Gyászhírek 2015. április 9.

Gyászhírek 2015. április 9.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Édesanyánk, BARTALIS ANNA (a vegyi gyorstisztító volt dolgozója) 2015. március 14-én, 85 éves korában Budapesten hirtelen elhunyt.Temetése 2015. április 11-én, szombaton du. 2 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. A gyászoló család.


Megtört szívvel búcsúzunk szeretett keresztapámtól, VARGA LÁSZLÓTÓL, aki 79 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Az Erdei család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, dédapára, id. BORBÉLY JÁNOSRA halálának 15. évfordulóján ,,Elvesztettem azt, akit annyira szerettem, jókedvem, nyugalmam, vele elvesztettem. Üres már a lakás, nincs ki hazavárjon, ezért nem jön éjjel szememre álom. Légy velem, szeress, míg utam végig járom, te voltál, te maradsz, az én örök párom. Majd ha elindulok, napjaim betelvén, karjaid kitárva várj az út végén.” Szerető feleséged Erzsike és családja.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 hónapja elvesztettük a drága, jó édesanyát, anyóst, nagymamát és dédit, CSÁNYI ERZSÉBETET (Biharpüspöki). Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig mi próbáltunk. Egy célod volt, hosszú útra menni, s az élet gyötrelmeit magad mögött hagyni. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent és békét lelt a te jóságos szíved. Könnyes szemmel állunk a sírodnál, szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben mégis létezel. Aludj virágok közt, legyen szép az álmod, vigyáz sírodra bánatos családod. A jó Isten őrködjön pihenésed felett! A gyászoló család.

*

A Nagyváradi Egyházmegyei Hatóság fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Főtisztelendő
FEKETE JÓZSEF tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott plébános 2015. április 3-án, életének 87., papságának 61. évében szentségekkel megerősítve elhunyt. Paptestvérünk 1929. március 7-én született Élesden. Felsőfokú tanulmányait a gyulafehérvári hittudományi főiskolán folytatta és 1954. december 8-án Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári megyés püspök szentelte pappá. Állomáshelyei: 1955–1959 között Vaskóh, 1959–1963 között Asszonyvására, 1963–1971 között Bihardiószeg, 1971–1988 között Székelyhíd, 1988–1996 között Zilah, majd nyugdíjazása után több évig Selymesilosva.
Jézusom, ha jön a végnap./ Ismerj engem magadénak!/ Homlokomon piros véred:/ Tied vagyok, úgy ítélj meg! (H70)
Nyugodjon békében!

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, sógor, nagybácsi és rokon, VARGA LÁSZLÓ életének 78. évében elhunyt. Utolsó útjára 2015. április 10-én, pénteken 14 órakor kísérjük a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett após, nagyapa, dédnagyapa, KERESZTURI GÁBOR életének 81. évében elhunyt. Temetése április 9-én, csütörtökön 15 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Nyugodjon békében.
A Katona család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire és testvérre, CZENTYE ÁGNESRE (Csokaly),
halálának első évfordulóján. „Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat Isten kétszer, csak egyet nem ad kétszer: szerető édesanyát. Emléked szívünkben örökké élni fog. Gyászoló leánya Ági és családja, húga Ilona és családja.

*

Kimondhatatlan fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára és nagymamára, ÖZV. CHISE GYÖRGYNÉRE (Biharfélegyháza), aki ma 2 hónapja rövid szenvedés után elhunyt. Fájó emléke szívünkben örökre megmarad. Bánatos gyermekei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BUDER ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. vezetősége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki BUDER ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett férj és édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki STICKEL KIRÁLY ILONÁNAK a szeretett férj elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az 1960-ban végzett XI. B. diákjai és tanárai.

*

Ha meghalok, ne sírjatok, Isten hívott és rám hajolt. Ha emlegettek, én ott leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istenhez közel vagyok.” Fájó szívvel fogadjuk el, hogy szeretett családi barátunk,
VARGA LÁSZLÓ csendesen, méltosággal eltávozott az Atyai Istenhez. Emlékezünk a legnemesebb emberi értékeire és minden támogatásunkat felajánljuk szeretett özvegyének. Őszinte részvétünk kedves Piroska. Özv. Szabó Margit, gyermekei Éva, Csilla, Marika, Imi és azok családjai.

*

„Itt vagy velem, álmaimban mindig téged látlak./ Nem hagytad a szívem mélyén kiégni a vágyat./ A jó Isten elvett tőlem, elhívott magához./ Arra kérlek, hogy odafenn lelkemért imádkozz!/ Imádkozz, hogy találkozzunk, ha eljön az óra./
Mikor lelkem Istenhez száll a nagy találkozóra./ A boldogság reánk ragyog újra fenn az égben./ Pihenj csendesen, legyen békés álmod, találd meg/ Odafenn az örök boldogságot./ Fejfádra borulok zokogva, fájo szívvel hagylak ott magadra./
Ha majd napjaim le fognak telni, hozzád jövök én is megpihenni./ Emlékeiddel szívemben maradtál, számomra te soha meg nem haltál.” Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy szeretett férjem,
VARGA LÁSZLÓ (oncsai lakos, Nagyvárad) életének 78. évében elhunyt. Végső búcsút 2015. április 10-én, pénteken a 14 órakor kezdődő gyászmise után veszünk a pűspöki temetőben. Köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászomban osztoznak. Gyászolja örökké bánatos felesége Piroska.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt kolégánk és barátunk, SZULCSIK KÁROLY elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Ambrus Vilmos és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesapánktól, ANTAL JÁNOSTÓL. Temetése ma 13 órakor Fenesen. Nyugodjon békében. Fia János és családja.

Címkék: