Gyászhírek 2015. április 8.

Gyászhírek 2015. április 8.
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, SZULCSIK KÁROLYTÓL. Nyugodjon békében! Szulcsik Margit és a Susman család.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Szulcsik Etának és családjának a szeretett férj, édesapa, nagyapa, Szulcsik Károly elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Bajzáth és a Pirtea család.

*

Fájó szívvel búcsúzom keresztapámtól, Szulcsik Károlytól. Nyugodj békében! Emléke örökké szívemben él. Keresztfiad Picur.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak barátunk, SZULCSIK KÁROLY elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében. Váradi Attila és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett kollégámtól, SZULCSIK KÁROLYTÓL (KARCSI), aki hirtelen távozott közülünk. „Búcsúzni akartál, de nem volt időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúznak kollégái a Nagyváradi Zsidó Hitközségtől.

*

Mély fájdalommal értesültünk a volt főtanfelügyelő, egyetemi professzor, geográfus, a Nagyváradi Egyetem egykori történelem-földrajz tanszéke kiemelkedő személyiségének és társalapítójának, MĂHĂRA GHEORGHÉNAK a sajnálatos haláláról. Egykori tanítványai őszinte részvétüket fejezik ki a gyászoló családnak. A 2003-ban végzett földrajz szakos hallgatók.

*

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a szeretett férj és édesapa, NAGY SÁNDOR (az ELCO nyugdíjasa) temetésén koszorúikkal, jelenlétükkel részvétüket, tiszteletüket tették. Felesége Erzsébet és fia Sándor.

*

Fájó szívvel emlékezünk ÖZV. BELÉNYESI SÁNDORRA (Biharfélegyháza) halálának 1. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled. Örökké bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, KOVÁCS TIBORRA halálának nyolcadik évfordulóján. Telhetnek, múlhatnak az évek, soha nem halványul szívünkben emléked. Bánatos felesége Aranka, fia, menye, unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk az édesanyára, anyósra, nagymamára, SZABÓ EMMÁRA halálának 5. évfordulóján. „Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi,/ Ha eljön az este csillagként tudok nektek üzenni./ Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,/
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.”

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki STICKEL KIRÁLY ILONÁNAK és családjának a szeretett férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Varga Ernő és családja.

*

Megrendülten vettük tudomásul, hogy szeretett barátunk, ID. FÁTYÓL SÁNDOR rövid, de súlyos szenvedés után Németországban elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY STICKEL ILONÁNAK mély fájdalmában. Barátai Páskuj Gyula és családja Kakócz Attila és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 18 éve örökre elrabolta tőlünk a kegyetlen halál a legdrágább feleséget, édesanyát, SERES ESZTERT. Emléke szívünkben örökké élni fog. Férje István és fiai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, IVAN FLOAREA 90 éves korában elhunyt. Temetése április 8-án, szerdán 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, BEKE SÁNDORNÉTÓL (szül. PUSKÁS MÁRIA). Drága emléke örökké él fájó szívemben. Nyugodj békében. Húga Bözsi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és nagynénire, OLÁH JOLÁNRA (szül. ZSUPON) halálának harmadik évfordulóján. Örökké szerető férje Imre és szerettei.

Címkék: