv. ANTAL SÁNDORNÉRA (szül. FURKA IRÉN, volt UAMT dolgozó) halálának 5. évfordulóján. „A temetőbe sétálva, és egy sírnál megállva,/könnyekkel a szemünkben és virággal a kezünkben,/adósan, sok hálával gondolunk a mamánkra,/sírunk, és nem ünnepelünk, fájdalommal emlékezünk,/a régi szép időkre, boldogságra, napsütésre, aggódásra,/szigorra és mindarra, amit a javunkra értünk tett,/az élete értelme lett./És ha most itt állhatna büszkeséggel szorongatva,/mert mi voltunk a szeme fénye, és az élete reménysége,/az anyósát és a férjét és gyermekét eltemette, unokáit felnevelte,/tisztaság és jóság, az róla az igazság./De semmit nem tehetünk, csak tisztességgel emlékezünk,/egy édesanyára, egy jó tündérre…a Nagymamára és egy dédmamára.” Örökké bánatos családja: Ibolya, Sanyi, Gyöngyi, veje Jancsi, menye Jutka, 8 unokája, 5 dédunokája, keresztlánya és annak családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, RÁCZ ETELKA életének 77. évében elhunyt. Temetése 2015. augusztus 28-án 11 órától a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Álmomban újra láttam, gyermek voltam én,/álmomban újra láttam, te jöttél felém,/két karod átölelt, és úgy aludtam el,/két szemed ragyogott, te úgy búcsúztál el.” A veszteség örök fájdalmával a szívünkben emlékezünk a szeretett, jó édesanyára, anyósra és nagymamára, NAGY JULIANNÁRA (szül. PAPP), akinek 2 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. „S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,/virágos sírdombon a könnyed megered,/van egy szó, van egy név, valóság nem álom./Nekem a legdrágább ezen a világon,/ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,/amikor kimondom: anyám. Édesanyám.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében. Gyászoló lánya Róza, veje János és unokája Alice.

*

Miért kell ilyen hamar menni, annak aki jó, soha nem fogunk tudni elfelejteni! Búcsúzunk JANÓ LAJOSTÓL, aki 55 évesen itthagyott minket bánatunkkal. Janó Éva és Fanni.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HALAI családnak a szeretett feleség és édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban.
A Sztankovits család, Rizike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama özv. GÖNCZI IMRÉNÉ (szül. NAGY ILONA, Nyüved)
életének 86. évében csendesen megpihent. „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.” (12 Timoteus 4,7) Temetése augusztus 29-én, szombaton 14 órakor a nyüvedi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Pirike, veje Sanyi, unokája Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, KOVÁCS ILONÁRA (Hegyközszentimre), aki 5 éve eltávozott közülünk.
„Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/szívünkben örökké megmarad emléked.” Bánatos testvéred Ida és a családja.

*

Fájó szívvel emlékezem a 2 éve elhunyt MOLNÁR JÁNOSRA. „Az élet csendben megy tovább,/emléked elkísér egy életen át.”
Élettársa Julika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, PATAKI ILONÁTÓL (szül. BLÁZ). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A Tanítóképző 1948-ban végzett diákjai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk JANÓ LAJOSTÓL, aki életének 55., születésnapjának éjjelén csendesen elhunyt. „Ott fogsz pihenni, ahol nem fáj semmi,/ahol nyugalmadat nem zavarja senki,/ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/nem vagy feledve,/szívünkben örökké megmaradsz.” Nagybátyád Kálmán, nagynénéd Terike.

*

Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy 83 éves korában elhunyt KISS ILONA. Temetése szombaton, augusztus 29-én délelőtt 11 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló, bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nászasszonyomtól, özv. GÖNCZI IMRÉNÉTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Nászasszonya özv. Zalányi Zsigmondné.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2015. augusztus 26-án tragikus körülmények közt elhunyt ARDAI GYULA (kémeri születésű). A temetés 2015. augusztus 28-án 15 órától lesz a biharpüspöki kápolnából. Felesége, fiai: Attila és Albert, édesanyja és kicsi unokája Vivike.

*

Huszonkét éve hunyt el drága édesanyám, KOVÁCS ANNA. Nyugodjon békében! Miklós, Babi, Zsuzsika.

*

Fájó szívvel gondolunk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, VIZI ILONÁRA (Bors) halálának első évfordulóján. „A bánat és a fájdalom örökre megmarad a szívünkben, mindig velünk lesz, az idő bárhogy is halad.”
Emlékét őrzi lánya Éva és családja.

*

Megdöbbenéssel búcsúzunk jó szomszédunktól, SÁNDOR ERZSÉBETTŐL, aki hirtelen távozott közülünk. A jó Isten adjon örök nyugodalmat neki! Balla István és felesége Julika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, JÁNÓ LAJOS eltávozott tőlünk. Temetése augusztus 31-én déli 13 órától a biharpüspüki temetőben. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám, s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi szeretett édesapánk! Nyugodj békében, drága Apukánk!
Szeretett lányaid Mónika, Erzsike, Hajnika.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, JÁNÓ LAJOSTÓL, aki 55 éves korában hirtelen eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle: öccse Gyuri, sógornője Marika és unokaöccse Levente.

*

Fájó szívvel búcsúzom édesapámtól, Tatám. Könnyes szemmel állunk meg egy sírnál, te nem szólsz, de mi érezzük, hogy hívtál. Könnyek peregnek végig arcunkon, hiányzol nagyon. Mi abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jobbnál is jobbat érdemeltél. Te számomra sosem leszel halott, örökre élni fogsz mint a csillagok. Nyugodj békében! Szerető fiad Lajcsika.

*

Fájó szívvel búcsúzok az én TATÁMTÓL. Az élet tulajdonképpen elválások sora, de mégis az fáj a legjobban, hogy nem szánhattam egy percet az elbúcsúzásra. Örökké szívemben élsz drága Tatám! Szerető unokád Renáta.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett TATÁNK elhunyt. Ha mennünk kell és induláskor szomorú a két szemed, beléd ég a tekintetünk és így maradunk teveled. Nyugodj békében Tatánk! Szerető unokáid, Alexandra, Boglárka, Dominika és a pici Rajmond.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett apósóm, JÁNÓ LAJOS hirtelen elhunyt. Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik! Búcsúzik tőled vejed Mesi és édesanya Katalin, fia Józsi, unokád Renáta.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy férjem, JÁNÓ LAJOS 55. életévében hirtelen elhunyt.
Itthagytam, kiket szerettem,
Sír lezárta testem.
Ez volt felettem a végzés,
Az isteni gondviselés.
Szomorú fűz hervadt bimbója
Ráborul a sírhalomra.
Kis madárka zeng az ágon,
Temetőbe, sírba vágyom.
Édes lesz ott megpihenni,
Odalenn már nem fáj semmi,
Idelent már nem fáj semmi,
Milyen jó itt megpihenni.
Kihűlt szívünk jéggé fagyott,
Nyugtot ezen sirbolt adott.
Földi életem hová lettél,
Örök semmiségbe mentél.
Atyám értem mindent tettél,
de rajtam nem segítettél,
Ez volt felettem a végzés,
Az isteni gondviselés.
Az én nagy betegségem fölött
Mégis halál győzött.
Életem delén, a földben pihenek én
Előtted örök fény, utánad gyász, bánat
Bánatos özvegyednek sűrű könnye árad!!!
Gyermekeid szívükben őrzik emlékedet
Akik olyan nagyon szerettek téged.
Nyugodj békében te áldott lélek! Temetése augusztus 31-én déli 13 órától a biharpüspöki temetőben.

*

Őszinte részvétünk Marge Enikőnek és családjának a szeretett édesanya, nagymama, dédmama és nagynéni, PATAKI ILONA
(szül. BLÁZ, nyug. tanítónő) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Az Erzse és Fleisz család.

*

„Istenünk mutasd meg nekünk végtelen jóságodat. Bízunk abban, hogy testvérünk, akit halála miatt siratunk, eljutott már a te országodba.” BAGDI SÁNDOR LÁSZLÓ, RÁCZ ETELKA, KISS ILONA, BORODI LEON. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.