Gyászhírek 2015. augusztus 11.

Gyászhírek 2015. augusztus 11.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Dr. Biró Barnának, Biró Rozáliának és az egész családnak szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.


Őszinte résztvétünket fejezzük ki Dr. Biró Barnának és Biró Rozáliának a szeretett édesapa, após, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A nagyváradi RMDSZ-frakció.

*

Együttérezve a gyászoló családdal fájdalmában, szeretnénk részvétünket kifejezni DR. BIRÓ BARNÁNAK és BIRÓ ROZÁLIÁNAK a szeretett édesapa, após, nagyapa elhunyta miatti gyászukban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Ursuţa Éva és családja.

*

Őszinte részvétünk Biró Rozália szenátorasszonynak apósa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Csegődi Tünde és családja.

*

Fájdalmas hat hét telt el, amióta búcsú nélkül itthagyott minket a legdrágább férj, édesapa és nagyapa, FELE IMRE
(Érsemjén, élt 61 évet) „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/ Itthagytál mindent, amiért küzdöttél./ Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk,/ Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk./ Küzdöttél, de már nem lehetett,/ A csend ölel át és a szeretet./ Búcsúzni akartál, de nem volt annyi erőd,/ Mert lassan, csendesen elfogyott az időd.” Emlékedet örökre megőrizzük.
Bánatos feleséged Erzsike, lányaid, vejeid és unokáid.

*

Mély fájdalmunkat és együttérzésünket fejezzük ki azzal kapcsolatban, hogy Szűcs Lajos (Székelyhíd, Bihar megye),
a méhészet egyik úttörője, több mint 70 éves tevékenységgel a háta mögött, befejezte földi pályafutását. Több generációnyi fiatal az ő útmutatása mellett vált szakemberré a méhészetben, és mindenkor korrekt partnere, munkatársa volt a Romániai Méhészszövetség Bihar megyei kirendeltségének. Egy különleges embert veszítettünk el a személyében. Nyugodjon békében.
A Romániai Méhészszövetség Bihar megyei kirendeltségének közössége.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szerető édesanyára, nagymamára, PÁLL IDÁRA (szül. KISS, volt albisi lakos) halálának 1 évfordulója alkalmából. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, /de a te emléked szívünkben örökké megmarad.” Fiaid Sanyi és Tibi és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre és édesanyára, BALLA EMMÁRA (MOLNÁR) halálának 36. évfordulóján. „Soha nem halványul szívünkben emléked,/soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted,/örök az arcod nem száll el a szavad,/minden mosolyod a lelkünkben marad.” Vigasztalhatatlan édesanyja, lánya, veje és unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki technológusnőnknek, ŐRI ILONÁNAK és családjának anyósa elvesztése miatti fájdalmukban.
A Limtex I. szalag dolgozói, mesternője, mérnöknője, CTC-je.

*

Fájó szívvel emlékezünk a két éve elhunyt szeretett nagymamára, KALOCZKI KATALINRA (élt 83 évet). Mosolygós arcod, meleg tekinteted, végtelen szereteted, amit tőlem senki el nem vehet, örökké megmarad szívemben. Nyugodj békében.
Szerető unokád Kati, élettársa Sebi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédi, ÖZV. BAJUSZ GÉZÁNÉ
(szül. TAPASZI IRMA, Biharszentjános) életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése augusztus 11-én 16 órakor a biharszentjánosi ravatalozóból. Gyászoló családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki szomszédunknak, BAJUSZ GÉZÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédi elhunyta felett érzett mély fájdalmukban. Erdélyi Erzsébet és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagynénitől, BAJUSZ IRMÁTÓL. A Dienes és a Geyer család.

*

GÉZA és IRMUS a testvéri szeretet adjon nektek erőt és vigaszt gyászotokban drága édesanyátok elvesztése miatt.
IRMA néni emlékét tisztelettel megőrízve, ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a Bajusz családnak. Magdus és Laci.

*

Halálának első évfordulóján szomorú szívvel emlékezünk HALASI ERZSÉBET színművésznőre. Nyugodj békében. Volt kollégáid Ida és Inci.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett barátunk, BÉRES MÁRTON elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Varga Zoltán és felesége Ilona, Varga Zoltán és családja, Varga Attila és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS KAROLINÁT (Érbogyoszló) 94 éves korában magához hívta a Teremtő.
Emlékét örökké szívükben hordozzák: fia Endre, menye Matild, unokái: Tünde és Csilla, unokavejei László és Csaba.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, SZENESSY VIOLA (szül. NAGY) július 29-én Németországban elhunyt. Megemlékező gyászmise augusztus 13-án, csütörtökön este a margittai római katolikus templomban lesz megtartva. A gyászoló család.

*

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KASSAI LAJOS életének 68. évében, hosszú betegség után végleg eltávozott közülünk. Drága halottunkat 2015. augusztus 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából kísérjük utolsó útjára. Emléke örökké szívünkben él. Gyászoló fiai Lala és Tibi, menye Anikó és unokája Tamás.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt férjre, édesapára, KULCSÁR ÁRPÁDRA. „Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé,/szívünkben emléke élni fog örökké.” Emlékét kegyelettel őrzi bánatos családja, felesége Gyöngyi, lánya Alizka és fia Árpi.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától és nagymamától, KISS KAROLINÁTÓL (szül. TÓTH), aki augusztus 9-én, 94 évesen tért örök nyugalomra. „Csillag volt, mert szívből szeretett,/ s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett,/mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de a szívünkben él, és örökké ott marad.” Fia László, menye Ilona és unokája Edina.

*

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 11-én a drága, jó édesanyára, az anyósra, nagymamára, SZABÓ KATALINRA halálának 5 éves évfordulója alkalmából. „Még éltél, szerettünk, még élünk, siratunk.” Fia Géza, lányai: Irén, Kató, vejei: Jóska, Jánisz, menye Kati, unokái: Géza, Irénke és férje Cosmin.

*

Hat szomorú hónap telt el azóta, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, TÉCSI FERENC eltávozott az élők sorából. Nem feledünk el soha! Örökké lelkünkben maradsz. Gyászoló családja.

*

Apu, a szó még itt remeg ajkamon, habár hat hónapja nincs kinek mondanom, hogy egy édesapa milyen kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Emlékezünk a drága férjre, apára, GYARMATI JÁNOSRA. Sír a lelkem, gyászol a szívem mert a drága férjem nem lehet már velem, meghalni mentél, fájdalmat elhagyva, melyet sokáig viseltél magadban. Hiányodat feldolgozni nem lehet, de megpróbálunk élni nélküled. Örökké bánatos felesége Julika, fia Zoli és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BÉRES MÁRTON elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A XI. B osztály.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DONCIULESCU ANNA (szül. DURÓ) 94 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle Ioana, Pusa, Aurica.

*

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SOBJÁK BÉLA (ÖCSI) 54 éves korában elhunyt. Temetése ma, 2015. augusztus 11-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szerető lánya Anita.

*

Utolsó üdvözlettel búcsúzunk SOBJÁK BÉLÁTÓL. Volt felesége, Enikő és családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy drága testvérem, SOBJÁK ADALBERT (ÖCSIKE) hirtelen, 54 éves korában elhunyt. Gyászolja testvére Feri és gyermekei Szebi, Mercédesz és Anthony.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. POMOR JÓZSEF 67 éves korában hirtelen eltávozott az élők sorából. Temetése szerdán, augusztus 12-én 14 órakor a bihari baptista temetőben. Emlékét szívünkben megőrizzük, nyugodjon békében. Búcsúzik tőle négy gyermeke és azok családjai.

*

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (Pál II TIM 4,7) Szomorú szívvel, szerető megemlékezéssel búcsúzunk BÉRES MÁRTONTÓL a Festékgyár mérnökétől, mindig segítőkész apatársunktól. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünket tolmácsoljuk szeretteinek. Benedek Marika, Sára és Klára.

*

Megrendülten búcsúzunk a tisztelt BÉRES MÁRTON vegyészmérnöktől. Őszinte részvétünket tolmácsoljuk szeretteinek. Nyugodjon békében. Dr. Benedek Annamária és Ferenc.

*

„Sóvárogva várjuk, hogy testünk is részesüljön a megváltásban – Krisztus Urunk által.” DONCIULESCU ANNA,
SOBJÁK BÉLA, VANCEA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Ma egy éve, annak a szomorú napnak, hogy a drága feleség, anya, nagymama, KÓRÓDI MAGDOLNA-MÁRIA (Székelyhíd)
szíve örökre megszűnt dobogni. Soha el nem feledjük. Nyugodjon békében! A bánatos család.

Címkék: