Gyászhírek 2015. augusztus 17.

Gyászhírek 2015. augusztus 17.
Amikor a halálban testünk földi hajléka lebomlik, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben, amelyet nem emberhez alkotott. LÁZÁR LÁSZLÓ-FERENC, PRÁGAI ISTVÁN, GOMBOS IRÉNKE, LUKACI GIZELLA, BONDICI FLOARE, BUDAU SOFIE, CALOTA VERONICA, ALI MARIA, CIURE LAVINIA-DANIELA, BOCSE IOAN, ROMAN FLORICA, ILIAS LIVIA, SOTOC DUMITRU-MARCEL, HAIDUC VASILE, COR PARASCHIVA, DANCI MIRCEA-MARIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nővérem, KISS IRÉN (a Ruhagyár volt dolgozója) 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetésére ma 15 órakor kerül sor a Steinberger kápolnából. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre elvégeztetett nekem az igazság koronája. (TIM 4, 7-8) Búcsúzik tőle húga Ibolya és sógora Feri.

*

Megrendült szívvel tudatjuk hogy, a szeretett anya, anyós és nagymama, KISS IRÉN 82 éves korában távozott az élők sorából.
Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő. Mint a virág kinyílik és elhervad és eltűnik mint az árnyék és nem állandó. (Job. 14:1-2) Búcsúzik tőle fia Pityu, menye Jutka és egyetlen unokája István.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama és nagynéni, KISS IRÉN 82 éves korában csendesen elhunyt. A vigasztalódás igéjével búcsúzunk tőle. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Mostantól fogva bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságaiktól, és az ő cselekedeteik követik őket. (János jelenések 14:13) Unokája Modok István és unokahúga Csatári Andrea.

*

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy KISS IRÉN 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. A felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba, nem jő fel többé. Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. (Job 7:9-10) Keresztfia Feri és felesége Erzsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KISS IRÉNTŐL, a szeretett nászasszonytól. Mélyen együtt érzünk fiával Öcsivel és családjával.
Anikó, Laci és Andrea, valamint Gréti. Az örök feltámadás reményében.

*

Mély fajdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, LÁZÁR LÁSZLÓ-FERENC életének 58. évében elhunyt. Temetése kedden, augusztus 18-án 15 órától a száldobágyi ravatalozóból lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A gyászoló család.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik özv. P. NAGY SÁNDORNÉ
(szül. ZSIGMOND ILONA, Paptamási) temetésén részt vettek és fájdalmukban osztoztak, utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KOVÁCS SÁNDORRA halálának 6. évfordulója alkalmából. Felesége Mária, fia Sanyika, lánya Ibolya, menye Liliana, veje Florin, két unokája: Matthia és Dávidka.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, ifj. KOPASZ GÁBORRA halálának 5. évfordulóján. Míg élünk, soha nem feledünk. Húgai Klárika és Katika családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor hat hete drága gyermekem, ifj. DÁVID GYÖRGY (Bihardiószeg)
46 évesen itthagyott bennünket. „Ébresszük a napot, hogy ma szebben keljen,/a gyerekem sírja felett arany fénye legyen,/van egy út melynek kapuját őrzi a bánat,/könnyű ide bejutni, de nincs kijárat,/amíg élek, örökké szeretlek, hiányzol nagyon,/soha nem feledlek,/őrködjön feletted édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.”
Gyászoló és szerető édesanyád.

*

Imádott, gyönyörű lányomra, POPA MIRTILRE emlékezünk, kinek lelke tisztasága, vidámsággal tele kacaja, boldogságot hozott mindannyiunk életébe. Hat éve már, hogy mosolygós arcát, csilingelő hangját felváltotta a néma fájdalom. „Ha élhetnél még, ma nem sírnék,/nem gyújtanák gyertyát, és kezemből,/sírodra virágot nem tennék,/nem nézném a mécsest gyötrődve,/ hátha még elég, visszatérsz,/átkarolnánk egymást ölelve…” Anya, kishúgod Mirjám és Mircea apa.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága feleség, édesanya és nagymama, DANKÓ KLÁRA elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Nyugodjék békében! A nagyváradi Premontrei Öregdiákok.

*

Több mint nyolc éve, hogy egyetlen, imádott gyermekünk, KISS LAJOS NORBERT (1982–2007) egy fájó pillanat alatt, tragikus hirtelenséggel távozott tőlünk. Drága Norbikánk ma töltené be a 33. életévét. Kimondhatatlanul hiányzol, nélküled fájdalmas, üres az életünk. „Jössz felénk, de hiába, nem érhetsz ide soha,/kiálthatsz, de hangod gyenge és elszáll tova,/remélsz, s remélünk mi is,/hogy egyszer látjuk egymást mégis,/hisz semmi sincs mi közénk állhat, együtt leszünk újra,/ha hozzánk is eljön a kegyes halál, s elvisz oda,/hol veled lehetünk újra.” Örökké szerető, bánatos édesanyád, édesapád.

*

Soha el nem múló fájdalommal és mély tisztelettel emlékezem szeretett férjemre, SZABÓ FERENCRE halálának 7. évfordulóján. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, de a te emléked szívünkben örökké megmarad.” Felesége Irénke.

*

„A halál nem semmisíti meg az életet, csak megváltoztatja.” BARANYI JÓZSEFRE (15 év) és MEGYESI GYULÁRA (5 év)
emlékezünk haláluk évfordulóján. Emlékük legyen áldott. Szerető családjuk.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik drága édesanyánk, MIKÓ ILONA (Szentjobb) temetésén részt vettek, részvétnyilvánításaikkal, virágaikkal fájdalmunkban mellettünk voltak. A gyászoló család.

Címkék: