Gyászhírek 2015. április 3.

Gyászhírek 2015. április 3.
Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, PÉTER LÁSZLÓRA (Mezőtelegd), akinek jóságos, szerető szíve ma 24 éve megszűnt dobogni. Drága emlékét, míg élünk, őrizzük szívünkben szeretettel. Bánatos felesége és lánya.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, unokatestvérre, unokahúgra, KEKÉTS ERIKÁRA (élt 34 évet),
aki április 5-én lesz 10 éve, hogy örökre eltávozott közülünk. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrizzük emlékedet. Bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, FINTA JÁNOSRA, aki 3 éve hirtelen itthagyott bennünket.
Bánatos felesége, lányai, vejei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, sógornőre, keresztszülőre, PAP ILONÁRA (szül. BALOGH, Székelyhíd)
halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog! A bánatos család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett testvéremre, GYŐRFI SÁNDORRA (Kiskulák), aki ma hat hónapja búcsú nélkül távozott az élők sorából. Emlékét örökké szívemben őrzöm. Nyugodjál békében! Testvéred Évi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, GYŐRFI SÁNDORRA (Kiskulák) akinek ma 6 hónapja dobbant utoljára jóságos szíve. Emléke meg marad szívünkbe. Húga Ildi és családja.

*

Mély fájdalommal a lelkünkben emlékezünk arra, hogy hat hete szeretett fiunk, FÁBIÁN ZSIGMOND itthagyott bennünket. „Oly szomorú nélküled lenni,/ Téged mindenütt hiába keresni,/ Téged várni, ki már nem jön többé,/
Szeretni fogunk mindörökké.” Gyászoló szülei.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú péntek hajnalra, amikor a drága férjet, édesapát, HORVÁTH SÁNDOR-ANDRÁST (Szalacs) ma egy éve, 53 évesen elrabolt a kegyetlen halál. „Szerettem volna élni még köztetek, de a sors másképp rendelkezett. Én már elmentem végleg megpihenni, odafenn már nem fáj nekem semmi.” Nehéz a feledés, mert nagyon szerettünk, számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, lelkét áldd meg jó Atyánk. Köszönjük, hogy ő volt a drága jó férj és édesapa. Örökké bánatos felesége Inci, egyetlen fia Sanyika és barátnője Andi és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szomorú napra, amikor ma 2 éve a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, ID. PÉNZES KÁLMÁN eltávozott az élők sorából. Fájdalom költözött két éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre. Csak az évek múlnak, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Nyugodj békében! Bánatos felesége Erzsébet és gyászoló családja.

*

Szűnni nem akaró fájdalommal őrizzük emlékedet CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBET (Betke tanító néni), akit 4 éve ragadott el közülünk a kegyetlen sors életének 55. esztendejében. Örökké bánatos férjed, fiad, menyed és unokáid.

*

Fájó szívvel emlékezünk ALMÁSI ROZÁLIÁRA, halálának 3. évfordulóján. „Ne búsuljatok. Nekem már nem fáj semmi, / Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.” Szerető férjed, gyerekeid és családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, KRISZDE LAJOSRA, aki hat hónapja, hogy elment közülünk.
Búcsúzik négy lánytestvére és családjaik.

*

Szomorú szívvel emlékezünk halottunkra, CSUZI KÁLMÁNRA, aki április 4-én egy éve távozott közülünk. Élettársa Rózsika, lányai Edit, Éva és unokája Viki és a család.

*

Őszinte szeretettel emlékezünk a 84 éves ALAFI IMRÉRE, aki 10 éve csendesen távozott tőlünk. Imával halld az ég Urát. Magadévá tedd szavát. Majd e múló rendet lássál már. Tiéd is Jehova a király. Szeretett és szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARTOK EMMA életének 88. évében elhunyt. Szeretett halottunk búcsúztatása ma, 2015. április 3-án 11 órakor lesz a városi kápolnából, a Rulikowski temetőben.
A gyászoló család, testvére Ferenc és gyermekei Stelian és Liviu.

*

Leírhatatlan fájdalommal emlékezem drága gyermekemre, CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBETRE (BETKE), akit 4 éve a halál kitépett családja köréből 55 évesen. „Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám, / Csak a hangod még egyszer hallanám. / Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, / mióta elmentél és nem vagy itt velem. / Hulló könnyekkel állok sírod felett, / mert a koporsó bezárta legdrágább kincsemet. / Elmentél, pedig sok dolgod lett volna, / megtölteni jósággal családod életét. / Elmentél és veled együtt eltűnt a remény, / de lelkem egy darabja utadon elkísér.” A veszteség örök fájdalmával emlékezem rád, drága gyermekem nyugodj békében. Sirató és gyászoló, összetört szívű édesanyád.

*

Eltelt 4 szomorú év, és már csak fájó emlék lett a szeretett gyermek, testvér, nagynéni, CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBET
(BETKE). Lám ennyi az élet, gondoltad-e? / Egy pillanat és mindennek vége. / Szólni se tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. / Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom. / Álmaid a mélyben legyenek csendesek. / A jó Isten őrködjön pihenésed felett. / Gondolatban sírodnál, suttogom a neved, / Gondolatban sírodnál megfogom a kezed / Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt velem, mert nagyon-nagyon hiányzol drága testvérem. Míg élek, őrzöm drága emlékedet és nagyon szeretlek a síron túl is. Örökké sirató és gyászoló nővéred és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, DEÁK KLÁRA RÓZSÁRA, halálának 8. évfordulóján. Múlnak a napok, telnek az évek, szívünkben megmarad drága emléked. Örökké sirató lányaid Tímea, Tünde és Brigitta.

*

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, SÁRKÁNY JÓZSEFRE (Margitta), aki ma 15 éve hagyott itt minket. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzi édesanyja, 2 leánya, vejei és 4 unokája.

*

Mély megrendüléssel veszünk végső búcsút a gondos, jó testvértől, nagynénitől, TAVASZI JOLÁNTÓL (szül. BODÓ),
aki életének 85. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Húga Margit és unokahúga, Emese.

*

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szeretett testvérem, BOLDIZSÁR SÁNDOR temetésén virágaikkal, jelenlétükkel tiszteletet tettek. Nővére Erzsike.

*

Megrendülten értesültünk egykori tagtársunk, a kiváló zenész, JANCSÓ SÁNDOR korai haláláról. Emlékét megőrizzük! Részvétünk a gyászoló családnak! A Kortárs Színpad ’71.

Címkék: