Gyászhírek 2015. augusztus 27.

Gyászhírek 2015. augusztus 27.
Együttérzésünket fejezzük ki TÓTH ISTVÁN tanácsosnak szeretett édesapja, TÓTH JÁNOS elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kívánjuk, hogy a mindenható Isten adjon vigasztalást a gyászoló család részére. „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak” (Mt 5,4). A Paptamási Polgármesteri Hivatal munkaközössége és a Paptamási Község képviselő testülete.


Őszinte részvétemet fejezem ki barátomnak és munkatársamnak, Halai Józsefnek szeretett felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Garnai Sándor és családja.

*

Fájdalommal, de a Feltámadás reményével a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, anyatárs és nagymama,
OROSZ MAGDOLNA életének 74. évében elhunyt. Temetése pénteken, augusztus 28-án 12 órakor a városi kápolnából lesz.
A gyászoló család.

*

„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,/szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, SZVEDOVICZ LÁSZLÓRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Gyászolja szerető felesége Ibolya, fia Laci, menye Andi, unokái Ádám és Milán, valamint a rokonság.

*

Fájó szívvel emlékezünk id. KÁRÁNDI LÁSZLÓ-EMERICRE, aki hat hónapja hagyott itt bennünket. „Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle,/megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott./Két keze munkáját mindenütt látjuk,/emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk.” Felesége, fia, menye és unokája Andrea.

*

Fájó szívvel búcsúzom fiamtól, LAJOSTÓL (Csatár). Bánatos édesapja.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától és anyóstól, ÖZV. PATAKI ILONÁTÓL,
aki életének 85. évében eltávozott szerettei köréből. Temetése pénteken, augusztus 28-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

„Jézus halálában is a mennyei Atya akaratát teljesítette.” SÁNDOR ERZSÉBET, OROSZ MAGDOLNA, PATAKI ILONA,
JANÓ LAJOS, SFERLE ANUTA, CRACIUN GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, ifj. BARTA LAJOSTÓL (Csatár). Hóry Erika és családja.

Címkék: