Gyászhírek 2015. augusztus 12.

Gyászhírek 2015. augusztus 12.
Vasárnap 6 hete, annak a szomorú napnak, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát apóst, PIROSCA SÁNDORT (szül. Rév). „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/nyugalmad nem zavarja senki,/ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/nem vagy feledve,/szívünkben örökké megmaradsz.” Emlékezik rá bánatos felesége Zsuzsanna, lányai: Hajnalka, Ildikó, fia Sándor, vejei: Sebi, István és unokái: Vivien, Kinga.


Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, özv. BIRÓ IRÉNTŐL (szül. MEGYESI),
aki augusztus 10-én, 80 évesen tért örök nyugalomra. „Csillag volt, mert szívből szeretett,/s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/de a szívünkben él, és örökké ott marad.” Temetése augusztus 12-én 15 órakor a bihari református kápolnából. Gyászolják: lánya Irénke, veje Gyuszi, unokája Gyuszika és felesége Alexandra.

*

Búcsúzunk egy jó baráttól, egy osztálytárstól, egy premontrei öreg diáktól, aki itthagyott bennünket ILLYÉS BÉLÁTÓL.
Együttérzésünket fejezzük ki a feleségének, gyermekeinek és a rokonságnak. Nyugodjon békében. Búcsúzik Béla, felesége Aliz és lányuk Aliz.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, férjre, apára, nagyapára és testvérre, PEREI KÁROLYRA.
„Megállt a szíved, mely élni vágyott,/pihen a két kezed, mely dolgozni imádott,/két kezed munkáját mindenhol látjuk,/szerető jóságod szívünkbe zárjuk./Szíved súgta: Isten veletek,/most már csak azt kérem tőletek,/szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos felesége Magda, fiai: Karcsi és Csaba, menyei: Anita és Csilla, unokája Jázmin, édesanyja Juliska, testvérei: Irénke, Katalin és családjaik.

*

Könnyekkel teli 5 év telt el, amióta örökre elment közülünk a szeretett feleség, a drága édesanya, imádott nagymama és dédmama, VARGA ILONA (szül. KÉCZ). „Szívünkben itt él emléked örökre,/ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Férje Lajos, gyermekei: Éva és Árpi családjaikkal, valamint unokái Kuki, Kármen és Krisztián.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Dr. BIRÓ BARNÁNAK és kedves családjának a drága édesapa, após, nagytata, id. dr. BIRÓ BARNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Marika néni és családja.

*

Lelkemben mélyen megrendülve, fájdalommal tudatom, hogy ILLYÉS BÉLA életének 87. évében, súlyos szenvedés után, augusztus 10-én elhunyt. Nem felejtem el soha az együtt töltött 26 évünket. A temetés időpontját a későbbiekben közöljük.
Szerető társad, feleséged, Gabi.

*

Megrendülten búcsúzunk a szeretett és tisztelt ILLYÉS BÉLÁTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük, hálával mindazért a sok tanításért és jó akaratért, amit irányunkban tanusított az elmúlt 26 év alatt. Nyugodjon békében. Sipos László, Viola, Dóra, Szabolcs.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk, BÉRES MÁRTON temetésén részt vettek, részvétnyilvánításaikkal, virágaikkal, fájdalmunkban mellettünk voltak, és azoknak, akik hosszú, súlyos betegsége alatt bátorították, segítették.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, BIRÓ IRÉNTŐL (szül. MEGYESI, Bihar). Megyesi Imre és neje, valamint keresztlánya Pirike és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK és családjának szerettük elvesztése miatti fájdalmukban, A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete.

*

„Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg.” BRANDAS AUREL, HULBAN VICTOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: