Gyászhírek 2015. augusztus 20.

Gyászhírek 2015. augusztus 20.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, SZALAI ILONKÁRA (élt 54 évet) halálának 8. évfordulóján. „Elhagytad a házat, amit szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugodalmad nem zavarja senki.” Szívünkben örökké megmaradsz. A gyászoló család.


Megnyugvást nem találva emlékezünk gyermekünkre, SZŰCS MIKLÓSRA halálának első évfordulóján. Igazából senki sem hal meg. Ezentúl is ott élsz mindenkiben, aki valaha is ismert téged, akire hatottál, nem számít mennyire. Beszélnek majd rólad, sosem felejtenek el, mert sosem mész el… sosem fogsz meghalni, ugyanis szerettek és szerettél. Bánatos szüleid, testvéred és családod.

*

Már egy éve nem vagy mellettünk MIKI, mégis mindenütt és mindenben velünk. Judit és Áron.

*

Ha emlgettek: köztetek leszek. Ha imádkoztok: veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. Emlékem úgy áldás lesz rajtatok. Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, POCSAJ ERZSÉBETRE, akit már 18 éve kísértünk utolsó útjára. Gyászolja lánya Erzsike, Jutka, unokái: Brigita, Amália, Andrea, Melinda és családjuk.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki SZÉKELYHIDI ELEMÉRNEK szeretett, egyetlen fia, TOMI
halála miatt érzett mély fájdalmában. Emike és Iván.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett anyára, anyósra, nagymamára, ATYIN IDÁRA (Szentjános). Az élet csendben megy tovább, szereteted, emléked elkísér egy életen át. Fia és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, rokon és barát, BOLDIŞ CONSTANTIN (a bihari Bizoofruct volt főmérnöke) hosszú szenvedés után 78 éves korában elhunyt. Temetése 2015. augusztus 25-én 11 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, LÁZÁR LÁSZLÓ FERENCET elkísérték utolsó útjára. A gyászoló család.

*

„Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon – s az evangéliumban felragyoktatta az örök életet.” (2 Tim. 1,10) TÓTH LÁSZLÓ, MATEI IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy özv. prof. CUPARENCU MARIA életének 86. évében elhunyt. Temetése 2015. augusztus 20-án 16 órakor, Főnix Krematórium, Borşului 38. szám. Pihenése legyen csendes. A gyászoló Balázs család.

*

Már öt év eltelt amióta a mi szeretett férjünk és édesapánk, dr. VÁNCSIK JÁNOS a mennyei Atyához költözött. Az ő életének gyümölcse a fény és a Jó erejéből fakadt, és mindezt nekünk és embertársainak adományozta. Bebizonyította, hogy az élet értelmét nem feltétlenül a megélt évek száma jelenti, hanem az emberek érdekében kifejtett segítség és szolgálat. Ő csak azért élt, hogy a Jót szolgálja. Az ő lelke akkor vált teljessé, amikor a Jó Istenbe vetett hitet és embertársait szolgálta. Sokszor megköszönte és mindig hálás volt az Istennek, azokért az ajándékokért amelyeket kapott tőle. A legnagyobb ajándéknak az életet és a hitet gondolta. Soha nem értékelte felszínesen az élet ajándékait. Az élet sokszorosan bizonyította a vértanú püspök szavait: „A halálunk az élet nagy győzelmét jelenti.” Éppen ezért Te az égből is a mi oltalmunk vagy, az élet gyengeségei és rosszaságai fölött. Megtanítottál bennünket arra, hogy a szenvedést csak úgy tudjuk átélni, ha átesünk rajta és ha legyőzzük a sötétséget. Mindezt a hit erejével tanítottad meg nekünk és így az életünk gazdagabb, értékesebb és szebb lett. Legyőzve vagy győztesen, az élet mindennapos csatáiban, tudatosult bennünk a jóban és a szépben vetett reménységünk, melyet a hitünk táplált. Biztosak vagyunk, hogy imádkozol értünk, és hitünk az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben megsegít bennünket a földi nehézségeinkben. A rá emlékező istentisztelet 2015. augusztus 21-én 18 órakor, a római katolikus Bazilikában és augusztus 22-én 18 órakor a Barátok templomában lesz.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra és nagyapára, BALOGH SÁNDORRA (Érszőllős) halálának 6 hónapos évfordulóján. Bánatos felesége, gyermekei és unokái.

*

Augusztus 20-án 6 hónapja annak a szomorú napnak, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett sógort, keresztapát, vőt és nagybácsit, BALOG SÁNDORT (Érszőllős). Emléked örökre megmarad. Sógorod Laci, Iluka, keresztfiad Lacika és családja, Izabella és családja és anyósod.

*

Őszinte részvétem a SZÉKELYHIDI családnak TOMI halála miatt érzett fájdalmában. Dr. Nagy László (fogorvos) és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, SZABÓ ROZÁLIÁRA, akinek 2 éve már a temető csendje nyújt örök nyugalmat. „Beteg teste megpihenni tért,/ nehéz út volt, amit ő megélt,/elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben örökké él, és ott is marad./Őrködj álma felett édes Istenem,/hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen,/hiányzol nagyon! Hiányodat feldolgozni nem lehet,/csak próbálkozunk élni nélküled.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos családod.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett, volt szomszédunktól, KONKOLY ERZSÉBETTŐL és őszinte részvétünket fejezzük ki gyermekeinek és testvérének KONKOLY SÁNDORNAK és családjának. Nyugodjék békében. Szeretettel Szabó Sándor és családja.

*

Eltelt tíz éve a szomorú tény óta, hogy a férj, apa, após, nagyapa, kolléga, MARGIT FERENC (Prestarea villanyszerelő mester)
eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott. Örökké bánatos családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, anyós, MIKÓ OLGA életének 75. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, augusztus 20-án, 15 órakor a nagyváradi városi kápolnától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett rokon, jó barát, SZITTER KÁROLY nagyváradi lakos, a Prestarea autoszervíz volt dolgozója, életének 73. évében, 2015. augusztus 14-én, Emődön (Magyarország) elhunyt. Nyugodjon békében. Kovács Ferenc és családja.

*

Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy 72 éves korában elhunyt BLÁZ LAJOS. Temetése csütörtökön, augusztus 20-án délután 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló, bánatos családja.

*

Könnyes szemekkel és fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, BLÁZ LAJOSTÓL, aki életének 72. évében elhunyt.
Szerető és bánatos felesége Zsuzsa.

*

Fájdalmas szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagyapától. Bánatos lánya Jutka, Alex, Dejan és Milena.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett násznagyunktól, BLÁZ LALITÓL. Kulcsár Jani, Viki, Beni és Dóra.

*

Megrendülten értesültünk a szeretett testvér és nagybácsi haláláról. Gyászolja testvére Laci, Erika, Norbi és Gyöngyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyánkra, PÁL IRÉNRE (Bihar) halálának második évfordulóján. „Csak gyújts meg egy gyertyát,/s ha fényénél elmosolyogsz, ott vagyok,/ott vagyok, hol a szeretet melege ragyog.” Emlékeznek gyermekei: Emike és Tibi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagybácsitól, sógortól, TÓTH LÁSZLÓTÓL (Csatár). Nyugodj békében. Gyászolja húga Ilona és családja.

*

„Sírotokhoz vezet utunk, feledni titeket sohasem tudunk,/feledni titeket soha sem lehet, mert ti magatok voltatok a jóság és a szeretet.” Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk egy szerető férjre, édesapára, id. GALACZI KÁROLYRA (élt 52 évet), aki 14 éve örök álmát alussza, valamint a két drága gyermekre és testvérre, GALACZI LEVENTÉRE
(élt 23 évet) és GALACZI ZSOLTRA (élt 21 évet), akiket 13 éve és 7 hónapja egy tragikus autóbaleset örökre elvett tőlünk. Valamint a szerető gyermekre testvérre, férjre és édesapára, ifj. GALACZI KÁROLYRA (élt 39 évet), akit ma egy éve hirtelen elragadott a kegyetlen halál. „Virágerdő sűrűjében pihen 4 szív csendesen,/rég nem dobbant családjukért, messze vitted őket Istenem/Álmainkban találkozunk, lelketek vár ránk odafent,/hol uralkodik a hit, békesség és szeretet./Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,/mi örökké szeretünk, és nem feledünk titeket./ Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,/az azért van, mert szeretünk és hiányoztok nagyon./A hit, a remény, a bizakvó tudat cserben hagy,/s csak egy kép marad, melyet örökre megőrzünk a szívünkben,/mert az emlékek azok, melyeket az idő sem vehet el.” Mélységes fájdalommal emlékezik örökké bánatos feleséged, édesanyátok, lányod, vejed, sógorotok, az unokáid, unokahúgaitok és unokaöcsétek, valamint emlékeznek drága édesapjukra KARCSIRA imádott gyermekei és felesége.

Címkék: