Gyászhírek 2015. augusztus 18.

Gyászhírek 2015. augusztus 18.
Kegyelettel veszünk búcsút intézményünk volt lakójától, KISS IRÉNTŐL. Vígasztalódást kívánunk családjának az 1. Mózes 15,15-vel: „Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben”. Az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége.


Őszinte együttérzéssel vagyunk Csatári Ibolya és családja gyászában szeretett nővére, KISS IRÉN elhunyta alakalmából. Adjon Isten vígasztalódást számukra: „Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.” ( Jób 5, 26) A várad-velencei református egyházközség nőszövetsége.

*

Összetört szívvel emlékezünk életünk legszőrnyűbb napjára, amikor ma 6 éve érthetetlen hirtelenséggel elveszítettük gyönyörű, csodálatos unokahúgunkat, POPA MIRTILT (Diószeg). „Várjuk, míg élünk, várjuk őt,/ Hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt./ Aztán a valóság reánk szakad,/ Lelkünk tovább fáj a kín alatt./ Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát,/ Hol vagy Mirtilcim,/ Nélküled üres a világ!/ Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,/ Mi megyünk hozzád, ott leszünk veled!
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Zsóka nénje, férje András, unokatestvéreid Bianka, Kinguci és Gavril.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor gyönyörű unokámat, POPA MIRTILT (Diószeg) ma 6 éve utolsó útjára kísértük. „Csak egy emlék maradt minden,/ Egy gyönyörű emlék,/ Az, hogy itt éltél köztünk,/ És nekünk lehettél./ Csak egy vallomást mondok:/ Nagyon szerettünk!/ Itt élsz szívünkben,/ Soha nem feledünk!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Kati mama, nagynénjéid Nóci, Timi és férje Sanyi.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, kik fáradságot nem kímélve virággal enyhíteni próbálták fájdalmunkat. A gyászoló BALOGH család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, VASS IRÉNTŐL. Őszinte részvétünket fejezzük ki sógor bácsinak, unokatestvéreinknek, INCINEK, ÉVÁNAK és családjaiknak a drága feleség, édesanya, nagymama és dédnagymama halála miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjék békében! Unokahúga Salánki Katalin és családja, Tóth Ibolya és Enikő.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy édesapánk, ILLYÉS BÉLA 2015. augusztus 10-én elhunyt. Temetése 2015. augusztus 28-án, pénteken 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Gyászolják lányai Adrienn és Judit és családjaik.

*

Szomorú szívvel emlékezünk BABUS IZABELLÁRA halálának első évfordulóján. Emlékeznek: lánya Muci, veje Albert, valamint unokája Vili és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HOSZU és TOTH családnak a szeretett gyermek, testvér és barátja (élettársa) HOSZU ZOLTÁN (Bihar) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. „Akiket szeretünk, s bár sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad.” A Böszörményi, Botos és Câmpan család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, SZITTER KÁROLY (a volt Prestarea autószervíz dolgozója)
72 éves korában, hosszú betegeskedés után, rövid szenvedés után itthagyott bennünket. Nagyon szerettünk, soha nem felejtünk el. Búcsúzik tőle felesége, gyermeke, unokái, sógora és családja Izraelből.

*

Együtt érzünk barátnőimmel: IRÉNKÉVEL és ÉVÁVAL mély fájdalmukban amit a pótolhatatlan édesanya ID. VASS IRÉN
elhunyta okozott. Őszinte részvétünk az egész gyászoló családnak. Rózsika, Jancsi és Sanyi bácsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk FÁBIÁN ZSIGMONDRA, aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Lánya, menye és unokája Alexa.

*

Bánatos szívvel emlékezünk öcsénkre, KOVÁCS JÓZSEFRE halálának hatodik évfordulóján. Örökké bánatos nővéreid és családtagjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma egy éve, a drága férj, apa és nagyapa, LOVÁSZ ISTVÁN
rövid, de súlyos betegség után örökre itthagyott minket. „Elhagytad a házat, amit szerettél. Itthagytál minden, amiért küzdöttél. Mindig egy célod volt, a családodért élni. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi. Nyugalmad nem zavarja senki. Hulló könnyeinkkel őrizzük sírodat. Áldja meg az Isten porlandó hamvadat. Emléked szívünkben örökké őrizzük.
Felesége Julianna, lánya Ibi és unokája Szebi.

*

Köszönetünket szeretnénk kinyilvánítani halottunk, KISS IRÉN irányába kimutatott együttérzésüket és gondozásukat az Agnulli Dei Idősotthon munkaközösségének, Koncsek Zita igazgatónak, Drabes István orvosi asszisztensnek és a gondozóknak, valamint Farkas Antal lelkipásztor úrnak.

*

Ezúton tudatjuk a régi, kedves barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal, hogy KASZA OLGA (szül. KISS OLGA, volt nagyváradi lakos) 2015. augusztus 10-én, életének 82. évében elhunyt. A gyászoló család. (Hódmezővásárhely Magyarország).

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, VASS IRÉNTŐL (élt 79 évet, bihari születésű). A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Egész életeden dolgozva éltél, ránk bánatot hagyva, hirtelen elmentél. Isten nyugtasson drága édesanyám.
Bánatos lányod Éva és vejed Feri.

*

Szívünkben örök fájdalommal veszünk búcsút a szeretett anyától, anyóstól és nagymamától, VASS IRÉNTŐL (élt 79 évet).
Számunkra soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Áldott legyen drága emléked. Isten nyugtasson békében drága anyukám. Fájdalommal búcsúzik szerető lányod Inci, vejed Jocó és messze távolban élő unokád Andrea.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága feleségemtől, VASS IRÉNTŐL (élt 79 évet). „Úgy mentél el mint a madár, / Elköszönni már nem tudtál, / Tied a csönd és a nyugalom, / Miénk a könny és a fájdalom. / Emléked örökké a szívünkben élni fog. Temetése 2015. augusztus 18-án 13 órakor a városi kápolnából. Bánatos férjed Lajcsi.

*

Mély fájdalommal a szívemben búcsúzom szeretett nagynénémtől, VASS IRÉNTŐL. Pihenése felett őrködj Istenem, hogy a csendes álmát ne zavarja semmi sem. Gyászolja unokahúga Erzsike.

*

Fájó szívvel búcsúzom nagynénémtől, VASS IRÉNTŐL (élt 79 évet). A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Fájó szívvel búcsúzik Manci és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, VASS IRÉNTŐL. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a két kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Búcsúzik tőle szerető unokája Szilágyi Renáta, férje Levente, dédunokái Márk és Kitti.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagymamánktól, VASS IRÉNKÉTŐL. Tiéd a csönd és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Nyugodj békében. Búcsúzik tőle unokája Melinda, élettársa Szabi és dédunokája Cintia.

*

Mérhetetlen fájdalommal értesültünk és tudatjuk a rokonokkal és ismerősökkel, hogy szeretett unokatestvérünk,
SZÉKELYHIDI TAMÁS (volt nagyváradi lakos) életének 65. évében hosszan tartó, súlyos betegségben, folyó hó 14-én Németországban elhunyt. Őszinte részvétünk családjának, drága emléke örökké élni fog. Unokatestvérei Gitta, Feri, Csabi és családjaik.

*

„Az örökkévalóságban együtt leszünk Krisztussal és szeretteinkkel.” JULIER IBOLYA, BALÁZ LAJOS, NICOLESCU LIVIA, MUSCAS FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildiko, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, LÁZÁR LÁSZLÓTÓL. A Debreczeni és Kovalcsik család.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett feleség, anya, nagymama, DANKÓ KLÁRA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az 1951-ben végzett osztálytársak.

*

„Örök az arcod, nem száll el szavad,/minden mosolyod a szívünkben marad.” Fájó szívvel emlékezünk életünk légfájdalmasabb napjára, a drága férj, édesapa, após és nagytata KOVÁCS JÓZSEF (volt agrármérnök, Biharpüspöki)
halálának 6. évfordulóján. Örökké bánatos felesége Ilonka, lánya Anikó, veje Gyuszi és unokája Róbert.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy keresztanyám,
PAPP MÁRIA MAGDOLNA hosszan tartó, súlyos betegség után, 86 éves korában elhunyt. Temetési szertartása 2015. augusztus 18-án, kedden 13 órakor kezdődik a margittai Eger temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászolja keresztlánya dr. Kéri Ildikó Erzsébet és családja.

*

Isten vigasztalásával őszinte részvétünket fejezzük ki dr. KÉRI ILDIKÓnak és a FÜGEDI családnak nagynénjük, PAPP MAGDA elhunyta alkalmából. Szomszédjuk, a Molnár család.

*

Mély fájdalomban és megrendülve búcsúzunk, drága nővéremtől, B. SZÉL ANNA (szül. GARBACZ, Érsemjén) mamától. Soha nem feledjük el jóságodat, a szeretetet, amit tőled kaptunk. Mindent köszönünk. Testvéred Marika és gyermekei: Enikő és Ede.

*

Bánatos, összetört szívvel tudatjuk, hogy drága, jó édesanyánk, nagymama, dédnagymama, testvér, nagynéni, B. SZÉL ANNA
(szül. GARBACZ, Érsemjén) elhunyt. Temetése augusztus 18-án 14 órakor az érsemlyéni római-katólikus kápolnából.
Gyászolják: Katika, Berta, Babuci és családjaik.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől, özv. SZÉL ANNÁTÓL.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Özv. Boda Kálmánné és családja.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre, FÁBIÁN ZSIGMONDRA, aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. Bánatos szülei.

*

Kegyelettel tudatjuk, hogy özv. JULIER VILMOSNÉ SZABADOS IBOLYA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2015. augusztus 19-én, szerdán 13 órakor a Steinberger kápolnától. Pihenése legyen csendes. Hozzátartozói.

Címkék: ,