Gyászhírek 2015. augusztus 13.

Gyászhírek 2015. augusztus 13.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa, ILLYÉS BÉLA elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Premontrei Öreg Diákok volt osztálytársai.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, TÓTKA ÉVA 81 éves korában elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2015. augusztus 13-án a belényesújlaki református templomból. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétem sógoromnak, BAJUSZ GÉZÁNAK és családjának, ebből a szomorú alkalomból. Szeretett édesanyád nyugodjon békében. Sztojánov István és családja.

*

Fájó szívvel és örökké tartó szeretettel emlékezünk az 5 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára,
ID. SZABÓ ISTVÁNRA. „Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Emlékét örökké őrzi bánatos felesége, fia, menye, unokái Krisztián és István.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma hat hete elhunyt FILIMON ERZSÉBETRE (szül. SZULCSIK). Örökké emlékezik férje Imi, öccse Béla, sógornője Anni és nagynénje, Robi, Béla és családja, Sanyi és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a gyermekkori igaz baráttól, ILLYÉS BÉLÁTÓL. Nyugodjon békében. Emlékét megőrizzük.
Dr. Vesselényi Gy. Tibor és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, MIKÓ ILONA (Szentjobb) rövid, de súlyos szenvedés után 84 éves korában elhunyt. Temetése pénteken, augusztus 14-én 11 órakor a szentjobbi református kápolnától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A viszontlátás reményében búcsúzik bánatos családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden kedves rokonnal, ismerőssel, hogy a legdrágább édesanya, KENÉZ ELISABETA
78. életévében csendesen eltávozott az élők sorából. Temetése augusztus 14-én 14 órától a szentandrási temető kápolnából lesz. Gyászolják bánatos lelkű lányai Mária, Juliana, fia Mihai, veje Vasile és az unokák.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, DANKÓ KLÁRA (szül. VEREBÉLYI)
életének 83. évében 2015. augusztus 11-én elhunyt Budapesten. A gyászoló család.

*

„Krisztus feltámadása minden ember feltámadásának záloga.” KENÉZ ELISABETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk id. BALOGH JÓZSEFTŐL (élt 77 évet). Temetése pénteken 11 órától a szalárdi református kápolnától.
Felesége, két lánya, fia, vejei, menye, hét unokája és hét dédunokája.

*

Tudor Gyulának anyósa elvesztése miatti fájdalmában őszinte részvétét fejezi ki a nagyváradi a Luxten Lighting CO Kft. összes dolgozója.

*

„Megpihent a szíved, szív, melyben, nem volt más csak szeretet, küzdés volt egész életed.” Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszek búcsút drága, jó férjemtől, PAPP GYULÁTÓL, (szül. Hegyközkovácsi, a Solidaritatea volt dolgozója) életének 56. évében elhunyt. Temetése augusztus 14-én 16 órától a hegyközkovácsi kápolnából. Itthagytál álmot, vágyat, csak a bánat és a könny maradt utánad. Búcsúzik örökké szerető felesége Erzsike.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Papp családnnak Nagyváradon PAPP GYULA elhunytakor. Osztozunk a család fájdalmában. Nyugodjon békében. Gyászolja a Sepsi család, sógora, sógórnője, keresztfiai Kristofer és Dávid.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút keresztapánktól, PAPP GYULÁTÓL. Mind elmegyünk egy nap, a küldetés véget ér, mind elmegyünk, el sem búcsúzunk, az élet ennyit ér. Keresztlánya Brigitta, férje Tamás és Áron.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, PAPP GYULÁTÓL. „Elengedni valakit, nem azt jelenti, hogy megszűnik a fájdalmad, amíg szereted, fájni fog a hiánya. Elválasztva lenni bárkitől is, akit szeretünk, fáj. (Müller Péter) Keresztlánya Katalin, férje István és Michelle.

*

Könnyes szemmel veszek búcsút szeretett testvéremtől, PAPP GYULÁTÓL. „Isten nem ígért örökké kék eget, életünket átszövő virágnövényeket, Isten nem ígért napot eső nélkül, gond nélkül örömöt, békét jajszó nélkül, de Isten erőt ígért a napra, munkára pihenést, fényt az utunkra, kegyelmet bajunkban, égi segítséget, nem múló részvétet, örök szeretetet.
Soha el nem múló szeretettel testvére Zoltán és felesége Katalin.

*

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.” Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, PAPP GYULA életének 56. évében elhunyt. Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, de abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Szerető leánya Mónika, férje Szobolcs és Lara.

*

Nem vársz már haza többé bennünket, meg kell tanulnunk tisztelni emléked. Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, PAPP GYULA életének 56. évében elhunyt. Szívében a bánat, szememben a könnycsepp, mikor felkeresem végső nyughelyedet. Leteszem sírodra virágaim csokrát, örökös álmodért elmondok egy imát. Őrködj sírja felett drága, jó Istenem, hogy nyugalmát ne zavarja semmi sem. Szerető leánya Andrea, férje Sándor és Maya.