Gyászhírek 2015. április 7.

Gyászhírek 2015. április 7.
„Elhull a virág/ Eliramlik az élet.” JANCSÓ SÁNDOR az Alexandru Mogyorós 1975-ben végzett a XII. F osztály végzős diákja, életének 59. évében békésen örök nyugalomra tért Németországban. Szerető Zsuzskája és a gyászoló család.


„Legyen sírodon a béke,/ Édes álom angyala./ Tisztelőid hű emléke,/ Legyen annak őrfala!” Három keserves éve, hogy elvesztettük drága, édes gyermekemet, DR. FARKAS ATTILÁT. A szívem mindennap hazavár, de hiába. Nyugodj békében, emlékedet megőrizzük örökké! Gyászoló édesanyád, testvéred és az unokák.

*

„Kinek ajkát már nem hagyja el hang, gyászold meg őt, te konduló harang.” Az érbogyoszlói temető néma sírkertjében 3 éve alussza örök álmát a szeretett férj, apa, após és nagyapa, OPRE JÓZSEF. „Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét és el ne feledd. Akkor veled lesz mindig, lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol nincs már több határ.” Pihenése legyen csendes, és emléke legyen áldott! Emlékezik rá felesége Katalin, fia Levente, menye Erika és unokája Alexandra.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, JUHÁSZ KÁROLYRA halálának 2. évfordulóján.
„Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/ Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék./ Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Nyugodjon békében! Örökké bánatos felesége Ibolya és szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk az anyára, anyósra, nagymamára, KISS JULIÁNNÁRA (Szalonta) halálának 5. évfordulóján.
Lánya, veje, unokája.

*

Nem telik el nap, hogy ne gondolnánk szerettünkre, BAGI ISTVÁNRA, aki 15 éve már nincs közöttünk. „Megpihent a dolgos, jó apai szív,/ Áldás és hála őrzi sírod./ Szerető férj voltál, drága édesapa,/ Bánatos családodnak most az őrangyala.” Szerető családja.

*

Hosszú szenvedés után eltávozott az élők sorából MILE GABRIELLA (szül. GÁMENCZI). Nyugodjon békében! Gyászolják őt: szerető nővére Csöpi, lányai Tünde és Kinga családjukkal.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, MILE GABRIELLA (szül. GÁMÉNCZI, élt 60 évet) hosszan tartó betegségben elhunyt. Temetése április 7-én 14 órakor a városi kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Gyászolják lányai Melinda, Emőke, Gyöngyi és családjaik.

*

Hosszú szenvedés után eltávozott az élők sorából MILE GABRIELLA (szül. GÁMENCZI). Nyugodjon békében! Gyászolják őt: szerető nővére Erzsi, sógora Sándor, gyermekeik Sándor és Noémi családjukkal.

*

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy gyermekünk, MILE GABRIELLA (szül. GÁMENCZI) hosszú szenvedés után távozott az élők sorából. Nyugodjon békében! Gyászolják bánatos szülei, Gámenczi Irén és Sándor.

*

„Árvaként lelkünkbe hatol az emlék, magára ölti a gyász köntösét, örökre szívünkbe zárjuk kit nemrég elvitt a kegyetlen gyilkos sötét.” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, SZABÓ LÁSZLÓ türelemmel viselt betegség után 2015. április 6-án, életének 52. évében hazatért megváltó Urához. Utolsó útjára 2015. április 8-án, szerdán 15 órakor kísérjük a biharpüspöki kápolnából. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem felejtünk téged!” Búcsúzik tőle szerető felesége Éva, és lányai Tímea és Melinda.

*

Szomorú szívvel búcsúzom vejemtől, SZABÓ LÁSZLÓTÓL, ki rövid, de méltósággal viselt betegség után hirtelen elhunyt.
Török Kornélia.

*

Mély megrendüléssel búcsúzom sógoromtól, SZABÓ LÁSZLÓTÓL, aki váratlanul örökre eltávozott közülünk. Sógórnője Neli.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút SZABÓ LÁSZLÓTÓL (Biharpüspöki), akit hirtelen ragadott el közülünk a kegyetlen sors. Búcsúzik tőle unokahúga Szűcs Éva és családja.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik BUDER FERENC-FRIGYEST utolsó útjára elkísérték, és mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, SZŐCS GYÖNGYI életének 82. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése április 7-én, kedden 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia, menye, unokája és testvére.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, BIRÓ BÉLA 74 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése április 8-án 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét örökké megőrizzük! Fiai Attila, Zoltán és családjaik.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától, MOLNÁR LAJOSTÓL, aki 79 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése április 7-én 12 órakor lesz a kügypusztai temetőben. Búcsúzik felesége Piroska, fia Lali, felesége, lánya Márti, férje és két unokája.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, BUGYA TERÉZ visszaadta lelkét Teremtőjének. Álmaidra vigyáznak az angyalok, lelked az égben csillagként ragyog. Nyugodj békében! Lányai Gliga Gyöngyi a messzi távolból és családja, Biri Teréz és családja, fia Bugya Sándor és családja.

*

Egy őszinte gondolatot és vigaszt Eta Szulcsiknak és lányainak, AnikóNAK és AdelÁNAK és családjuknak, most, hogy elköszönnek a szeretett férjtől, apától és nagyapától, CAROL SZULCSIKTÓL. Örökre az emlékezetünkben fogjuk tartani a kedvességet és a szeretetet amivel körülvett minket. Isten adjon neki örök békét és nyugalmat! Anyatársa és apatársa, Ovidiu és Elena Bugner.

Címkék: