Gyászhírek 2015. augusztus 25.

Gyászhírek 2015. augusztus 25.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, TAKÁCS JÁNOSRA és TAKÁCS ROZÁLIÁRA (Monospetri) haláluk 26.. illetve 19. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Rózsika, Jancsi és családjuk.


„Nincs már alkalmam megköszönni nektek,
azt a sok jót, mérhetetlen szereteteket.
Ne búsuljatok. Nekem már nem fáj semmi,
Ha eljön az este, csillagként tudok Nektek üzenni.
Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.”
Szívünk teljes szeretetével emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagypapára, KOVÁCS LAJOSRA (Kangya, Érmihályfalva), aki 15 éve, hogy elköltözött. Emlékeznek rá felesége Ági, fiai Lali, Csaba, Zoli, lánya Enikő, menye Ilike, veje Jancsi és unokái Zolika, Peti, Balázs és Márk.

*

Őszinte együttérzésemet és részvétemet fejezem ki barátomnak, Halai Józsefnek és kislányának, Erikának a szeretett feleség és édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Szántó Zoltán és családja.

*

Mélyen együtt érzünk Halai József barátunkkal szeretett felesége elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Bihari Napló-Ferogar labdarúgócsapat tagjai.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, MÁTHÉ IRÉN életének 62. évében hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 25-én 13 órakor a szalárdi Református Kápolnától. Búcsúzik tőle szeretett férje István, fia István, unokája Ádám.

*

Lelkünkben mély fájdalommal búcsúzunk MÁTHÉ IRÉNKÉTŐL (Szalárd). Kedves emléked szívünkben örökké megmarad.
Lánya Monna, veje Călin, unokája Józsi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TOSESZCHI (HALAI) BEÁNAK édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Oláh Attila és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, férjre, apára, nagyapára, ifj. MIKUCZ JÁNOSRA
halálának első évfordulóján. „Lám, ennyi az élet gondoltad-e,/egy pillanat és mindennek vége,/szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./Maradt a bánat, egy csendes sírhalom,/szerető szívünkben gyász és fájdalom.” A gyászoló család.

*

Már egy éve, hogy SZONDI GYÖRGY elment az égi hazába. „Visszahoz sok emlék,/felidéz egy fénykép,/ameddig csak élünk,/soha nem lesz másképp.” Sirató családod.

*

Őszinte részvétem TERINEK és családjának a szeretett férj, apa és nagyapa elhunyta miatt. Mély fájdalommal búcsúzik tőle, mint jó baráttól, szomszédtól és keresztapától, Szikszai Magda és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya és feleség, HALAI EDIT MÁRIA életének 57. évében elhunyt. Temetése 2015. augusztus 26-án 11 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Bánatos férje Jóska, lányai Beáta és Erika, veje Migu.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy drága, jó édesanyánk, PÉTER ERSZÉBET (szül. SARKADI) életének 68. évében örökre megpihent. Búcsúznak lányai Ildikó es Márta, unokája Dávid, vejei István és Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, PAPP MÁRIÁRA (Bihar) halálának 4. évfordulóján. Szomorúan gondolunk pótolhatatlan hiányára és szeretettel emlékezünk a vele töltött szép időre. Őt soha el nem feledő családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága kisfiúnkra, SZOLGA KRISTÓFRA. „Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,/lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak,/már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád,/ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád.”
Örökké bánatos szülei, húga Zsófia, keresztszülei, nagyszülei.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal és ismerőssel, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, BLÁGA JÁNOS életének 70. évében csendesen megpihent. Temetése kedden, augusztus 25-én 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléked szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik bánatos felesége Irén, lányai Enikő és Edit, vejei Gyula és Paul, unokái Levente és Alex.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk CSÁKÓ JOLÁNRA (Biharszentjános) akinek jóságos szíve hat hónapja megszűnt dobogni. „Másképp lenne minden, ha velünk lennél,/ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél,/nehéz a feledés, mert nagyon szerettünk,/bocsásd meg, hogy többet nem segíthettünk,/a temető csendje adjon nyugalmat,/emléked szívünkben örökre megmarad.” Örökké bánatos testvéred Lajos és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk CSÁKÓ JOLÁNRA (Biharszentjános), akit 6 hónapja, hogy elveszítettünk. „ Nincs az a nap, hogy ne jussál az eszünkbe,/olyankor mindig könny szökik a szemünkbe,/rögös volt az út mely számodra jutott,/ de te küzdöttél, mert Isten buzdított,/elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/itthagytál mindent, amiért küzdöttél,/megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,/ melyet türelemmel viseltél magadba.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Örökké bánatos testvéred Valika és családja.

*

Könnyes szemekkel és hálás szívvel mondok köszönetet kedves rokonoknak, jó szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem, BLÁZ LAJOS temetésén részt vettek. Isten nyugosztalja, pihenjen békében. Felesége Zsuzsa.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyánktól, a sógortól és nagybácsitól, ifj. BARTA LAJOSTÓL (Csatár). Húga Ildikó, sógora Árpi, unokahúgai Bettina, Beatrix és vőlegénye Arnold.

*

Fájó szívvel búcsúzom fiamtól, LAJOSTÓL (Csatár) Bánatos édesanyja.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, ifj. BARTA LAJOSTÓL (Csatár). Kóry Erika és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, ifj. BARTA LAJOSTÓL (Csatár). Kereki Sanyika és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú, testvér és nagybácsi, ifj. BARTA LAJOS (Csatár) életének 48. évében, rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése 2015. augusztus 25-én 13 órakor a csatári kápolnából. Bánatos édesanyja, öccse Gabi és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nővéremnek és családjának a szeretett fiú, testvér és nagybácsi, ifj. BARTA LAJOS
(Csatár) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Kereki József és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett élettársamtól, ifj. BARTA LAJOSTÓL (Csatár). Éva és családja.

*

A viszontlátás reményében búcsúzunk ifj. BARTA LAJOSTÓL (Csatár). Nagybátyja Károly, unokatestvére Jucika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógornőnktől, a keresztanyától, HALAI EDITTŐL. Nyugodjon békében! Halai Imre, Irénke, István és Viola.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett menytől, sógornőtől és keresztanyától, HALAI EDITTŐL. Nyugodjon békében! Szegedi Gyula, Markus Marika és Márk.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. KOCSIS ILDIKÓRA (szül. GHILE), aki 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. „Lelked remélem békére talált,/ S te már a mennyből vigyázol reánk!/ Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,/ Rád örökkön-örökké emlékezünk!” Bánatos családja.

*

Bár múlnak az évek te már nem vagy velünk, de tovább élsz szívünkben és rád emlékezünk.” 5 éve annak, hogy augusztus 25-én eltávozott közülünk édesapám, VEKERDY LÁSZLÓ (volt futballista, futballbíró). Akik emlékeznek rád: fiad Laci, menyed Erzsike, unokád Lacika, felesége Renáta és a 2 pici dédunokád Vivike és Szofika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük a BAHEBA családnak a szeretet nagybácsi, SÂRBU JULIAN (Bukarest) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom BÖZSI NÉNITŐL. A Prém és Kovács család, Hajnalka, Samu, Zsolti.

*

Minden szeretetünkkel osztozunk a család fájdalmában BÁN ZOLTÁN elhunytakor. A Szilágyi és a Szokolszky család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk: BÁN ZOLTÁN agrármérnök 84 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 25-én, kedden 14 órakor az élesdi kápolnából. Felesége, gyermekei és unokái.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett BALLA ÁRPÁD temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk és nagymama, BAGI ERZSÉBET életének 81. évében elhunyt. Temetése szerdán, augusztus 26-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

„Ha a búzaszem elhal, sok termést hoz.” HALAI EDIT MÁRIA, KOMENDAT JULIÁNNA, BAGI ERZSÉBET, BARTA LAJOS,
VIGH IRÉN, MARTIN ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.