Gyászhírek 2015. augusztus 26.

Gyászhírek 2015. augusztus 26.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Halai Józsefnek a szeretett feleség elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Kali Zoltán és családja.


Hat éve már, hogy nincs közöttünk egyetlen, drága apukám, MÉSZÁROS LÁSZLÓ ISTVÁN. Hiányzol minden pillanatban.
Fájó szívvel gondol rád Ildi és egyetlen lányod Brigitta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, KARACS SÁNDORRA, akinek két éve a temető csendje nyújt örök nyugodalmat. „A drága, dolgozni vágyó két keze fáradságot nem ismerő útján megpihenni távozott. Elment mint a lenyugvó nap, de áldott emléke örökké szívünkben marad. Hiányát míg élünk, feledni nem tudjuk soha.” Szerető felesége Eta és imádott leánya Editke.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy édesapánk, ILLYÉS BÉLA 2015. augusztus 10-én elhunyt. Temetése 2015. augusztus 28-án, pénteken 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Gyászolják lányai Adrienn és Judit és családjaik.

*

Ma négy éve tragikus hirtelenséggel elhunyt TATÁR BÉLA (Béci). Szeretettel emlékezünk rá. Nyugodjon békében. Volt felesége, anyósa, apósa, rokonok, barátok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, CSÁKÓ JOLÁNRA (Biharszentjános), akinek 6 hónapja, már a temető csendje nyújt örök nyugodalmat. „Beteg teste megpihenni tért,/nehéz út volt, amit ő megélt,/elment tőlünk, mint lenyugvó nap,/de szívünkben örökké él, és ott is marad,/örködj álma felett édes Istenem,/hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen,/hiányzol nagyon!/Hiányodat feldolgozni nem lehet,/csak próbálkozunk élni nélküled.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Örökké bánatos családod.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya és nagymama, VIGH IRÉN (Irénke) életének 75. évében, hosszú és súlyos szenvedés után eltávozott az élők sorából. Temetése 2015. augusztus 26-án a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából 12 órakor. Gyászolják: fia Sándor és Emőke.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy ma van 6 hete, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, KŐSZEGI SÁNDOR 72 évesen eltávozott az élők sorából. „Istenünk csak egy kérésünk van nekünk tetőled,/hogy vigyázz te ő rá mindörökre!” A bánatos, gyászoló Kőszegi család! Feleséged Magda, gyermekeid, Sándor, János, Kriszti, Péter, Attila és annak barátnője Anna és unokáid: Gergő és Edina-Jennifer.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk HALAI EDIT MÁRIÁTÓL, aki fénylő csillagként vigyáz majd tovább drága barátnőmre és családjára. Együttérzését fejezi ki Sipos Orsolya és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki HALAI ERIKÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Az Ady Endre Líceum 2008-ban végzett XII. A osztálya és osztályfőnöke.

*

Fájó és megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy a szeretett férj, apa, após, nagytata, dédnagytata, TOTH JÁNOS (Értarcsa)
életének 74. évében elhunyt. Temetése augusztus 26-án az értarcsai kápolnából 14 órakor. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, DÓCZI ISTVÁNRA halálának ötödik évfordulóján. „Az ember addig él, amíg emlékeznek rá.” Szerető családja.

+DÁVIDCSILLAG

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa,
VILAN TIBOR
(tenkei születésű, a nagyváradi Nyomda vállalat volt könyvelője)
hosszú, türelemmel viselt szenvedés után 2015. augusztus 24-én, Miamiban, (Florida, USA) elhunyt. Nyugodjon békében.
Mély fájdalommal búcsúzik tőle szerető családja, felesége, gyermekei, unokái, közeli és távoli rokonai, ismerősei.

Őszinte együttérzésemet fejezem ki KÁSA JÁNOSNAK és családjának, szeretett ikertestvére,
KLÁRA
elvesztése feletti fájdalmában. „Boldogok azok, akik a Bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak.” (Jel. 19,9)
Köteles Ferenc.

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk
JÁNOS MÁRIÁRA,
aki 6 éve nincs közöttünk. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.
Férje Gyula, lánya Mimi, veje Öcsi, unokái Patrick és Rajmund.

Huszonkét éve, hogy szüleimet,
ID. KÖTELES LÁSZLÓT,
és feleségét,
KÖTELES JULIANNÁT
utolsó útjukra elkísértük. Az életben csak jót és szeretetet adtak. Jóságukat soha nem feledjük, drága emléketeket örökké őrizzük.
Gyászolja: szerető fiatok László, unokátok László és családja, unokátok Erzsébet és családja.

Augusztus 26-án 5 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk a drága feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama,
KÖTELES ERZSÉBET
(szül. RÉVÉSZ, Váradszőlős).
„Bús a temető csendes suttogása, / Ma is kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. / Pihensz sírodban örökre, csendesen, / Elfeledni téged, nem fogunk sohasem. / Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben élsz és örökké ott maradsz.”
Emlékedet örökké őrzi szerető férjed László, lányod Erzsébet, vejed László, unokád László, felesége Renáta, dédunokád Vivien és Szofika, fiad László, menyed Gizella, unokád László és felesége Kinga, húgaid: Magdus és családja, Irénke és családja.

Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk,
TÖRÖK IDA
(szül. SZILÁGYI)
temetésén részt vettek, részvétnyilvánításaikkal, virágaikkal fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.

„Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok.”
MOLDOVAN VASILE
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

Kanalas Enikő