Gyászhírek 2015. április 30.

Gyászhírek 2015. április 30.
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, KÁSA PIROSKA (született SZABÓ, Kémer) temetésén megjelentek, virágaikat, koszorúikat sírjára helyezték, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. Gyászolja férje József, lánya Edit, veje Szabolcs, unokái Viktória és Márk.

Szomorú szívvel emlékezünk KENÉZ ISTVÁNRA, aki 7 éve váratlanul eltávozott az élők sorából. Felesége Tünde, fia Attila.

*

Halálának első évfordulóján fájó szívvel emlékezünk KOMENDÁT EMILIÁRA. Nyugodj békében. Siratja bánatos férje és sógornője Juci.

*

„Egyedüli reményem, ó Isten csak te vagy”. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédimamára, NAGY ÁGNESRE (szül. ZÁLÁNYI, Nagyszántó), aki hat hete visszaadta lelkét Teremtőjének. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha.” Csendes pihenése legyen áldott!” Szeretettel emlékezik rá bánatos családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
KISS ERZSÉBET 68 éves korában hirtelen búcsú nélkül távozott szerettei köréből. Temetése ma, április 30-án 14 órakor a Fekete Erdő-i gyászháztól. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle lányai Kinga és Tímea családjaikkal és fia Szilárd.

*

Hálás köszönetet mindazoknak, akik PETYÁR JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak.
Felesége és lánya Erika családjával.

*

Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk szeretett édesanyánktól, nagymamánktól és anyósunktól, ÖZV. BANCSA ERZSÉBETTŐL (Hegyközszáldobágy), aki életének 75. évében elhunyt. Temetése csütörtökön. április 30-án 15 órakor lesz a hegyközszáldobágyi kápolnából. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Búcsúzik örökké bánatos leánya Erzsike, veje Géza és unokái Attila és Csabi.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, BEDE LÁSZLÓNÉ (szül. BARTA IRÉN, INCI, a Mioriţa volt dolgozója), 57. életévében New Jersy-ben elhunyt. Akik szerették, vagy ismerték, áldozzanak egy percet emlékének.
A gyászoló család.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága, jó nővéremtől, BONCSA ERZSÉBETTŐL. Nyugodjon békében!
Kálmán testvére, felesége és Krisztina és Tibi és az unokák.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett szomszédunk GYULAI LUDOVIC hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A 146-os lakóbizottság, U3.

*

Szomorú szívvel emlékezünk SZENTGYÖRGYI SÁNDORRA, aki 6 hónapja rövid, de súlyos betegség miatt elhunyt.
Emlékezik rá gyászoló családja.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, két év telt el, de amíg élünk, őrizzük őket, szeretettel emlékezünk HORVÁTH KÁROLYRA. Horváth Sándor és az egész gyászoló család.

*

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit magunkban őrizünk csendesen. Szeretettel emlékezünk a férjre, apára, nagyapára, dédnagyapára, NEMECZ LAJOSRA halálának 4. évfordulóján. A család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a három éve elhunyt ID. GOMBOS IMRÉRE. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol, soha nem feledünk. Szeretettel emlékezünk: felesége Zsuzsanna, fia Imre, menye Ildikó, unokája Gréta.

*

Szívünkben örökké élni fogsz, szeretünk nagyon. FODOR ANDRÁS lelki üdvéért szentmisét tartunk május 2-án 19 órától Bélfenyéren. Szerető családod és feleséged.

*

Három éve, hogy elveszítettük a drága férjet, apát, nagyapát, ID. SZILÁGYI IMRÉT (Bihar). Még mindig fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. Ha itt lennél és megkérdeznéd mi a bajunk, mi azt felelnénk, a szívünk fáj, mert hiányzol nagyon. Elmentél tőlünk egy tavaszi napon, búcsúzni sem volt alkalom. Hiába borul rád a temető csendje, lelkünkben élni fogsz mindörökre. A bánatos család.

*

Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünk marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Fájdalommal emlékezünk FODOR EDINÁRA halálának 9. évfordulóján és
CZOKA MÁRIÁRA halálának 15. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké él. A bánatos nagymama és anya, valamint testvér és gyermek Laci.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁSZ MÁRIÁNAK és családjának, szeretett leánya, ANCI tragikus elvesztése miatt. Segítőkész, kedves lényének emlékét kegyelettel megőrizzük. Citike és Emese.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk drága szeretteinkre, IFJ. GALAJDA LÁSZLÓRA (Székelyhíd, élt 32 évet)
CHEREGI ETELKÁRA (élt 82 évet) ID. GALAJDA LÁSZLÓRA (élt 67 évet). „Akiket szerettünk már a sírban nyugszanak/Igazi nyughelyük a szívünkben marad./ Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled/ Mert összeköt minket az örök szeretet.” Soha nem feledő, örökké bánatos családjuk.

*

Fájdalommal búcsúzunk a jó szomszédasszonytól, BOGDÁNDI ERZSÉBETTŐL. Temetése ma, 2015. április 30-án 15 órától a Steinberger kápolnából. A Bibarţ család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, BÉRES BORBÁLÁRA (szül. Érsemjén),
aki egy éve hagyott itt bennünket. Emléke örökké velünk él! Szerető lányai: Borika és családja, Anikó és családja.

Címkék: