Gyászhírek 2015. augusztus 10.

Gyászhírek 2015. augusztus 10.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett Sobják Béla (Öcsi) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bajusz család.

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,/ Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk./ Az ész megérti, de a szív soha,/
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van oda./ Az élet múlik, de akit szeretünk,/ Arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Tököli Andrásra halálának 8. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága Édesanya, Nagymama és Dédnagymama,
Antal Monori Edit elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Gyászotokban veletek érzünk. Nyugovása legyen békességes!
A Pásztai család: Márta, Ottó, Kati, Gabi, Zsolti

*

Őszinte résztvétünket fejezzük ki Dr. BIRÓ BARNÁNAK és BIRÓ ROZÁLIÁNAK a szeretett édesapa, após, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! Szabó Ödön és családja.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Dr. BIRÓ BARNÁNAK és BIRÓ ROZÁLIÁNAK a szeretett édesapa, após, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Cseke Attila és családja.

*

Ma egy éve, annak a szomorú napnak, hogy a drága férj, édesapa és nagyapa, SZILÁGYI ZOLTÁN szíve örökre megszűnt dobogni. Emlékeznek rá felesége, Marika, lánya Mónika, fia Zsolti, veje József, menye Jutka és unokái: Anna, Beni, Tamás és Eszter.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, mamára, TORDAI ERZSÉBETRE, aki egy éve itthagyott bennünket. „Nincs a földön örök maradás, / Fogadó ez nem örök lakás” Amíg éltél, szeretünk, amíg élünk, siratunk. Lánya Évi, unokája Detti, veje Feri.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága nagynénénkre, TÓTH ERZSÉBETRE, aki egy éve hogy itthagyott bennünket. Magdus és családja, Emike és férje.

*

Már 6 hónapja annak a szomorú napnak, amikor a drága férj, apa, nagytata, VÉKONY ISTVÁN (élt 84 évet) visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléked örökké megőrizzük. Soha el nem felejtünk! Bánatos felesége, fia és unokái.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem ma 6 hónapja elhunyt feleségemre, MARÓTHY ILDIKÓRA. „Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,/ Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod,/ Egy jajszó nem sok, amit nem mondtál,/ Csak elmentél a halál útján,/ Szíved már nem fáj, de a miénk vérzik,/ A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.” Nyugodj békében te drága lélek! Szerető férjed Elemér.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezem augusztus 10-én 4 éve elhunyt bátyámra, PETRI SÁNDORRA. Bár a sors elszakított bennünket, a szeretet megmaradt. Míg élek, emlékét szívemben megőrzöm. Laci.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, anyósra, TORJAI MAGDOLNÁRA, aki 1 éve távozott közülünk. Míg élünk, soha el nem feledünk. Nyugodjon békében! Szerető családja.

*

PAP ERZSÉBET (szül. KACSÁNDI) halálának 35. évfordulójára. A sors adhat bármit,/ Pénzt, ékszert, márványpalotát,/
Csak egyet nem adhat kétszer: édesanyát. A felejthetetlen édesanyára emlékeznek lányai.

*

Szomorú 16 év telt el, amióta a drága, jó férj, édesapa, após, nagyapa, SZŰCS KÁROLY (Rovex) búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/ Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./ Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Egy a reményünk, hogy egyszer még találkozunk. Szerető feleséged, leányod, fiad, vejed, menyed, unokáid, dédunokád. Emléked örökké őrizzük szívünkben. Bánatos családod.

*

Gyötrelmes, fájdalommal teli hat hónap telt el, amióta a legdrágább édesanya és nagymama, ÖZV. CHISE GYÖRGYNÉ
(Biharfélegyháza) váratlanul elhunyt. Az állandó gondoskodása, tanácsai, végtelen szeretete nagyon hiányzik. Szóljon a harang érte és adjon neki az Isten örök nyugalmat! Örökké gyászoló leánya, fia, menye és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FARKAS PALL családnak a szeretett édesapa, BÉRES MÁRTON elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A biharfélegyházi orvosi rendelő.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, ÖZV. ŐRI IRÉN életének 82. évében örökre megpihent. Temetése augusztus 10-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle szerető lánya, fia, veje, menye, négy unokája és két dédunokája.

*

Krisztus feltámadt a halálból, hogy mi is új életet kezdjünk. ÖRI IRÉN, BÉRES MARTIN, ANTAL EDIT, POMOR JÓZSEF,
BURNETE AUREL, GAIDOS TEODOR-RADU, CARABIN MARIA, BACIU MINA, HEREDEA MIHAI, BUCUREAN FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy a drága férj, szeretett édesapa, és nagytata, testvér és rokon, BÉRES MÁRTON
(ny. vegyészmérnök) 77 évesen hosszú, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, augusztus 10-én 15 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Emléke örökre szívünkben marad.
Szerető felesége Kati.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó édesapára, nagytatára, apósra, BÉRES MÁRTONRA (ny. vegyészmérnök), aki 77 évesen itthagyott bennünket. Soha nem feledünk. Nyugodjék békében! Tünde, Imre, Csongor, Blanka.

*

Soha el nem múló szeretettel búcsúzunk a drága édesapától, nagytatától, apóstól, BÉRES MÁRTONTÓL (ny. vegyészmérnök),
aki életének 77. évében örökre itthagyott bennünket. Emléke örökre velünk marad. Nyugodjék békében! Zsuzsa, Robi, Kristóf, Szabolcs.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ANTAL EDIT
(szül. Monori) életének 83. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 10-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják bánatos leánya Edit, fia Béla és unokái Brigitta, Boglárka, Ashley, Rolika és dédunokája Davide.