Gyászhírek 2015. augusztus 21.

Akt.:
Gyászhírek 2015. augusztus 21.
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett barátnőnktől, özv. CUPARENCU MARIA tanárnőtől, aki egy évi özvegység után, még le sem tette az özvegyi fátylat, elment szeretett férje mellé. Emlékük legyen áldott. Őszinte részvétünk családjának, és az őt lelkiismerettel gondozó Babucinak, Erzsébetnek és Ibolyának. Dr. Pop Elena és családja.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagytatánk, TÓTH FERENC életének 85. évében elhunyt. Temetése 2015. augusztus 22-én 11 órakor a városi kápolnából. Unokája Laura, István, Istvánka.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, TÓTH SÁNDOR életének 76. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése 22-én, szombaton 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, a nagyapa és após, TÓTH SÁNDOR életének 76. évében hosszantartó betegség után elhunyt 2015. augusztus 19-én 22 órakor. Temetése szombaton, 22-én 12 órakor a Steinberger kápolnából.

*

Szomorú tizenöt év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük drága férjemet, JUNGER ROBERTET (mérnök, egyetemi tanár).
Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlem soha, senki el nem vehet. Egy a reményem, amely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozom Veled. Örökké gyászoló feleséged Ica, fia Adrián és családja.

*

„Ma velem lesztek a mennyben.” (Szent Lukács 23,33) TÓTH SÁNDOR, GÂB ECATERINA, MUNTEAN IULIANA, GHIMAN PAVEL, MASZARIK VICTORIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Válallat.

*

Ez az emlékezés napja. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, vőre, ZALÁNYI ZSIGMONDRA halálának harmadik évfordulóján. „Az élet nehéz és mostoha,/szeretni megtanít, de feledni soha./ Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/legyen sírodon, az Isten áldása.” Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Szerető feleséged Erzsike, fiad Levente, menyed Enikő, kisunokád Zsófia, valamint anyósod.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra és keresztapára, ZALÁNYI ZSIGMONDRA halálának 3. évfordulóján. „Ezen a napon minden más,/újra mélyen érint meg a gyász,/nincs már velünk együtt,/kit ismertünk, vagy szerettünk,/ma lélekben újra együtt lehetünk.” Bátyja Sanyi, sógornője Pirike, keresztlánya Éva.

*

Fájdalmas hosszú év telt el azóta, amióta a jó Isten magához szólította a drága gyermeket, ifj. ZALÁNYI ZSIGMONDOT
(élt 53 évet). „Könnyek csorognak végig arcomon,/mióta elmentél hiányzol nagyon./Emléked itt van velem,/el nem múló fájdalommal örökké szeretlek,/csillaggá váltál, barangolsz az égen,/gyere én felém is, úgy mint réges-régen,/ha megfáradsz utadon pihenj meg egy percre,/tekints le az érted fájó fájdalmas szívemre./A te szíved nem fáj, de az enyém vérzik, mert a fájdalmat az élők érzik./Beléptél a kapun Isten hajlékába,/légy ott is vidám, fenn a mennyországba,/hulló könnyeimmel öntözöm sírodat,/Isten áldja meg porladó hamvadat,/halálod míg élek, fájó emlék marad.” Emlékezik rád fájó szívű édesanyád.

*

„Az emléked olyan virág, mely nem hervad el soha,/vihar nem tépi szét, szél nem hordja tova.” Megtört szívvel emlékezünk a drága testvérre, sógorra és keresztapára, ifj. ZALÁNYI ZSIGMONDRA halálának 3. évfordulóján. „A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél,/de a szeretet mely a szívünkben él, a síron túl is elkísér./Akiket szeretünk, s már a sírban nyugszanak,/igaz nyugvóhelyük a szívünkben marad,/bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt az örök szeretet.” Emléked örökre szívünkben őrizzük. Húga Kati, sógora Józsi, keresztfia Attila és annak családja.

*

„Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát,/gondolj arra, ki fentről vigyáz RÁD,/emlékezz rá, s Veled marad örökre.” Emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, NÁNÁSI LAJOSRA és NÁNÁSI IRÉNRE. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. A család.

*

Őszinte részvétem a SZÉKELYHIDI családnak TOMI elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nagyszalontáról egykori kolléganője Szemes Ilona és családja.

*

„A lélek él, találkozunk.” Ezzel a hittel és reménnyel búcsúzunk drága barátunktól, SZÉKELYHIDI TOMITÓL és kívánunk megnyugvást és vigasztalást a gyászoló családnak. Kati és Imricskó.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagytatára, PAPP JÓZSEFRE, aki két éve, hogy itthagyott bennünket. „Köszönöm, hogy éltél és engem szerettél,/nem haltál meg, csak aludni mentél,/szívemben itt él emléked örökké,/ha látni akarlak, felnézek az égre./A csillagok közt utazol, ott várjál reám.” Felesége Marika és családja.

*

Őszinte szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, VÁNKOS MÁRIÁRA, aki augusztusban lenne 96 éves, és VÁNKOS ISTVÁNRA, aki szeptemberben lenne 102 éves. Nyugodjanak békében. Három gyermeke és azok családjai.

*

Megtört szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, anyós, NEMES (NAGY) GIZELLA-GYÖNGYI
(nyugalmazott főgyógyszerész) 65 éves korában, hosszú szenvedés és fájdalom után csendesen, betegágyán elhunyt. Örök béke poraira. Temetése 2015. augusztus 22-én 14 órától szülőfalujában, a nagyszántói kápolnából. Búcsúzik tőle egyetlen fia Karcsika, menye Gabika, unokái Nicholas és Celeste.

*

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/emlékét őrizze béke és nyugalom,/az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/s míg élünk, őrizzük őket.” Szívünk örök fájdalmával emlékezünk ifj. KOVÁCS ISTVÁNRA halálának 9. évfordulóján. Bánatos öccse Laci és Annamária.

*

Szemünkből a bánat könnyei hullanak, szívünk sebei nem gyógyúlnak,fájó szívvel könnyeinket hullatva emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a kegyetlen halál, augusztus 22-én, 9 éve elrabolta tőlünk a legdrágább kincset, a gyermekünket és a testvért, Ifj. KOVÁCS ISTVÁNT (élt 40 évet). „Bús a temető csendes suttogása,/ha kimegyünk hozzád, ez marad számunkra,/pihensz sírodban örökre, csendesen,/elfeledni téged nem fogunk sohasem./De szívünkben élsz és örökké ott marads,z/szerettünk nagyon, ameddig csak éltél,/legyen áldott a föld hova megpihenni tértél,/marad a bánat egy csendes sírhalom,/szerető szívünkben gyász és fájdalom.” A te bánatos édesanyád és édesapád.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, PINTYE ÉVÁRA (volt tanárnő), aki 23-án lesz egy éve, hogy itthagyott minket. „Elment tőlünk, mint a lenyugvő nap,/de a szívünkben él, és örökre ott marad.” Pihenése legyen csendes, emléke áldott örökre. Szerettei: élettársa Karcsi és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, NAGY JULIÁNNÁRA (Hegyközújlak), aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. „Nincs a földön örök maradás,/fogadó és nem örök lakás,/amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, siratunk.”
Férje, fia, lányai, unokái, dédunokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy GÉCZI MÁRIA életének 66. évében elhunyt. Temetése 2015. augusztus 21-én 13 órakor a városi kápolnától. Emléke legyen áldott, pihenése legyen nyugodt. Gyászoló fia Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünk az ifj. NEMES család részére a szeretett édesanya elvesztése miatt. A Cinca és Fábián család.

*

Elmentél tőlünk egy szép, nyári napon,/azóta tied a csend és a nyugalom,/hiányod elviselni nagyon nehéz, de szívünkben örökké él az emlékezés.” Fájó szívvel emlékezünk SÁRKÖZI ROZÁLIÁRA halálának 1 éves évfordulóján. A gyászoló család.